Címke: szabad akarat

A predesztináció
és problémái | Dr. Sebestyén Jenő

Dr. Sebestyén Jenő budapesti ref. teol. tanár BUDAPEST, 1922 Kiadja a Magyar Vallásos Traktátus Társaság KAPOSVÁR, 1922 Nyomatott Szabó Lipót könyvnyomdájában A predesztináció és problémái. I. Bevezetés. A Kálvin Szövetség által rendezett konferenciák résztvevőinek már régebben az volt a kívánsága, hogy egy alkalommal a predesztináció tárgyalására is szakítsunk időt magunknak. És bár a predesztinációról tárgyalni…

By neilnejmed 2023.01.28. Off

A teljes romlottság szemléltetése egy finom és előkelő fiatal hölgy képében

Szalay Szilárd kálvini hitű református lelkipásztor Szalay Szilárd: A kálvinizmus öt pontja A predestináció részletes kifejtése 2006. A kálvinizmus első pontja – Teljes romlottság c. fejezet 2. alfejezete – részlet, 42-44. o. 2. Az ember romlottsága a Bibliában A. Az eredet Az ember romlottságának eredetéről a Kijelentés a következőképpen tanít: „Annakokáért, miképpen egy ember által…

By neilnejmed 2022.12.30. Off

A szabad akaratról és az ember képességeiről

Tőkés István: A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS MAGYARÁZATA, Kommentár Bullinger Henrik művei alapján, I. Kötet, A Romániai Református Egyház kiadása, Kolozsvár, 1968 IX. FEJEZET A SZABAD AKARATRÓL ÉS AZ EMBER KÉPESSÉGEIRŐL (a hitvallás idetartozó szövege kattintásra olvasható) Az ember háromféle állapota. „Ebben a kérdésben, mely az egyházban mindig sok összeütközést szült, azt tanítjuk, hogy az embernek…

By neilnejmed 2022.12.24. Off

A szabad akaratról

Kiss Áron (Kisnamény, 1815. november 2.– Debrecen, 1908. május 30.) református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1892-től haláláig, Porcsalmai református lelkész és szatmári esperes Részletek A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései c. könyvből BUDAPEST, 1881. [A szabad akaratról, etc.., Debreceni Hitvallás; 100-103. o.; ] [A szabad akaratról.; 549-551. o. ,…

By neilnejmed 2022.12.22. Off

A bűn és az akarat szabadsága | Kálvin János

XI. A BŰN ÉS AZ AKARAT SZABADSÁGA c. fejezet Kálvin János – Tanítás a keresztyén vallásra; Rövidített formában 1559 1. Az akarat a bűn szolgaságában Az embernek, noha azt tanulta, hogy nincs hatalmában (II. 2. 1) semmi jót cselekedni, és hogy mindenfelől a legkétségbeejtőbb nyomorúság veszi körül, oktatást kell kapnia arra, hogy mégis törekednie kell…

By neilnejmed 2022.12.21. Off

A szolgai akarat 1525 | Luther Márton

1525 Szemelvények Luther Márton A szolgai akarat c. művéből. Erasmus és Luther, a humanizmus és a reformáció két legjelentősebb alakjának majd 500 évvel ezelőtti vitája Erasmus A szabad döntésről (De libero arbitrio diatribe) szóló írására (1524) Luther 1525-ben készítette el válaszát, amely vitairatnak A szolgai akarat (De servo arbitrio) címet adta. A reformáció egy nagy…

By neilnejmed 2022.12.18. Off