Szerző: neilnejmed

oreformatus@mail.com

A halál halála Krisztus halálában | John Owen

Dr. John Owen (1616-1683) Dr. John Owen 1648-ban megjelent „A halál halála Krisztus halálában” című klasszikusának olvasmányos és kivonatos változata, melynek címe: H. J. APPLEBY: Élet az Ő halála által Bevezető Kivonat Dr. J. I. Packer bevezető esszéjéből, melyet Dr. J. Owen „A halál halála Krisztus halálában” című művéhez írt. A halál halála Krisztus halálában…

By neilnejmed 2023.01.30. Off

Jézus Krisztus evangéliomáról, mint szintén az ígéretekről, a lélekről és a betűről

II. Helvét Hitvallás 1562 (Confessio Helvetica posterior) XIII. RÉSZ Jézus Krisztus evangéliomáról, mint szintén az ígéretekről, a lélekről és a betűről (a passzusok linkjei bennemaradtak, de javallott egy tisztességes bibliafordítást használni inkább – a szerk. ) l. Noha az evangéliom szembehelyeztetik a törvénnyel, mert a törvény haragot szül (Róm. 4,15) és átkot kiált (5 Móz. 27,26), az evangéliom pedig…

By neilnejmed 2023.01.29. Off

Az Isten törvényéről

Tőkés István: A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS MAGYARÁZATA, Kommentár Bullinger Henrik művei alapján, I. Kötet, A Romániai Református Egyház kiadása, Kolozsvár, 1968 XII. FEJEZET ISTEN TÖRVÉNYÉRŐL 158-167. o. Második Helvét Hitvallás XII. Isten törvényéről szövege itt olvasható Isten törvénye Isten akarata „Tanítjuk, hogy Isten törvénye adja elő nekünk Isten akaratát, vagyis hogy mit akar ő tőlünk,…

By neilnejmed 2023.01.29. Off

Elektronikusan elérhető pszichológiától mentes segítőkönyvek szorongásra, depresszióra

[Folyamatosan frissülő cikk: Megjelent: 2022.01.28.; 1. frissítés:- : Angol könyvekhez fordító kerestetik!] Elektronikusan elérhető szkennelt, vagy teljesen bedigitalizált, régi angol és magyar nyelvű könyvek depresszióra, szorongásra, melankóliára, csüggedésre. A szerzők sokszor maguk is küzdöttek a betegség ellen. Az angol és magyar református (puritán) időkből, amikor még a biblikus lelkigondozás nem volt pogány, darwini alapon álló…

By neilnejmed 2023.01.28. Off

A predesztináció
és problémái | Dr. Sebestyén Jenő

Dr. Sebestyén Jenő budapesti ref. teol. tanár BUDAPEST, 1922 Kiadja a Magyar Vallásos Traktátus Társaság KAPOSVÁR, 1922 Nyomatott Szabó Lipót könyvnyomdájában A predesztináció és problémái. I. Bevezetés. A Kálvin Szövetség által rendezett konferenciák résztvevőinek már régebben az volt a kívánsága, hogy egy alkalommal a predesztináció tárgyalására is szakítsunk időt magunknak. És bár a predesztinációról tárgyalni…

By neilnejmed 2023.01.28. Off

Jézus Krisztusról, az igaz Istenről és emberről, a világ egyedüli Megváltójáról

II. Helvét Hitvallás 1562 (Confessio Helvetica posterior) XI. RÉSZ Jézus Krisztusról, az igaz Istenről és emberről, a világ egyedüli Megváltójáról (a passzusok linkjei bennemaradtak, de javallott egy tisztességes bibliafordítást használni inkább – a szerk. ) 1. Hisszük és tanítjuk, hogy Istennek Fiát a mi Urunk Jézus Krisztust, az Atya öröktől fogva eleve kijelölte vagyis eleverendelte…

By neilnejmed 2023.01.27. Off

John Knox a predestinációról az anabaptisták ellen

John Knox (1514 körül – 1572) skót lelkipásztor, református teológus és író, az ország reformációjának egyik vezetője, a skót presbiteriánus egyház megalapítója. Covenant Protestant Reformed Church honlapjáról. John Knox a predestinációról – írta Brian L. Dole tiszteletes A skóciai trombitás a predesztinációról szóló elképzeléseit hangoztatja. Az evangéliumi igehirdetésben általánosan elterjedt gondolat, hogy az Atya Isten…

By neilnejmed 2023.01.25. Off

Elektronikusan elérhető reformátori, református és puritánus irodalom a XVI–XVII. századi Magyarországról

[Folyamatosan frissül: Megjelent: 2023–01–22; ] A protestáns reformáció, korai protestáns hitviták és hitvédelmi anyagok, református, puritánus és pietista kegyességi irodalom, dogmatikai, kateketikai, történeti és szépirodalmi anyagok egyaránt. Az adott személyre többé vagy kevésbé ható közismert irányzatokat a neveknél külön jelöltem. Az ortodox kálvinista nézeteket vallókat főképp Voetius követőinek kell tekinteni, legfőbb küzdelmük az arminianizmus ellen…

By neilnejmed 2023.01.22. Off

Predestináció IV: A kiválasztást Isten elhívása szentesíti; az elvetettek önmaguk idézik elő jogos pusztulásukat, amelyre rendeltettek | Kálvin János

Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere 1559 (INSTITUTIO Christianae Religionis) II. kötet, 24. FEJEZET (113-131. o.) A kiválasztást Isten elhívása szentesíti; az elvetettek önmaguk idézik elő jogos pusztulásukat, amelyre rendeltettek 1 • Hogy a dolog még jobban megvilágosodjék, foglalkoznunk kell mind választottak elhívásával, mind a hitetlenek megvakításával és megkeményítésével. Az előbbiről korábban már értekeztem valamennyit,1…

By neilnejmed 2023.01.21. Off