Hónap: 2022 december

A kálvinizmus öt pontja (bevezetés) | Szalay Szilárd

Szalay Szilárd kálvini hitű református lelkipásztor Szalay Szilárd: A kálvinizmus öt pontja A predestináció részletes kifejtése 2006. BEVEZETÉS c. fejezet 16-37. o. 1. A bajok gyökere Kissé szomorúan hozta haza kislányom a sűrűn teleírt papírlapokat az iskolából. Nem sikerült a matek dolgozata. Itthon újra átnéztük, és nem értettük. Minden számítás pontos, minden gondolatmenet a helyén…

By neilnejmed 2022.12.30. Off

A teljes romlottságot mellőző evangélium kudarca | Szalay Szilárd

Szalay Szilárd kálvini hitű református lelkipásztor Szalay Szilárd: A kálvinizmus öt pontja A predestináció részletes kifejtése 2006. A kálvinizmus első pontja – Teljes romlottság c. fejezet 3. alfejezete 3. A teljes romlottság tantételével szembeni ellenvetések – részlet, 61. o. E A teljes romlottságot mellőző evangélium kudarca Divatos ma a karizmatikus berkek úgynevezett siker evangéliuma. Lényege…

By neilnejmed 2022.12.30. Off

A teljes romlottság szemléltetése egy finom és előkelő fiatal hölgy képében

Szalay Szilárd kálvini hitű református lelkipásztor Szalay Szilárd: A kálvinizmus öt pontja A predestináció részletes kifejtése 2006. A kálvinizmus első pontja – Teljes romlottság c. fejezet 2. alfejezete – részlet, 42-44. o. 2. Az ember romlottsága a Bibliában A. Az eredet Az ember romlottságának eredetéről a Kijelentés a következőképpen tanít: „Annakokáért, miképpen egy ember által…

By neilnejmed 2022.12.30. Off

Elektronikusan elérhető Bibliák gyűjteménye

[Folyamatosan frissülő cikk: Megjelent: 2022.12.27.; 1. frissítés: 2023.01.15: Hozzáadva 1765. évi kommentáros Károli] Elektronikusan elérhető szkennelt, illetve teljesen bedigitalizált, Textus Receptus fogadott szövegen alapuló Bibliák gyűjteménye. (Hiányzó link esetén kérem szíves jelzésüket) Károli Biblia Vizsolyi Biblia – 1590 SZENT BIBLIA AZ AZ: ISTENNEC Ô ES WY TESTAMENTVMANAC PROPHÉTÁC ES APOSTOLOC által meg iratott szent könyvei.…

By neilnejmed 2022.12.27. Off

A Bibliai könyvek történeti idővonala

Biblehub.com Bibliatanulmányozáshoz hasznos kronológiai rendezés Ószövetség Minden dátum hozzávetőleges Az idők kezdete előtt: Kezdetben volt az Ige — János 1 Kr. e. 4000 előtt: A Teremtés — 1Mózes 1 (Genesis 1) Kr. e. 4000 előtt: Az Édenkert — 1Mózes 2 Kr. e. 4000 előtt: Az ember bukása — 1Mózes 3 Kr. e. 3000 előtt: Kain…

By neilnejmed 2022.12.27. Off

A szabad akaratról és az ember képességeiről

Tőkés István: A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS MAGYARÁZATA, Kommentár Bullinger Henrik művei alapján, I. Kötet, A Romániai Református Egyház kiadása, Kolozsvár, 1968 IX. FEJEZET A SZABAD AKARATRÓL ÉS AZ EMBER KÉPESSÉGEIRŐL (a hitvallás idetartozó szövege kattintásra olvasható) Az ember háromféle állapota. „Ebben a kérdésben, mely az egyházban mindig sok összeütközést szült, azt tanítjuk, hogy az embernek…

By neilnejmed 2022.12.24. Off

A szabad akaratról

Kiss Áron (Kisnamény, 1815. november 2.– Debrecen, 1908. május 30.) református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1892-től haláláig, Porcsalmai református lelkész és szatmári esperes Részletek A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései c. könyvből BUDAPEST, 1881. [A szabad akaratról, etc.., Debreceni Hitvallás; 100-103. o.; ] [A szabad akaratról.; 549-551. o. ,…

By neilnejmed 2022.12.22. Off

A bűn és az akarat szabadsága | Kálvin János

XI. A BŰN ÉS AZ AKARAT SZABADSÁGA c. fejezet Kálvin János – Tanítás a keresztyén vallásra; Rövidített formában 1559 1. Az akarat a bűn szolgaságában Az embernek, noha azt tanulta, hogy nincs hatalmában (II. 2. 1) semmi jót cselekedni, és hogy mindenfelől a legkétségbeejtőbb nyomorúság veszi körül, oktatást kell kapnia arra, hogy mégis törekednie kell…

By neilnejmed 2022.12.21. Off

A szolgai akarat 1525 | Luther Márton

1525 Szemelvények Luther Márton A szolgai akarat c. művéből. Erasmus és Luther, a humanizmus és a reformáció két legjelentősebb alakjának majd 500 évvel ezelőtti vitája Erasmus A szabad döntésről (De libero arbitrio diatribe) szóló írására (1524) Luther 1525-ben készítette el válaszát, amely vitairatnak A szolgai akarat (De servo arbitrio) címet adta. A reformáció egy nagy…

By neilnejmed 2022.12.18. Off

Luther Márton 95 pontja

A 95 TÉTEL Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve. Az igazság kiderítése és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek…

By neilnejmed 2022.12.13. Off