Elektronikusan elérhető Bibliák gyűjteménye

2022.12.27. Off By neilnejmed

[Folyamatosan frissülő cikk: Megjelent: 2022.12.27.; 1. frissítés: 2023.01.15: Hozzáadva 1765. évi kommentáros Károli]

Elektronikusan elérhető szkennelt, illetve teljesen bedigitalizált, Textus Receptus fogadott szövegen alapuló Bibliák gyűjteménye. (Hiányzó link esetén kérem szíves jelzésüket)

Károli Biblia

Vizsolyi Biblia – 1590

SZENT BIBLIA AZ AZ: ISTENNEC Ô ES WY TESTAMENTVMANAC PROPHÉTÁC ES APOSTOLOC által meg iratott szent könyvei. Nyomtattatott Mantskovit Bálint által.

SZENT BIBLIA AZ AZ: ISTENNEC Ô ES WY TESTAMENTVMANAC PROPHÉTÁC ES APOSTOLOC által meg iratott szent könyvei.

SZENT BIBLIA AZ AZ: ISTENNEC Ô ES WY TESTAMENTVMANAC PROPHÉTÁC ES APOSTOLOC által meg iratott szent könyvei.

Hanaui Biblia – 1608

Kommentárokkal ellátott

SZENT BIBLIA, AZ AZ: ISTENNEC Ô ES UY TESTAMENTOMANAC PROPHETAC ES APASTAloc által megiratott szent könyvei. MAGYAR NYELVRE FORDITATOTT egésszen, az Istennec Magyarországban valo anya Szent Egyházánac epülésére. Caroli Caspar Elöljarobeszédével. EZ MASODIC KINYOMTATAST IGAZGATTA néhol megis jobbitotta Szenci MOLNAR ALBERT. HANOVIABAN Nyomtattatott Halbejus Janos által, Levinus Hulfzius örökösinec költségével. MDCVIII. Esztendőben (1608)

SZENT BIBLIA, AZ AZ: ISTENNEC Ô ES UY TESTAMENTOMANAC PROPHETAC ES APASTAloc által megiratott szent könyvei. MAGYAR NYELVRE FORDITATOTT egésszen, az Istennec Magyarországban valo anya Szent Egyházánac epülésére. Caroli Caspar Elöljarobeszédével. EZ MASODIC KINYOMTATAST IGAZGATTA néhol megis jobbitotta Szenci MOLNAR ALBERT. HANOVIABAN Nyomtattatott Halbejus Janos által, Levinus Hulfzius örökösinec költségével. MDCVIII. Esztendőben (1608)

1645

SZENT BIBLIA AZ AZ: ISTENNEK Ô ÉS UY TESTAMENTOMÁBAN FOGLALTATOTT egész Szent Irás. MAGYAR NYELVRE FORDITATOTT CÁROLI GÁSPÁR által. Es mostan NEGYEDSZER, á Franciai nótákra MOLNÁR ALBERTUL rendelt Sóltár Könyvel, Palatinátusi Catechismussal, s egy-házi könyörgeseknek és Ceremoniáknak formáival egyetembe ki botsáttatott, á Belgiomi Académiákban tanuló Magyaroknak forgolódások által: AMSTELODAMBAN JÁNSONIVS János költsegevel 1645 esztendöben …Szerkesztette: Albert Molnár

Váradi Biblia – 1661

Szent Biblia: az az Istennek Ó és Ujtestamentomaban foglaltatott egész Szent Irás. MAGYAR nyelvre fordittatott Caroli Gaspar által, MOSTAN PEDIG UJOBBAN EZ ÖREG formában némelly nehezb, és homályossabb forditasu Sz. Irásbéli Locusoknak értelmes magyarázatival, az Istennek a Magyar nemzetben lévő Anyaszentegyházának hathatós épülésére kibocsáttatott VARADON, Kezdettetett nyomtatása a veszedelem előtt; és el-végeztetett COLOSVARAT, SZENCZI K. ABRAHAM által, M. DC. LXI. (1661) Szerkesztette: Gáspár Károlyi, Éva Petrőczi

Aranyas Biblia – Amszterdam, 1685

Szent Biblia: az-az: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész SZENT IRAS, Magyar Nyelvre Fordittatott KÁROLI GASPAR által. Es mostan HATODSZOR e kis formában kibotsáttatott a Belgyiomi Académiákban tanúló Magyaroknak forgolódások által. Nyomtattatott Amstelodamban M.TÓTFALUSI KIS MIKLÓS Költségével s Betűivel 1685 esztendőben.

1737

Szent Biblia: az-az: istennek ó és újj testamentomában foglaltatott egész … Melly Magyar-nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR által, Es mostan TIZEN-ÖTÖDSZÖR e kis formában ki-botsáttatott. Nyomtattatott ULTRAJECTUMBAN W. REERS IANOS által 1737. Esztendöben

1765

Szent Biblia: az-az: istennek ó és újj testamentomában foglaltatott egész … Melly Magyar-nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR által, Es mostan TIZEN-ÖTÖDSZÖR e kis formában ki-botsáttatott. Nyomtattatott ULTRAJECTUMBAN REERS W. JÁNOS által 1765-dik Esztendöben

Kommentárokkal ellátott

Szent Biblia: az-az: istennek ó és újj testamentomában foglaltatott egész … Melly Magyar-nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR által, Némelly fordításbeli változásokkal és rövid Magyarázatokkal kiadatott N. Váradonn. 1660. esztendőben. Most pedig a N. Váradi kiadásnak követésével, NYOMTATTATOTT PESTEN TRATTNER MÁTYÁS költségével és betűivel MDCCCV Esztendőben

1794

Szent Biblia: az az: Istennek o, és ujj testamentomaban foglaltatott egész SZENT IRAS. Magyar nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL.; Mellyet e Formában LEG-ELŐSZÖR Ki-nyomtattatott P F. ULTRAJEKTOMBAN ALTHEER JANOS által, MDCCXCIV (1794)

Szent Biblia: az az: Istennek o, és ujj testamentomaban foglaltatott egész SZENT IRAS. Magyar nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL.; Mellyet e Formában LEG-ELŐSZÖR Ki-nyomtattatott P F. ULTRAJEKTOMBAN ALTHEER JANOS által, MDCCXCIV (1794)

Szent Biblia: az az: Istennek o, és ujj testamentomaban foglaltatott egész SZENT IRAS. Magyar nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL.; Mellyet e Formában LEG-ELŐSZÖR Ki-nyomtattatott P F. ULTRAJEKTOMBAN ALTHEER JANOS által, MDCCXCIV (1794)

1803

Szent Biblia: az az: Istennek ó, és új testamentomában foglaltatott egész SZENT ÍRÁS. Magyar nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL.; megjelent Posonyban, 1803

1840

Szent Biblia: az az: Istennek ó, és új testamentomában foglaltatott egész SZENT ÍRÁS. Magyar nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL.; megjelent Kőszegen, Reichárd Károly költségével s betűivel, 1840

Szent Biblia: az az: Istennek ó, és új testamentomában foglaltatott egész SZENT ÍRÁS. Magyar nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL.; megjelent Kőszegen, Reichárd Károly költségével s betűivel, 1840

1871

Szent Biblia: az az: Istennek ó, és új testamentomában foglaltatott egész SZENT ÍRÁS. Magyar nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL.; PEST, 1871. KIADJA REICHARD Á. ÉS TÁRSA

1883

Szent Biblia: az az: Istennek ó, és új testamentomában foglaltatott egész SZENT ÍRÁS. Magyar nyelvre fordíttatott KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL.; BUDAPEST. KIADJA A BRIT- ÉS KÜLFÖLDI BIBLIA-TÁRSULAT. 1883.

Komáromi Biblia

1685

MAGYAR BIBLIA Avagy az Ó es Uj Testamentom könyveiböl álló …books.google.com › books, 1685, Szenczi Molnár Albert, fordító, Komáromi Csipkés György, fordító, 1685

Komáromi Biblia I: Magyar Biblia, Avagy Az Ó és Uj Testamentom könyveiből álló tellyes Szent Irás a Magyar nyelven

Komáromi Biblia II: Szent Dávid királynak és profétának száz ötven soltári

Magyar biblia : avagy az ó és uj testamentom könyveiből álló tellyes szent irás a magyar nyelven … / ford. Comaromi C. György ; Szent Dávid királynak … száz ötven soltari …. ford. Szenczi Molnár Albert

Kámory Biblia 1864 (evangélikus)

Biblia, azaz szent írás: mely az egesz o es uj Testamentomot foglalja magában … – Kámory Sámuel, PEST, 1864 [I-VMózes, Józsué könnyve]

Weben olvasható változatok

KG Károli Gáspár ÓSZ ÚSZ

KG1590 Vizsolyi Biblia (1590) BÉTA ÓSZ ÚSZ

KGRE Károli Gáspár (revideálás előtti) ÓSZ ÚSZ

KG1908 Károli Gáspár (revideált 1908) ÚSZ

Egyéb

ME1925 Masznyik Endre: Új Testamentom (1925) ÚSZ

RS1929 Raffay Sándor: Újtestamentum (1929) ÓSZ ÚSZ

KECS Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) ÚSZ

KGPRC Károli Gáspár: Az Újszövetség könyvei [próbakiadás] (1954) ÚSZ

CZ1930 Czeglédi Sándor: Új testamentom (1930) BÉTA

Forrás

Google Books: books.google.com

Szerőczei Biblia: https://biblia.szeroczei.hu