A teljes romlottságot mellőző evangélium kudarca | Szalay Szilárd

2022.12.30. Off By neilnejmed

Szalay Szilárd

kálvini hitű református lelkipásztor

Szalay Szilárd: A kálvinizmus öt pontja

A predestináció részletes kifejtése

2006.

A kálvinizmus első pontja – Teljes romlottság

c. fejezet 3. alfejezete

3. A teljes romlottság tantételével szembeni ellenvetések – részlet, 61. o.

E A teljes romlottságot mellőző evangélium kudarca

Divatos ma a karizmatikus berkek úgynevezett siker evangéliuma. nyege az ember romlottságának mellőzése, továbbá az ember biztatása. „Jó vagy!” — harsogják. „Szeret az Isten, így ahogy vagy!” Nem kell bűnt vallani! „Gyere Jézushoz — Ő megoldja minden problémádat!” Sokan felindulnak ezen, gyorsan döntenek is Jézus mellett, majd a későbbi élet nehézségeit tapasztalva megbotránkozva elmennek. Ez az ,ideig való hit”, theológiai szakkifejezéssel fides temporariae. — A teljes romlottságot nem muszáj hirdetni, csak éppen kudarcot fog vallani a prédikátor. A Krisztust követő élet nem lesz olyan felhőtlen, amilyennek meghirdette.

Milyen helyzetbe kerülnek a prédikátorok, amikor ezt a torz Evangéliumot hirdetik? Elvárják, hogy egyre nagyobb tömeg térjen meg. Csakhogy ezek rövid életű megtérések lesznek. A teljes romlottság tana bűnbánatra hív. Komoly megtérést eredményez, és éppen a könnyelmű, felelőtlen álmegtérést előzi meg. Gyarlónak azért kell mondani az embert, mert ilyen.

A kálvinizmus első pontjának hirdetése a prédikátorokat is óvja. Számtalan esetben hiába prédikálunk, mert az ember totálisan romlott. Ezt tudva nem magunkban keressük a hibát, ha Igei bizonyságtételeink dacára is elhagynak minket! Csak a Szentlélek által, igaz bűnbánat után fakad igaz megtérés. Mint Kálvin jegyzi meg a Genezis kommentárjában: A megtérés kezdete a bűnök miatt érzett szomorúság, miközben önmagunkat elítéljük. Ezt Isten munkálja bennünk. Ezt kell hirdetni! — Ez a lelkület olyan irányba vezet minket, ahol fokozott áldásokat kapunk. A karizmatikus lelkület, a siker-evangélium nem igazoltatik az élet során, mert nem igaz.

Forrás

Szalay Szilárd: A kálvinizmus öt pontja; A predestináció részletes kifejtése, Vörösberényi Református Egyházközség; Vörösberény, 2006.