A Bibliai könyvek történeti idővonala

2022.12.27. Off By neilnejmed

Biblehub.com

Bibliatanulmányozáshoz hasznos kronológiai rendezés

Ószövetség

Minden dátum hozzávetőleges

Az idők kezdete előtt: Kezdetben volt az Ige — János 1

Kr. e. 4000 előtt: A Teremtés — 1Mózes 1 (Genesis 1)

Kr. e. 4000 előtt: Az Édenkert — 1Mózes 2

Kr. e. 4000 előtt: Az ember bukása — 1Mózes 3

Kr. e. 3000 előtt: Kain megöli Ábelt — 1Mózes 4

Kr. e. 3000 előtt: Ádámtól Noéig — 1Mózes 5

Kr. e. 2500 előtt: A gonoszság kiváltja Isten haragját — 1Mózes 6

Kr. e. 2500 előtt: A nagy özönvíz — 1Mózes 7

Kr. e. 2500 előtt: Az özönvíz lecsendesedik — 1Mózes 8

Kr. e. 2500 előtt: A szivárvány szövetsége — 1Mózes 9

Kr. e. 2500 előtt: Sém, Khám és Jáfet — 1Mózes 10

Kr. e. 2100 előtt: Jób szenvedése és hite — Jób 1-42

Kr. e. 2100 előtt: Bábel tornya — 1Mózes 11

Kr. e. 2091: Isten elküldi Ábrámot Egyiptomba — 1Mózes 12

Kr. e. 2090: Az éhínség Kánaánban — 1Mózes 12:10

Kr. e. 2085: Ábrám és Lót útjai elválnak — 1Mózes 13

Kr. e. 2085: Ábrámnak sok utódot ígért — 1Mózes 13:14

Kr. e. 2084: Ábrám megmenti Lótot — 1Mózes 14

Kr. e. 2081: Isten szövetsége Ábrámmal — 1Mózes 15

Kr. e. 2081: Sára és Hágár — 1Mózes 16

Kr. e. 2080: Ismáel születése — 1Mózes 16:15

Kr. e. 2067: A körülmetélés szövetsége — 1Mózes 17

Kr. e. 2067: Isten megígéri Izsák születését — 1Mózes 18

Kr. e. 2067: Sodoma elpusztítása — 1Mózes 19

Kr. e. 2067: Ábrahám, Sára és Abimélek — 1Mózes 20

Kr. e. 2066: Izsák születése — 1Mózes 21

Kr. e. 2064: Hágár és Ismáel elküldése — 1Mózes 21:8

Kr. e. 2057: A beérsebai szerződés — 1Mózes 21:22

Kr. e. 2054: Izsák felajánlása — 1Mózes 22

Kr. e. 2030: Sára halála és eltemetése — 1Mózes 23

Kr. e. 2026: Izsák feleségül veszi Rebekát — 1Mózes 24

Kr. e. 2006: Jákób és Ézsau megszületése — 1Mózes 25

Kr. e. 1991: Ábrahám halála — 1Mózes 25:5

Kr. e. 1978: Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát — 1Mózes 25:29

Kr. e. 1977: Izsák és Abimélek — 1Mózes 26

Kr. e. 1929: Jákób megszerzi Izsák áldását — 1Mózes 27

Kr. e. 1928: Jákób elmenekül Lábánhoz — 1Mózes 28

Kr. e. 1928: Jákób látása a létráról — 1Mózes 28:10

Kr. e. 1928: Jákób Lábán szolgálatában — 1Mózes 29

Kr. e. 1921: Jákób feleségül veszi Rákhelt — 1Mózes 29:28

Kr. e. 1921: Jákób és fiai — 1Mózes 30

Kr. e. 1916: Rákhel megszüli Józsefet — 1Mózes 30:22

Kr. e. 1908: Jákób elindul Kánaánba — 1Mózes 31

Kr. e. 1906: Jákób tusakodik Istennel — 1Mózes 32

Kr. e. 1906: Jákób találkozik Ézsauval — 1Mózes 33

Kr. e. 1906: Jákób letelepedik Sekhemben — 1Mózes 33:18

Kr. e. 1906: Sekhem megfertőzi Dínát — 1Mózes 34

Kr. e. 1906: Jákób visszatér Béthelbe — 1Mózes 35

Kr. e. 1906: Jákób elneveztetik Izráelnek — 1Mózes 35:10

Kr. e. 1906: Ézsau leszármazottai — 1Mózes 36

Kr. e. 1903: Rákhel meghal — 1Mózes 35:18

Kr. e. 1898: József álmai és annak elárulása — 1Mózes 37

Kr. e. 1898: Józsefet eladják rabszolgának — 1Mózes 37:25

Kr. e. 1898: Támár becsapja Júdát — 1Mózes 38

Kr. e. 1898: József Potifár alatt gyarapszik — 1Mózes 39

Kr. e. 1889: Potifár megvádolja Józsefet — 1Mózes 39:7

Kr. e. 1889: Józsefet bebörtönzik — 1Mózes 39:20

Kr. e. 1887: A főpohárnok és a fősütőmester álmai — 1Mózes 40

Kr. e. 1886: József megfejti a fáraó álmait — 1Mózes 41

Kr. e. 1886: Józsefet kinevezik főgondviselőnek — 1Mózes 41:33

Kr. e. 1886: A bő hét esztendő kezdete — 1Mózes 41:47

Kr. e. 1875: A szűk hét esztendő kezdete — 1Mózes 41:53

Kr. e. 1875: József testvéreit Egyiptomba küldik — 1Mózes 42

Kr. e. 1875: Simeont József fogva tartja — 1Mózes 42:24

Kr. e. 1875: Visszatérés Benjáminnal — 1Mózes 43

Kr. e. 1875: Benjámin és az ezüst pohár — 1Mózes 44

Kr. e. 1875: József felfedi személyét — 1Mózes 45

Kr. e. 1875: József elküld Jákóbért — 1Mózes 45:9

Kr. e. 1875: Jákób és családja Egyiptomba költözik — 1Mózes 46,

Kr. e. 1875: Jákób Gósenbe megy — 1Mózes 47

Kr. e. 1859: Jákób betegsége — 1Mózes 48

Kr. e. 1859: Jákób áldása és halála — 1Mózes 49

Kr. e. 1859: Jákób temetése — 1Mózes 50

Kr. e. 1806: József halála — 1Mózes 50:26

Kr. e. 1800: Jákób családja Egyiptomban marad — 2Mózes 1 (Exodus 1)

Kr. e. 1700: Az izraeliták megszaporodnak Egyiptomban — 2Mózes 1:6

Kr. e. 1600: Az izraelitákat elnyomja az új király — 2Mózes 1:8

Kr. e. 1539: A fáraó parancsa az elsőszülöttek megölésére — 2Mózes 1:22

Kr. e. 1525: Mózes születése és örökbefogadása — 2Mózes 2

Kr. e. 1486: Mózes menekül Midiánba — 2Mózes 2:11

Kr. e. 1446: Az izraeliták rabszolgasorban nyögnek — 2Mózes 2:23

Kr. e. 1446: Mózest elküldik Izráel megszabadítására — 2Mózes 3-6

Kr. e. 1446: Az egyiptomi tíz csapás — 2Mózes 7-12

Kr. e. 1446: A kivonulás kezdete — 2Mózes 13-18

Kr. e. 1446: Az izraeliták a Sínai-hegyen — 2Mózes 19

Kr. e. 1446: Mózes veszi a parancsolatokat — 2Mózes 20

Kr. e. 1446: Mózes megkapja a törvényt — 2Mózes 21-24

Kr. e. 1446: A sátor előkészítése — 2Mózes 25-31

Kr. e. 1446: Az aranyborjú és Mózes dühe — 2Mózes 32

Kr. e. 1446: Az utazás folytatódik — 2Mózes 33-39

Kr. e. 1445: A sátor felállítása és megtöltése — 2Mózes 40

Kr. e. 1445: Az áldozatokra és felajánlásokra vonatkozó törvények — 3Mózes 1-7 (Leviticus 1-7)

Kr. e. 1445: Áron és fiainak felszentelése — 3Mózes 8, 9

Kr. e. 1445: Nádáb és Abihú bűne — 3Mózes 10

Kr. e. 1445: A megtisztulási törvények — 3Mózes 11-19

Kr. e. 1445: Büntetések és rendelkezések — 3Mózes 20-22

Kr. e. 1445: Ünnepek és jubileum — 3Mózes 23

Kr. e. 1445: Népszámlálás, törzsek, kötelességek — 4Mózes 1-6 (Numeri 1-6)

Kr. e. 1445: Sátorszentelés — 4Mózes 7-10

Kr. e. 1445: A nép panasza — 4Mózes 11, 12

Kr. e. 1445: A tizenkét kém — 4Mózes 13

Kr. e. 1445: A nép zúgolódása a kémek jelentésén — 4Mózes 14, 15

Kr. e. 1426: Kórah lázadása — 4Mózes 16

Kr. e. 1426: Áron vesszeje kivirágzik — 4Mózes 17

Kr. e. 1426: Papok, veres tehén, megtisztulás — 4Mózes 18, 19

Kr. e. 1407: Víz a kősziklából Meribáhnál — 4Mózes 20

Kr. e. 1407: Áron halála — 4Mózes 20:22

Kr. e. 1407: A rézkígyó — 4Mózes 21

Kr. e. 1407: Bálám és az angyal — 4Mózes 22-25

Kr. e. 1407: A második népszámlálás — 4Mózes 26

Kr. e. 1407: Czélofhád leányai — 4Mózes 27

Kr. e. 1407: Józsué Mózes utódjának választatik — 4Mózes 27:18

Kr. e. 1407: Különleges áldozatok és szent napok — 4Mózes 28, 29

Kr. e. 1407: Az asszonyok fogadalma — 4Mózes 30

Kr. e. 1407: Midián meghódítása — 4Mózes 31

Kr. e. 1407: A Jordántól keletre eső rész felosztása — 4Mózes 32

Kr. e. 1407: Izráel útjának összefoglalása — 4Mózes 33

Kr. e. 1407: Kánaán felosztása — 4Mózes 34

Kr. e. 1407: Határok és menedékvárosok — 4Mózes 35

Kr. e. 1407: Czélofhád leányai férjhez mennek — 4Mózes 36

Kr. e. 1407: Mózes zsoltára — 90. zsoltár

Kr. e. 1407: Mózes összefoglalja Izráel történetét — 2Mózes 1-4

Kr. e. 1406: A törvény összefoglalása — 5Mózes 4:44-31 (Deuteronomium 4:44-31)

Kr. e. 1406: Mózes éneke — 5Mózes 32

Kr. e. 1406: Mózes megáldja a tizenkét törzset — 5Mózes 32:48

Kr. e. 1406: Mózes áldásai — 5Mózes 33

Kr. e. 1406: Mózes halála — 5Mózes 34

Kr. e. 1406: Isten megbízást ad Józsuénak — Józsué 1

Kr. e. 1406: Ráháb befogadja a kémeket — Józsué 2

Kr. e. 1406: Az izraeliták átkelnek a Jordánon — Józsué 3-5

Kr. e. 1406: Jerikó és Aj elfoglalása — Józsué 6-8

Kr. e. 1405: A királyok összefognak Izráel ellen — Józsué 9

Kr. e. 1405: A Nap megáll az égen — Józsué 10

Kr. e. 1405: Észak-Palesztina legyőzése — Józsué 11, 12

Kr. e. 1399: A törzsek között felosztott földek — Józsué 13-22

Kr. e. 1375: Józsué búcsúbeszéde — Józsué 23, 24

Kr. e. 1375: Mikeás bálványimádása — Bírák 17

Kr. e. 1375: A dániták letelepednek Laisban, átveszik Míka bálványait — Bírák 18

Kr. e. 1375: Egy lévita ágyasa megaláztatik — Bírák 19

Kr. e. 1375: Az izraeliták legyőzik a benjáminieket — Bírák 20

Kr. e. 1375: Feleségek a Benjámin törzsének — Bírák 21

Kr. e. 1374: Az izraeliták elfoglalják Jeruzsálemet és Hebront — Bírák 1

Kr. e. 1374: Izráel megintetik és vereséget szenved — Bírák 2

Kr. e. 1374: Izráel bálványimádása és szolgasága; Othniel — Bírák 3

Kr. e. 1334: Eglon — Bírák 3:12

Kr. e. 1316: Ehud — Bírák 3:15

Kr. e. 1235: Debora és Bárák — Bírák 4

Kr. e. 1235: Debora és Bárák éneke — Bírák 5

Kr. e. 1169: Gedeon és a midiániták — Bírák 6-8

Kr. e. 1140: Naomi, Ruth és Boáz — Ruth 1-4

Kr. e. 1129: Abimélek összeesküvést sző, hogy király legyen — Bírák 9

Kr. e. 1126: Összeesküvés Abimélek ellen — Bírák 9:22

Kr. e. 1126: Abimélek halála — Bírák 9:50

Kr. e. 1118: Thóla, Jáir — Bírák 10

Kr. e. 1100: Sámuel születése — 1Sámuel 1

Kr. e. 1100: Anna hálaéneke — 1Sámuel 2

Kr. e. 1097: Jefte szövetsége a gileádiakkal — Bírák 11

Kr. e. 1090: Jefte, Efraim, Ibsán, Élon, Abdon — Bírák 12

Kr. e. 1090: Izráel filiszteusok általi elnyomása — Bírák 13

Kr. e. 1075: Sámson házassága és találós kérdése — Bírák 14

Kr. e. 1075: Sámson felgyújtja a filiszteusok gabonáját — Bírák 15

Kr. e. 1075: Sámson és Delila — Bírák 16

Kr. e. 1070: A silói csata — 1Sámuel 3

Kr. e. 1070: A filiszteusok elrabolják a frigyládát — 1Sámuel 4, 5

Kr. e. 1070: A filiszteusok visszaadják a frigyládát Izráelnek — 1Sámuel 6

Kr. e. 1070: A frigyládát Abinádáb házába viszik — 1Sámuel 7

Kr. e. 1050: Az izraeliták bűnbánatot tartanak Mispában — 1Sámuel 7:3

Kr. e. 1043: Saul király lesz — 1Sámuel 8-10

Kr. e. 1042: Saul legyőzi az ammonitákat — 1Sámuel 11, 12

Kr. e. 1041: Saul háborúja a filiszteusokkal — 1Sámuel 13

Kr. e. 1041: Jonathán csodálatos győzelme — 1Sámuel 14

Kr. e. 1028: Saul engedetlensége és Sámuel megrovása — 1Sámuel 15

Kr. e. 1024: Sámuel felkeni Dávidot Betlehemben — 1Sámuel 16

Kr. e. 1024: Dávid megöli Góliáthot — 1Sámuel 17

Kr. e. 1015: Jonathán és Dávid barátsága — 1Sámuel 18

Kr. e. 1014: Dávid Saul elleni védekezése — 1Sámuel 19

Kr. e. 1013: Dávid és Jonathán szövetsége — 1Sámuel 20

Kr. e. 1013: Dávid szabadító zsoltára — (1Sám 20) 59. zsoltár

Kr. e. 1012: Dávid Nóbban és Gáthban — 1Sámuel 21

Kr. e. 1012: Dávid zsoltára, Saul elől menekülve — (1Sám 21) 52. zsoltár

Kr. e. 1012: Dávid zsoltára, Akhimélek előtt — (1Sám 21) 34. zsoltár

Kr. e. 1011: Dávid zsoltára Gáthban — (1Sám 21) 56. zsoltár

Kr. e. 1011: Saul megöli Nób papjait — 1Sámuel 22

Kr. e. 1011: Dávid barlangban szerzett zsoltárai — (1Sám 22) 57., 142. zsoltár

Kr. e. 1011: Dávid Saul elöli menekülése — 1Sámuel 23

Kr. e. 1011: Dávid zsoltárai Kehillában — (1Sám 23) 54. zsoltár

Kr. e. 1011: Dávid megkíméli Saul életét — 1Sámuel 24

Kr. e. 1011: Sámuel halála — 1Sámuel 25

Kr. e. 1011: Dávid másodszor is megkíméli Saul életét — 1Sámuel 26

Kr. e. 1010: Dávid a filiszteusokhoz menekül — 1Sámuel 27

Kr. e. 1010: Saul és az endori halottidéző asszony — 1Sámuel 28

Kr. e. 1010: Ákhis elküldi Dávidot — 1Sámuel 29

Kr. e. 1010: Dávid elpusztítja az amálekitákat — 1Sámuel 30

Kr. e. 1010: Saul és fiai halála — 1Sámuel 31

Kr. e. 1010: Dávid gyászolja Sault és Jonathánt — 2Sámuel 1

Kr. e. 1010: Dávidot Júda királyává tétetik — 2Sámuel 2

Kr. e. 1008: Abner és Joáb közötti belháború — 2Sámuel 2:12

Kr. e. 1006: Dávid háza megerősödik — 2Sámuel 3

Kr. e. 1005: Joáb megöli Abnert — 2Sámuel 3:22

Kr. e. 1004: Isbóset meggyilkolása — 2Sámuel 4

Kr. e. 1003: Az izraeliták nemzetségtáblázata — 1Krónikák 1-9

Kr. e. 1003: Saul bukása és veresége — 1Krónikák 10

Kr. e. 1003: Dávid egész Izráel feletti uralkodása — 2Sámuel 5, 1Krónikák 11

Kr. e. 1002: Dávid serege gyarapszik — 1Krónikák 12

Kr. e. 1000: Dávid elhozza a frigyládát — 1Krónikák 13

Kr. e. 1000: Dávid családja gyarapszik — 1Krónikák 14

Kr. e. 1000: A frigyládát Jeruzsálembe viszik — 2Sámuel 6, 1Krónikák 15

Kr. e. 1000: Dávid megtervezi a templomot — 2Sámuel 7

Kr. e. 998: Dávid legyőzi a filiszteusokat — 2Sámuel 8

Kr. e. 998: Dávid győzelmi zsoltára — (2Sám 8), 60. zsoltár

Kr. e. 998: Dávid Sion-zsoltára — 15. zsoltár

Kr. e. 998: Dávid zsoltára az Isten dicsőségéről — 24. zsoltár

Kr. e. 998: Dávid ünnepi áldozata — 1Krónikák 16

Kr. e. 998: Dicsőítő zsoltárok — (1Krón 16) 96., 105., 106. zsoltár

Kr. e. 997: Dávid templomépítési szándéka — 1Krónikák 17

Kr. e. 996: Dávid megerősíti királyságát — 1Krónikák 18

Kr. e. 995: Dávid és Mefibóset — 2Sámuel 9

Kr. e. 995: Dávid legyőzi Ammon és Arámot — 2Sámuel 10, 1Krónikák 19

Kr. e. 995: Rabba elfoglalása — 1Krónikák 20

Kr. e. 993: Dávid és Bethsabé — 2Sámuel 11

Kr. e. 991: Nátán megrója Dávidot — 2Sámuel 12

Kr. e. 991: Dávid bűnbánati zsoltára — (2Sám 12) 51. zsoltár

Kr. e. 990: Salamon születése — 2Sámuel 12:24

Kr. e. 990: Amnon és Támár — 2Sámuel 13

Kr. e. 990: Amnomot megöli Absolon — 2Sámuel 13:23

Kr. e. 988: A tékoabeli özvegy — 2Sámuel 14

Kr. e. 980: Absolon visszahívása — 2Sámuel 14:21

Kr. e. 979: Dávid zsoltárai — 2-145. zsoltár (Válogatott)

Kr. e. 979: Kóráh zsoltárai — 42-44, 84., 85., 87., 88. zsoltár

Kr. e. 979: Asáf zsoltárai — 50., 73., 75-78., 80-83., 89. zsoltár

Kr. e. 979: Ismeretlen szerzők zsoltárai — Zsoltárok 1-150. (válogatott)

Kr. e. 979: Dávid népszámlálásra kényszerít — 1Krónikák 21

Kr. e. 979: A templom építésének előkészítése — 1Krónikák 22

Kr. e. 979: A papságra vonatkozó rendelkezések — 1Krónikák 23

Kr. e. 979: A léviták felosztása — 1Krónikák 24

Kr. e. 979: A szentély énekeseire vonatkozó rendelkezések — 1Krónikák 25

Kr. e. 979: A kapuőrökre, kincstárnokokra vonatkozó rendelkezések — 1Krónikák 26

Kr. e. 979: A kormányzatra vonatkozó rendelkezések — 1Krónikák 27

Kr. e. 976: Absolon összeesküvése — 2Sámuel 15

Kr. e. 976: Dávid elmenekül Jeruzsálemből — 2Sámuel 15:13

Kr. e. 972: Dávid és Siba, Sémei — 2Sámuel 16

Kr. e. 972: Sémei megátkozza Dávidot — 2Sámuel 16:5

Kr. e. 972: Dávid zsoltára az Isten utáni sóvárgásról — (2Sám 16) 63. zsoltár

Kr. e. 972: Khúsai figyelmeztetése megmenti Dávidot — 2Sámuel 17:2

Kr. e. 972: Dávid zsoltárai a megszabadulásról — (2Sám 17) 41., 55. zsoltár

Kr. e. 972: Absolont megöli Joáb — 2Sámuel 18

Kr. e. 972: Joáb megvigasztalja Dávidot — 2Sámuel 19

Kr. e. 972: Séba fellázad Dávid ellen — 2Sámuel 20

Kr. e. 970: A gibeoniták bosszúja — 2Sámuel 21

Kr. e. 970: Dávid szabadító éneke — 2Sámuel 22

Kr. e. 970: Dávid utolsó éneke — 2Sámuel 23

Kr. e. 970: Dávid háborús zsoltára (2Sám 23) 108. zsoltár

Kr. e. 970: Dávid megszámlálja a harcos férfiakat — 2Sámuel 24

Kr. e. 970: Dávid utolsó napjai — 1Krónikák 28, 29, 1Királyok 1, 2

Kr. e. 970: Dávid szabadító zsoltára (1Kir. 2) 37. zsoltár

Kr. e. 967: Salamon zsoltára (2Krón. 1) 72. zsoltár

Kr. e. 967: Salamon bölcsességet kér — 2Krónikák 1, 1Királyok 3

Kr. e. 967: Kóráh zsoltára — (1Kir. 3) 45. zsoltár

Kr. e. 967: Salamon bölcsessége — 1Királyok 4

Kr. e. 967: Salamon templomi előkészületei — 1Királyok 5

Kr. e. 966: Salamon templomának építése — 1Királyok 6

Kr. e. 966: Salamon palotájának építése — 1Királyok 7

Kr. e. 966: A frigyláda templomba vitele — 1Királyok 8

Kr. e. 966: Isten szövetsége Salamonnal — 1Királyok 9

Kr. e. 966: Salamon előkészületei a templomhoz és palotához — 2Krónikák 2

Kr. e. 966: Salamon felépíti a jeruzsálemi templomot — 2Krónikák 3

Kr. e. 966: A templom berendezése — 2Krónikák 4

Kr. e. 959: A frigyládát bevitték a templomba — 2Krónikák 5

Kr. e. 959: Salamon templomszentelési imája — 2Krónikák 6

Kr. e. 959: Isten dicsősége a templomban — 2Krónikák 7

Kr. e. 959: Salamon zsoltárai — (2 Kr 7) 135., 136. zsoltár

Kr. e. 959: Salamon építkezései — 2Krónikák 8

Kr. e. 950: Salamon áldó zsoltára — 127. zsoltár

Kr. e. 950: Salamon példabeszédei — Példabeszédek 1-29

Kr. e. 950: Agur beszédei — Példabeszédek 30

Kr. e. 950: Lemuel király példabeszédei — Példabeszédek 31

Kr. e. 950: Salamon éneke — Énekek éneke 1-8

Kr. e. 946: Salamon és Hírám kölcsönös ajándékai — 1Királyok 9:10

Kr. e. 946: Séba királynője meglátogatja Salamont — 1Királyok 10, 2Krónikák 9

Kr. e. 939: Salamon feleségei és bálványimádása — 1Királyok 11

Kr. e. 937: A prédikátor beszédei — Prédikátor 1-12

Kr. e. 931: Salamon halála — 1Királyok 11:40

Kr. e. 931: A királyság felosztása — 1Királyok 12, 13

Kr. e. 930: Az izraeliták fellázadnak Jeroboám ellen — 2Krónikák 10

Kr. e. 930: Jeroboám uralkodása Júda felett — 2Krónikák 11

Kr. e. 927: Jeroboám bűne — 2Krónikák 12

Kr. e. 925: Abija próféciái Jeroboám ellen — 1Királyok 14

Kr. e. 913: Jeroboám gonosz uralkodása — 1Királyok 14:21

Kr. e. 913: Abija gonosz uralkodása — 1Királyok 15

Kr. e. 913: Polgárháború Jeroboám ellen — 2Krónikák 13

Kr. e. 913: Asa elpusztítja a bálványimádást — 2Krónikák 14

Kr. e. 909: Jéhu próféciája Baása ellen — 1Királyok 16

Kr. e. 895: Asa reformjai — 2Krónikák 15

Kr. e. 894: Hanáni megrovása — 2Krónikák 16

Kr. e. 886: Ela, Zimri, Omri — 1Királyok 16:5

Kr. e. 874: Akháb gonosz uralkodása — 1Királyok 16:27

Kr. e. 869: Jósafát követi Asát — 2Krónikák 17

Kr. e. 863: Illés szárazságért imádkozik — 1Királyok 17

Kr. e. 863: Illés hollókkal táplálkozik — 1Királyok 17:3

Kr. e. 863: A sareptai özvegyasszony — 1Királyok 17:7

Kr. e. 863: Illés a Kármel-hegyen — 1Királyok 18

Kr. e. 858: Illés menekül Jézabel elől — 1Királyok 19

Kr. e. 858: Elizeus elhívása — 1Királyok 19:19

Kr. e. 857: Benhadád megtámadja Samáriát — 1Királyok 20

Kr. e. 857: Akháb legyőzi Benhadádot — 1Királyok 20:14

Kr. e. 855: Akháb elfoglalja Nábót szőlőjét — 1Királyok 21

Kr. e. 853: Izráel és Júda Siria ellen — 1Királyok 22

Kr. e. 853: Abdiás látása — Abdiás 1

Kr. e. 853: Jósafát szövetségre lép Akhábbal — 2Krónikák 18

Kr. e. 853: Jósafát tettei — 2Krónikák 19

Kr. e. 853: Háború Ammon és Moáb ellen — 2Krónikák 20

Kr. e. 852: Jórám gonosz uralkodása Júdában — 2Krónikák 21

Kr. e. 852: Moáb lázadása — 2Királyok 1

Kr. e. 851: Illés felvitetik a mennybe — 2Királyok 2

Kr. e. 851: Elizeus követi Illést — 2Királyok 2:12

Kr. e. 850: Jórám háborúja Moáb ellen — 2Királyok 3

Kr. e. 849: Az özvegyasszony olaja — 2Királyok 4

Kr. e. 849: Elizeus feltámasztja a Súnemita fiút — 2Királyok 4:8

Kr. e. 849: Naámán meggyógyítása — 2Királyok 5

Kr. e. 848: Elizeus felhoz egy fejszét a vízből — 2Királyok 6

Kr. e. 848: Elizeus bőséget ígér Samáriának — 2Királyok 7

Kr. e. 847: A Súnemita földje — 2Királyok 8

Kr. e. 841: Jéhu uralkodik Izráelben — 2Királyok 9

Kr. e. 841: Jéhu megöli Jórámot — 2Királyok 9:11

Kr. e. 841: Akháb családjának megölése — 2Királyok 10

Kr. e. 841: A Baál-imádók megölése — 2Királyok 10:18

Kr. e. 841: Joás elmenekül Athália elől — 2Királyok 11

Kr. e. 841: Akházia követi Jehorámot Júdában — 2Krónikák 22

Kr. e. 841: Jojáda királlyá teszi Joást — 2Krónikák 23

Kr. e. 835: Joás jó uralkodása — 2Krónikák 24, 2Királyok 12

Kr. e. 835: Az Úr igéje Jóelhez — Jóel 1-3

Kr. e. 812: Joás elrendeli a templom javítását — 2Királyok 12:6

Kr. e. 812: Joákház gonosz uralkodása — 2Királyok 13

Kr. e. 796: Amazja jó uralkodása — 2Királyok 14, 2Krónikák 25

Kr. e. 790: Azária jó uralkodása — 2Királyok 15

Kr. e. 790: Uzziás uralkodik Júdában — 2Krónikák 26

Kr. e. 766: Ámós beszédei — Ámós 1-9

Kr. e. 760: Jónás Ninivébe küldetett — Jónás 1-4

Kr. e. 753: Hóseás próféciái — Hóseás 1-14

Kr. e. 750: Jótám követi Uzziást — 2Krónikák 27

Kr. e. 742: Akház gonosz uralkodása — 2Krónikák 28, 2Királyok 16

Kr. e. 739: Ésaiás panaszkodik Sion romlottsága miatt — Ésaiás 1-5

Kr. e. 739: Ésaiás látása és megbízatása — Ésaiás 6

Kr. e. 735: Ésaiás próféciája Immanuelről — Ésaiás 7

Kr. e. 735: Az Úr igéje Mikeáshoz — Mikeás 1-7

Kr. e. 734: Úriás és Zakariás — Ésaiás 8

Kr. e. 730: Ésaiás jövendölése a gyermek születéséről — Ésaiás 9

Kr. e. 730: Ésaiás ítéletet mond Izráel felett — Ésaiás 9:8

Kr. e. 730: Ésaiás ítéletet mond Asszíria felett — Ésaiás 10

Kr. e. 730: Ésaiás jövendölése Isai törzséről — Ésaiás 11

Kr. e. 730: Ésaiás magasztaló hálaadása — Ésaiás 12

Kr. e. 725: Ésaiás próféciája a nemzetek ellen — Ésaiás 13-22

Kr. e. 725: Ésaiás látás völgye — Ésaiás 22

Kr. e. 725: Ésaiás Tírus ellen — Ésaiás 23

Kr. e. 725: a föld megüresítése és elpusztítása — Ésaiás 24

Kr. e. 725: Ésaiás magasztaló énekei — Ésaiás 25-27

Kr. e. 725: Ésaiás további jövendölései — Ésaiás 28-32

Kr. e. 725: Ésaiás megjövendöli a Messiás-király uralkodását — Ésaiás 32

Kr. e. 725: Ésaiás meghirdeti Isten ítéleteit — Ésaiás 33, 34

Kr. e. 725: Ésaiás kijelenti, hogy a Sionon az öröm virágozni fog — Ésaiás 35

Kr. e. 725: Hóseás, Izráel utolsó királya — 2Királyok 17

Kr. e. 722: Izráel fogságba vezettetik — 2Királyok 17:6

Kr. e. 721: Idegen népek letelepedése Samáriában — 2Királyok 17:24

Kr. e. 716: Ezékiás igaz uralkodása — 2Krónikák 29

Kr. e. 715: Ezékiás ünnepélyes páskhát hirdet — 2Krónikák 30

Kr. e. 715: A bálványimádás lerontása — 2Krónikák 31

Kr. e. 712: Ezékiás betegsége és felgyógyulása — 2Királyok 20, Ésaiás 38

Kr. e. 711: Ezékiás megmutatja a kincseket — 2Királyok 20:12, Ésaiás 39

Kr. e. 711: Ésaiás megjövendöli a fogságot és a helyreállítást — Ésaiás 40-66

Kr. e. 701: Kr. e. Sénakhérib fenyegeti Jeruzsálemet — 2Királyok 18, Ésaiás 36, 2Krónikák 32

Kr. e. 701: Kóráh menedék zsoltárai (2Krón 32) — Zsoltárok 46-48

Kr. e. 701: Ezékiás imádsága — 2Királyok 19, Ésaiás 37

Kr. e. 697: Náhum látása — Náhum 1-3

Kr. e. 687: Manasse gonosz uralkodása — 2Királyok 21, 2Krónikák 33

Kr. e. 640: Jósiás jó uralkodása — 2Királyok 22, 2Krónikák 34

Kr. e. 638: Az Úr igéje Sofóniáshoz — Sofóniás 1-3

Kr. e. 627: Jeremiás elhívása — Jeremiás 1

Kr. e. 627: Jeremiás kijelenti, hogy Júda elhagyta Istent — Jeremiás 2-6

Kr. e. 627: Jeremiás beszéde a templom ajtajában — Jeremiás 7-10

Kr. e. 625: A Habakukhoz intézett jövendölés — Habakuk 1-3

Kr. e. 622: Jeremiás hirdeti Isten szövetségének igéit — Jeremiás 11, 12

Kr. e. 621: Jósiás előkészíti a templom javítását — 2Királyok 22:3

Kr. e. 621: Hilkiás megtalálja az elveszett törvénykönyvet — 2Királyok 22:8

Kr. e. 621: Jósiás megünnepli a páskhát — 2Királyok 23, 2Krónikák 35

Kr. e. 609: Jójákim gonosz uralkodása — 2Krónikák 36

Kr. e. 609: Jeremiás kijelenti a szövetség felbontását — Jeremiás 13-20

Kr. e. 609: Jeremiás prófétál Egyiptom ellen — Jeremiás 46

Kr. e. 609: Jeremiás prófétál a Filiszteusok ellen — Jeremiás 47

Kr. e. 605: Dániel visszautasítja a királyi ételt — Dániel 1

Kr. e. 604: Dániel megmagyarázza Nabukodonozor álmát — Dániel 2

Kr. e. 601: Jóákim lázadása — 2Királyok 24

Kr. e. 597: Jóákim száműzetése — 2Királyok 24:10

Kr. e. 597: Sédékiás uralkodik Júdában — 2Királyok 24:18

Kr. e. 594: Jeremiás prófétál Moáb ellen — Jeremiás 48

Kr. e. 594: Jeremiás prófétál Ammon ellen — Jeremiás 49

K. e. 593: Ezékiel próféciája a Kébárnál — Ezékiel 1

Kr. e. 593: Ezékiel elhívása és tanítása — Ezékiel 2

Kr. e. 593: Ezékiel megeszi a türetet (tekercset) — Ezékiel 3

Kr. e. 593: Ezékiel megjövendöli Jeruzsálem ostromát — Ezékiel 4, 5

Kr. e. 593: Ezékiel látása a végről — Ezékiel 6, 7

Kr. e. 592: Ezékiel első templomi látása — Ezékiel 8-19

Kr. e. 591: Ezékiel látja, hogy Isten elutasítja Izráel véneit — Ezékiel 20

Kr. e. 591: Ezékiel prófétál Jeruzsálem ellen — Ezékiel 21, 22

Kr. e. 591: Ezékiel prófétál a két nővér ellen — Ezékiel 23

Kr. e. 588: Jeruzsálem ostroma megkezdődik — 2Királyok 25

Kr. e. 588: Jeremiás konfliktusai — Jeremiás 21-33

Kr. e. 588: Jeremiás ítéletet prófétál Júdának — Jeremiás 34-45

Kr. e. 588: Jeruzsálem ostroma megkezdődik — Ezékiel 24

Kr. e. 587: Isten bosszúja Ammon és Edom ellen — Ezékiel 25

Kr. e. 586: Jeruzsálem elesik — 2Királyok 25, Jeremiás 52

Kr. e. 586: A pusztulás zsoltárai (Jer 52) — 74., 79. zsoltár

Kr. e. 586: Jeremiás Babilon ellen prófétál — Jeremiás 50, 51

Kr. e. 586: Jeremiás siralmai — Jeremiás siralmai 1-5

Kr. e. 586: Ezékiel ítéletet hirdet Tírus felett — Ezékiel 26-28

Kr. e. 586: Ezékiel prófétál Egyiptom ellen — Ezékiel 29-32

Kr. e. 586: Ezékiel az őrálló — Ezékiel 33

Kr. e. 585: Ezékiel kifejti Jeruzsálem bukásának történetét — Ezékiel 33:21

Kr. e. 585: Ezékiel ítéletet és helyreállítást jövendöl — Ezékiel 34-36

Kr. e. 585: Ezékiel látása a kiszáradt csontok feltámadásáról — Ezékiel 37

Kr. e. 585: Ezékiel látja a jövőbeli csatát (Góg) — Ezékiel 38

Kr. e. 585: Ezékiel látja Isten ítéletét Góg felett — Ezékiel 39

Kr. e. 585: Sidrák, Misák és Abednégó — Dániel 3

Kr. e. 582: Nabukodonozor álma — Dániel 4

Kr. e. 582: Dániel megmagyarázza Nabukodonozor álmát — Dániel 4:19

Kr. e. 573: Ezékiel második templomi látása — Ezékiel 40-48

Kr. e. 539: Dániel értelmezi a falon lévő kézírást — Dániel 5

Kr. e. 539: Dániel túléli az oroszlánbarlangot — Dániel 6

Kr. e. 539: Dániel látása a négy állatról — Dániel 7

Kr. e. 539: Dániel látása a kosról és a kecskebakról — Dániel 8

Kr. e. 539: Dániel imája és Gábriel válasza — Dániel 9

Kr. e. 539: Dánielt megvigasztalja az angyal — Dániel 10

Kr. e. 539: Dániel megjövendöli Perzsia bukását — Dániel 11

Kr. e. 539: Dániel megjövendöli Izráel szabadulását — Dániel 12

Kr. e. 537: Czírus kihirdetése — Ezsdrás 1

Kr. e. 537: A rabság foglyainak visszatérése — Ezsdrás 2

Kr. e. 535: A templomi munkálatok kezdete — Ezsdrás 3

Kr. e. 534: Az ellenségek akadályozzák a templomi munkálatokat — Ezsdrás 4

Kr. e. 534: Artaxerxes elrendeli a munkálatok leállítását — Ezsdrás 4:17

Kr. e. 520: Tattenai levele Dáriusnak — Ezsdrás 5

Kr. e. 520: Az Úr igéje Aggeus által — Aggeus 1, 2

Kr. e. 520: Az Úr igéje Zakariáshoz — Zakariás 1-14

Kr. e. 520: A templomi munkálatok folytatása Dárius rendelete alapján — Ezsdrás 6

Kr. e. 515: A templom befejezése és fölszentelése — Ezsdrás 6,16

Kr. e. 483: Vásti királynő trónfosztása — Eszter 1

Kr. e. 478: Eszter királyné lesz — Eszter 2

Kr. e. 478: Márdokeus meghiúsít egy összeesküvést — Eszter 2:21

Kr. e. 474: Hámán bosszút áll a zsidókon — Eszter 3

Kr. e. 473: Márdokeus tájékoztatja Esztert Hámán összeesküvéséről — Eszter 4

Kr. e. 473: Eszter lakomát készít elő — Eszter 5

Kr. e. 473: A király kitünteti Márdokeust — Eszter 6

Kr. e. 473: Hámánt felakasztják — Eszter 7

Kr. e. 473: Ahasvérus (Xerxész) rendelete Eszter és a zsidók érdekében — Eszter 8

Kr. e. 472: Púrim bevezetése — Eszter 9

Kr. e. 472: Ahasvérus (Xerxész) hódolata Márdokeusnak — Eszter 10

Kr. e. 458: Ezsdrás Jeruzsálembe utazik — Ezsdrás 7

Kr. e. 458: Ezsdrás Artaxerxes megbízásából — Ezsdrás 7:11

Kr. e. 457: A családok Ezsdrással visszatérnek Jeruzsálembe — Ezsdrás 8

Kr. e. 457: Ezsdrás reformjai — Ezsdrás 9

Kr. e. 456: Ezsdrás bűnbánati imája a házasságkötés miatt — Ezsdrás 10

Kr. e. 445: Nehémiás szomorúsága és imádsága a száműzöttekért — Nehémiás 1

Kr. e. 444: Artaxerxes elküldi Nehémiást Jeruzsálembe — Nehémiás 2

Kr. e. 444: Jeruzsálem várfalának az építői — Nehémiás 3

Kr. e. 444: Az építők a gúny és akadály ellenére folytatják — Nehémiás 4

Kr. e. 444: Nehémiás eltörli az adósságot és rabságot (uzsorások elleni harc) — Nehémiás 5

Kr. e. 444: Szanballat fenyegetése, összeesküvése — Nehémiás 6

Kr. e. 444: A várfal befejezése — Nehémiás 6:15

Kr. e. 444: A visszatérő száműzöttek összeírása — Nehémiás 7

Kr. e. 444: Ezsdrás felolvassa a törvénykönyvet, lombsátrak ünnepe — Nehémiás 8

Kr. e. 444: Az izraeliták böjtölnek és bűnbánatot tartanak — Nehémiás 9

Kr. e. 444: Az izraeliták megpecsételik a szövetséget — Nehémiás 10

Kr. e. 444: Az emberek letelepednek Jeruzsálemben — Nehémiás 11, 12

Kr. e. 432: Nehémiás visszaállítja a törvényeket — Nehémiás 13

Kr. e. 430: Az Úr igéjének terhe Izráel ellen, Malakiás által — Malakiás 1-4

Újszövetség

Minden dátum hozzávetőleges

Kr. e. 6: Keresztelő János születése — Lukács 1, János 1:6

Kr. e. 6: Augustus megadóztatja a Római Birodalmat — Lukács 2

Kr. e. 5: Jézus születése — Máté 1, Márk 1, Lukács 2:6, János 1:14

Kr. e. 5: A napkeleti bölcsek látogatása — Máté 2

Kr. e. 5: Menekülés Egyiptomba — Máté 2:13

Kr. e. 4: A csecsemők lemészárlása — Máté 2:16

Kr. e. 4: Visszatérés Názáretbe — Máté 2:23

Kr. e. 8: A fiú Jézus a templomban — Lukács 2:41

Kr. u. 26: Keresztelő János előkészíti az utat — Máté 3, Márk 1:4, Lukács 3, János 1:15

Kr. u. 26: Jézus megkeresztelése — Máté 3:13, Márk 1:9, Lukács 3:21

Kr. u. 27: Jézus megkísértése — Máté 4, Márk 1:12, Lukács 4

Kr. u. 27: Jézus elhívja első tanítványait — Máté 4:18, Márk 1:16, Lukács 5

Kr. u. 27: Kánai menyegző — János 2

Kr. u. 27: Jézus tanítja Nikodémust — János 3

Kr. u. 27: Jézus bizonyságot tesz a samáriai asszonynak — János 4

Kr. u. 27: Hegyi beszéd — Máté 5-7

Kr. u. 28: Útmutatás az imádságról — Lukács 11

Kr. u. 28: Jézus Galileában szolgál — Máté 8, Márk 2, Lukács 4:14

Kr. u. 28: Jézus beteget gyógyít szombaton a Bethesdánál — János 5

Kr. u. 28: Jézus a szombat ura — Máté 12, Márk 3, Lukács 6

Kr. u. 28: Jézus válaszol János tanítványainak — Máté 11, Lukács 7

Kr. u. 28: Jézus több példabeszédet mond — Máté 13, Márk 4, Lukács 8

Kr. u. 28: Jézus meggyógyít egy ördöngőst — Máté 8:28, Márk 5, Lukács 8:26

Kr. u. 28: Jézus meggyógyít egy bénát — Máté 9

Kr. u. 29: Jézus kiküldi tizenkét apostolát — Máté 10, Márk 6

Kr. u. 29: Keresztelő János lefejezése — Máté 14, Márk 6:14

Kr. u. 29: Jézus megeteti az ötezer embert — Máté 14:15, Márk 6:30, Lukács 9, János 6

Kr. u. 29: Tanítások a tisztákról és tisztátalanokról — Máté 15, Márk 7

Kr. u. 29: Péter megvallja Krisztust — Máté 16, Márk 8, Lukács 9:18

Kr. u. 29: Krisztus megdicsőülése a hegyen — Máté 17, Márk 9, Lukács 9:28

Kr. u. 29: A legnagyobbak és legkisebbek a mennyek országában — Máté 18

Kr. u. 29: Jézus kiküldi a hetvenkettőt — Lukács 10

Kr. u. 29: Jézus tanít a sátoros ünnepen — János 7

Kr. u. 29: A házasságtörő asszony — János 8

Kr. u. 29: Jézus megerősíti, hogy ő Isten Fia — János 9

Kr. u. 29: A pásztor és juhai — János 10

Kr. u. 30: Jézus további példázatai — Lukács 12-16

Kr. u. 30: Jézus megtisztítja a tíz leprást — Lukács 17

Kr. u. 30: Jézus feltámasztja Lázárt — János 11

Kr. u. 30: Utolsó utazás Jeruzsálembe — Máté 19, 20, Márk 10, Lukács 18

Kr. u. 30: A diadalmas bevonulás — Máté 21, Márk 11, Lukács 19, János 12

Kr. u. 30: Záró szolgálat Jeruzsálemben — Máté 22-25, Márk 12, 13, Lukács 20, 21

Kr. u. 30: Húsvét előtti csütörtök — Máté 26, Márk 14, Lukács 22, János 13

Kr. u. 30: Jézus megvigasztalja tanítványait — János 14

Kr. u. 30: Jézus az igaz szőlőtő — János 15

Kr. u. 30: Jézus megígéri a Szentlelket — János 16

Kr. u. 30: Jézus közbenjáró imái — János 17

Kr. u. 30: Jézus elárulása, pere, keresztre feszítése — Máté 27, Márk 15, Lukács 23, János 18, 19

Kr. u. 30: Jézus feltámadása — Máté 28, Márk 16, Lukács 24, János 20, 21

Kr. u. 30: A mennybemenetel — ApCsel 1

Kr. u. 30: Mátyás kiválasztása sorsvetés által — ApCsel 1:12

Kr. u. 30: A Szentlélek pünkösdi eljövetele — ApCsel 2

Kr. u. 30: Péter gyógyít és prédikál — ApCsel 3

Kr. u. 30: Péter és János letartóztatása, szabadon bocsátása — ApCsel 4

Kr. u. 30: A hívők mindent megosztanak — ApCsel 4:32

Kr. u. 30: Anániás és Szafira halála — ApCsel 5

Kr. u. 30: Az apostolok prédikálnak és gyógyítanak — ApCsel 5:11

Kr. u. 31: István védőbeszéde, megkövezése és halála — ApCsel 6, 7

Kr. u. 31: Saul üldözi az egyházat — ApCsel 8

Kr. u. 31: Filep Samáriában — ApCsel 8:3

Kr. u. 31: Simon Mágus — ApCsel 8:9

Kr. u. 31: Filep és az etióp kincstárnok (eunuch)— ApCsel 8:26

Kr. u. 34: Saul megtérése — ApCsel 9

Kr. u. 37: Péter prédikál a pogányoknak — ApCsel 10, 11

Kr. u. 42: Barnabás Antiókhiába küldése — ApCsel 11:22

Kr. u. 42: Pétert az angyal kivezeti a börtönből — ApCsel 12

Kr. u. 44: Heródes Agrippa meghal — ApCsel 12:20

Kr. u. 45: Jakab megírja levelét — Jakab 1-5

Kr. u. 48: Pál első missziós útja — ApCsel 13

Kr. u. 48: Pál prédikál Pisidiában, Antiókhiában — ApCsel 13:14

Kr. u. 48: Pál és Barnabás Ikóniumban — ApCsel 14

Kr. u. 48: Pál és Barnabás Listrában és Derbében — ApCsel 14:8

Kr. u. 48: Pál és Barnabás visszatér a siriai Antiókhiába — ApCsel 14:21

Kr. u. 48: Visszatérés a siriai Antiókhiába — ApCsel 14:24

Kr. u. 48: A jeruzsálemi zsinat — ApCsel 15

Kr. u. 49: Pál második missziós útja — ApCsel 15:36

Kr. u. 49: Pál Filippiben — ApCsel 16

Kr. u. 49: Pál Thessalonikában, Béreában és Athénban — ApCsel 17

Kr. u. 51: Pál Korinthusban — ApCsel 18

Kr. u. 51: Pál a Thessalonikabelieknek ír — 1Thessz 1-5

Kr. u. 52: Pál ismét ír a Thessalonikabelieknek — 2Thessz 1-3

Kr. u. 54: Pál Efézusban — ApCsel 19

Kr. u. 54: Pál a Korinthusiaknak ír — 1Korinthus 1-16

Kr. u. 54: Pál a Galatákhoz ír — Galata 1-6

Kr. u. 57: Pál Maczedóniában és Görögországban — ApCsel 20

Kr. u. 57: Pál a Rómabelieknek ír — Róma 1-16

Kr. u. 57: Pál ismét ír a Korinthusiaknak — 2Korinthus 1-13

Kr. u. 59: Pál visszatér Jeruzsálembe — ApCsel 21-23

Kr. u. 60: Pált bebörtönzik Czáreában — ApCsel 24

Kr. u. 62: Pál Festus előtt — ApCsel 25

Kr. u. 62: Pál Agrippa előtt — ApCsel 26

Kr. u. 62: Pál elhajózik Rómába — ApCsel 27

Kr. u. 62: A hajótörés — ApCsel 27:13

Kr. u. 62: Pál partra szállt Máltán — ApCsel 28

Kr. u. 62: Pál Rómában prédikál — ApCsel 28:11

Kr. u. 62: Pál Efézusiakhoz írt levele — Efézus 1-6

Kr. u. 62: Pál Filippibeliekhez írt levele — Filippi 1-4

Kr. u. 62: Pál Kolossébeliekhez írt levele — Kolossé 1-4

Kr. u. 62: Pál levele Filemonhoz — Filemon 1

Kr. u. 63: Pál levele Timótheushoz — 1Timótheus 1-6

Kr. u. 64: Péter megírja első levelét — 1Péter 1-5

Kr. u. 66: Pál levele Titushoz — Titus 1-3

Kr. u. 67: Pál Timótheushoz írt újabb levele — 2Timótheus 1-4

Kr. u. 67: Péter megírja második levelét — 2Péter 1-3

Kr. u. 68: Zsidókhoz írt levél — Zsidó 1-13

Kr. u. 68: Júdás megírja levelét — Júdás 1

Kr. u. 90: János megírja első levelét — 1János 1-5

Kr. u. 92: János megírja második levelét — 2János 1

Kr. u. 94: János megírja harmadik levelét — 3János 1

Kr. u. 95: János látásai Páthmós szigetén — Jelenések 1-22

Forrás

BibleHub Timeline