Címke: indulgentia

Luther Márton 95 pontja

A 95 TÉTEL Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve. Az igazság kiderítése és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek…

By neilnejmed 2022.12.13. Off

Az indulgentia hatása a középkori egyházi fegyelemre

A KERESZTYÉN EGYHÁZ TÖRTÉNELME Irta Warga Lajos (Kolozsvár, 1835. augusztus 19. – Sárospatak, 1900. május 17.) SÁROSPATAKI THEOLOGIAI TANÁR I. KÖTET A REFORMATIO ELŐTTI KORSZAK, vagy a katholicismus fejlődése, az egyház egyetemes uralma és hanyatlása 109. Egyházi fegyelem. SÁROSPATAKON Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel 1880. 109. Egyházi fegyelem. A papságnak kötési és oldási…

By neilnejmed 2022.12.13. Off

Pápistaság Ujsága: Az Ecclésiának kincséről, melly áll az Christusnak, és a Szenteknek felesleg való elég-tételéből | Komáromi C. György

Komáromi Csipkés György 1628-1678 Pápistaság Ujsága, az az, olly munka, mellyben a’ Pápistaságnak, mind tudományának melyeket vall; mind egyházi rendeinek mellyekhez halgat; mind ceremoniáinak, szokásinak, s rend tartásinak, mellyeket gyakorol, igaz régiségtűl üres, minapi ujsága, az magok irásibol, tanubizonságibol és Authoribol, meg-mutogattatik világossan. Comaromi C. György S. I. M. D. E. D. P. által COLOSVARAT…

By neilnejmed 2022.12.11. Off

Pápistaság Ujsága: Az Indulgentiákról (búcsúkról) | Komáromi C. György

Komáromi Csipkés György 1628-1678 Pápistaság Ujsága, az az, olly munka, mellyben a’ Pápistaságnak, mind tudományának melyeket vall; mind egyházi rendeinek mellyekhez halgat; mind ceremoniáinak, szokásinak, s rend tartásinak, mellyeket gyakorol, igaz régiségtűl üres, minapi ujsága, az magok irásibol, tanubizonságibol és Authoribol, meg-mutogattatik világossan. Comaromi C. György S. I. M. D. E. D. P. által COLOSVARAT…

By neilnejmed 2022.12.11. Off

A kedvezményekről (indulgentia), elégtételről, tisztitó tüzről

Kiss Áron (Kisnamény, 1815. november 2.– Debrecen, 1908. május 30.) Porcsalmai református lelkész és szatmári esperes Részletek A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései c. könyvből: N.-Váradon és Debreczenben 1561. és 1562-dik évben tartott zsinatok, és az egri szövetkezés (confoederatio); Debreceni Hitvallás Debreceni Hitvallás 177-180.o. BUDAPEST, 1881. A kedvezményekről (indulgentia). Az evangeliomszerü…

By neilnejmed 2022.12.08. Off