Címke: katekézis

Elektronikusan elérhető reformátori, református és puritánus irodalom a XVI–XVII. századi Magyarországról

[Folyamatosan frissül: Megjelent: 2023–01–22; ] A protestáns reformáció, korai protestáns hitviták és hitvédelmi anyagok, református, puritánus és pietista kegyességi irodalom, dogmatikai, kateketikai, történeti és szépirodalmi anyagok egyaránt. Az adott személyre többé vagy kevésbé ható közismert irányzatokat a neveknél külön jelöltem. Az ortodox kálvinista nézeteket vallókat főképp Voetius követőinek kell tekinteni, legfőbb küzdelmük az arminianizmus ellen…

By neilnejmed 2023.01.22. Off