„Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, hegedűnek… szavát; leessetek és imádjátok az arany állóképet” | Matthew Henry

2022.11.26. Off By neilnejmed

Matthew Henry

(1662. Október 18. – 1714. Június 22.)

Nonkonformista puritán lelkipásztor, író, bibliamagyarázó. Dániel könyve 3. fejezetéhez írott magyarázat. A Dániel III. fejezete a Bibliából itt olvasható.

3:1-7 A kép magasságában, a mintegy harminc méteres magasságban valószínűleg egy lábazat is helyet kapott, és valószínűleg csak vékony aranyréteggel volt beborítva, és nem volt az tömör nemesfémtömeg. A büszkeség és bigott gondolkodás készteti arra az embereket, hogy megköveteljék alattvalóiktól az ő vallásuk követését, akár igazuk van, akár nem, és ha evilági érdekek csábítanak, és kilátásba helyezett büntetés alá kerülnek, kevesen mondanak is nemet rá. Ez könnyű dolog a gondatlan lelkeknek, az érzékieknek és hitetleneknek, akik a legnagyobb számban vannak; és a többség a maga útját járja. Nincs olyan gonosz dolog hát, amihez a felelőtlen világot egy zenekari koncert ne vonzaná, vagy egy tüzes kemence ne hajtaná. Ilyen módszerekkel állítanak fel és tartanak is fenn hamis istentiszteletet.

3:8-18 Az igazi áhítat viszont megnyugtatja a lelket, lecsendesíti és megenyhíti azt, ellenben a babonaság és hamis istenek iránti áhítat lángra lobbantja az emberi szenvedélyeket. Az ügyet egy kis köpönyeg alá teszik, meghajolni vagy elégni. A büszke emberek továbbra is készek azt mondani, mint Nabukodonozor: Kicsoda az Isten, hogy féljek hatalmától? Sidrák, Misák és Abednego nem habozott, hogy engedjenek-e vagy sem. Élet vagy halál itt nem volt mérlegelendő. Akik el akarják kerülni a bűnt, azoknak tilos alkudozniuk a kísértéssel, ha nyilvánvalóan gonosz az, amire csábítanak vagy amivel riogatnak bennünket. Ne maradjanak hát tétlenek, hanem mondják ki, ahogy Krisztus is tette: “Távozz tőlem, Sátán!”. Ők nem kitérő választ koholtak, amikor egyenes választ vártak. Azok, akik a kötelességüket teszik legfőbb gondjukká, azoknak nem kell aggódniuk vagy félniük egy esemény miatt. Isten hűséges szolgái úgy vélik, hogy Isten képes irányítani és felülbírálni minden ellenük felfegyverzett hatalmat. Uram, ha akarod, megteheted. Ha Ő értünk van, nem kell félnünk attól, amit emberek tehetnek velünk. Isten megszabadít minket, akár a halálból, akár a halálban. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek; inkább szenvedni, mint vétkezni; és nem szabad rosszat tenni, hogy abból jó következzék. Ennélfogva ezek közül egy sem hatotta meg őket. A bűnös engedelmességtől való megmenekülésük éppen olyan nagy csoda volt a kegyelem országában, mint a tüzes kemencéből való megmentésük a természeti országban. Az embertől való félelem és a világ szeretete, különösen a hit hiánya készteti az embereket a kísértésnek való engedésre, míg az igazságról való szilárd meggyőződés megmenti őket Krisztus megtagadásától, vagy attól hogy megszégyenüljenek előtte. Szelídnek kell lennünk válaszainkban, de el kell köteleznünk magunkat arra, hogy Istennek engedelmeskedünk inkább, mint embereknek.

Forrás

Bible Hub: Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible: Daniel 3