Címke: Istentisztelet

Vasárnap reggeltől a templomig, és onnan egészen estig

Medgyesi Pál (Aranyosmeggyes, 1604 – Sárospatak, 1663) református lelkész, teológus, író. A magyar puritánus irodalom kiemelkedő egyénisége. Medgyesi, Pál (1605–1663?) / Bayly, Lewis (1575?–1631): PRAXIS PIETATIS azaz KEGYESSÉG GYAKORLÁS melybe befoglaltatik, mint kelljen a hívő keresztyén embernek az ISTEN és a maga igaz ismeretében nevekedni, életét naponként Istennek félelmére intézni, csendes lelkiismerettel költeni és futásának…

By neilnejmed 2023.09.16. Off

Az Úrnapja megszentelésének igaz módja

Medgyesi Pál (Aranyosmeggyes, 1604 – Sárospatak, 1663) református lelkész, teológus, író. A magyar puritánus irodalom kiemelkedő egyénisége. Medgyesi, Pál (1605–1663?) / Bayly, Lewis (1575?–1631): PRAXIS PIETATIS azaz KEGYESSÉG GYAKORLÁS melybe befoglaltatik, mint kelljen a hívő keresztyén embernek az ISTEN és a maga igaz ismeretében nevekedni, életét naponként Istennek félelmére intézni, csendes lelkiismerettel költeni és futásának…

By neilnejmed 2023.09.11. Off

Az ünnepekről és az Úr napjáról

Kiss Áron (1815 – 1908) református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke, Porcsalmai református lelkész és szatmári esperes Részletek A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései c. könyvből N.-Váradon és Debreczenben 1561. és 1562-dik évben tartott zsinatok Debreceni Hitvallás 239. o. (Dőlt betűvel szedve az inkább lutheránus, anglikán, félutas, „félig megreformáltságra” jellemző állításokat. Mindezek…

By neilnejmed 2023.09.11. Off

Az emberi tanítások kerüléséről [a szerzetességről]

Luther Márton (1483 – 1546) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkipásztor, reformátor Az emberi tanítások kerüléséről, valamint felelet azokra a szentírási helyekre, melyeket az emberi tanítások erősítésére idéznek (1522)7 LVM2 (418-434. o.) Az emberi tanítások kerüléséről, valamint felelet azokra a szentírási helyekre, melyeket az emberi tanítások erősítésére idéznek (1522)7 Márton Jenő fordítása Jézus! <72> Mindazoknak,…

By neilnejmed 2023.06.25. Off

Az Isten tiszteletéről

Kiss Áron (1815–1908) református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1892-től haláláig, Porcsalmai református lelkész és szatmári esperes Részletek A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései c. könyvből BUDAPEST, 1881. Debreceni Hitvallás 190. o. Az isten tiszteletéről. Az istent lélekben és igazságban, igaz hitben, az Ur igéje szerint a Krisztus Jézusban hivjuk…

By neilnejmed 2023.06.21. Off

A Miatyánk magyarázata | Luther Márton

Luther Márton (1483 – 1546) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkipásztor, reformátor A Miatyánk magyarázata A Miatyánk. Hallottuk már, hogy mit kell tennünk és hinnünk, hogy a legjobb és legboldogabb élethez juthassunk. Most következik a harmadik rész, hogy mimódon kell imádkoznunk. Mivel úgy áll a helyzet, hogy nincs egy ember sem, aki a Tízparancsolatot tökéletesen…

By neilnejmed 2023.05.24. Off

Az imádság haszna | Thomas Goodwin

Thomas Goodwin (Rollesby, Norfolk, 1600. október 5. – 1680. február 23.), más néven “the Elder”, angol puritán teológus és prédikátor. Thomas Goodwin The Return of Prayers című könyvének átdolgozott, kivonatos változata 2009 (a fordítás minősége itt ott eléggé gyenge (átvettem), ugyanakkor nagyon hasznos ez a mű, ennek ellenére is – a szerk.) Előszó Thomas Goodwin…

By neilnejmed 2023.05.20. Off

Pápistaság Ujsága: A nem ihletett énekek használatáról

Komáromi Csipkés György 1628-1678 Pápistaság Ujsága, az az, olly munka, mellyben a’ Pápistaságnak, mind tudományának melyeket vall; mind egyházi rendeinek mellyekhez halgat; mind ceremoniáinak, szokásinak, s rend tartásinak, mellyeket gyakorol, igaz régiségtűl üres, minapi ujsága, az magok irásibol, tanubizonságibol és Authoribol, meg-mutogattatik világossan. Comaromi C. György S. I. M. D. E. D. P. által COLOSVARAT…

By neilnejmed 2023.05.16. Off

Az istentisztelet regulatív elve a református hitvallásokban

Heidelbergi Káté, Belga Hitvallás, Westminsteri Hitvallás, Westminsteri Nagykáté, Dordrechti zsinat [kiemelések tőlem] Ez az elv ellentétben áll a lutheri, anglikán és evangelikál (evangéliumi) megközelítéssel, amely szerint az istentiszteleten mindent megtehetünk, ami nem tilos (istentisztelet normatív elve). Elsősorban nem azért tiszteljük Isten úgy, ahogy, mert ez nekünk így tetszik, hanem mert Isten kinyilatkoztatta az Ő Igéjében…

By neilnejmed 2023.05.13. Off

Az Öreg graduál előszava lelki, szent, krisztusi, valamint testi, buja és bálványozó istentiszteleti énekekről

Geleji Katona István (Gelej, 1589 – Gyulafehérvár, 1649. december 12.) református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke 1633-tól haláláig Öreg graduál 1636 AZ TISZTELETES FEJEDELMI MEL- tósággal tündöklő, és igazgatói felsöséghez illendő DITSERETES KÜLSŐ BELSŐ JÓSZÁGOKKAL FÉNYESKEDŐ RAKOCI GYÖRGYNEK ISTEN KEGYELMEBŐL ERDELY ORSZAGANAK FEJEDELMENEK, MAGYARORSZAG RESZEINEK URANAK ES SZEKELYEK ISPANNYANAK, AZ CHRISTUSNAK szegény megallyasodott nemzetünkben…

By neilnejmed 2023.05.13. Off