Veszélyes paraegyházi szervezetek (CRU, YWAM)

2022.01.28. Off By neilnejmed

David W. Cloud

független baptista lelkipásztor és prédikátor.

A Way of Life Literature alapítója és igazgatója.

Eredeti cikk : Dangerous Parachurch Organizations

Az alábbiakat John White lelkipásztur a Heads Up! nevű folyóiratban tette közzé 2012. augusztus 3-án, smiletex@bigpond.net.au —

Az Újszövetségből világosan kiderül, hogy a Nagy Parancs nemcsak az evangélium terjesztését szolgálja vagy foglalja magában, hanem a Szentírás szerinti újszövetségi gyülekezetek minden korszakban való terjesztését is. A paraegyházi jelenség viszont egyáltalán nem található meg az Újszövetségben. Ez a jelenség még eléggé újkeletű, továbbá néhány igen veszélyes eretnekséggel teli szervezet és irányzat kialakulásához vezetett, ezek közül való a YWAM (Youth With A Mission – Budapesten Rézkígyó kávéházban található – a ford.) és Campus Crusade for Christ (CRU/FÉK, Timóteus Társaság – a ford.) is, és ezek még csak nem is a legkisebbek.

Hogy milyen veszélyes dolog ezekkel a szervezetekkel társulni, azt jól szemlélteti egy évekkel ezelőtti esemény is, amit a a saját szolgálatomban tapasztaltam meg. Ennek az esetnek a tragikus következményei napjainkig is kihatnak. Abban a kiváltságban volt ugyanis részem, hogy egy nagyszerű család is tagja lehetett annak a gyülekezetnek, amelyet még Amerikában pásztoroltam. Ez egy igazán kiváló család volt; az Úr iránt elkötelezett és Isten Igéjét hűen követő emberekből állt. A lányaink is legjobb barátok lettek. Később elhagytam a gyülekezetet, hogy Ausztráliába jöjjek új lelkek megnyerése és újszövetségi gyülekezetek megalapítása céljából. Úgy tudom, hogy a fiuk később egy jól ismert keresztyén egyetemre iratkozott be. Valahogy útközben bekapcsolódott egy rövid távú keresztyén missziós programba az egyik fenti szervezettel, ami egy ázsiai országban zajlott, azt hiszem talán Nepálban. Az út résztvevői között voltak római katolikusok is, akikkel ő szemmel láthatóan közelebbi kapcsolatba is került. Később, miután az Egyesült Államokba hazatért, “áttért” a katolikus hitre, és papnak készülve kezdett tanulmányokat folytatni. Egy ideig még Rómában, a Vatikánban is szolgált. A legutóbbi hírek szerint később alkoholista lett, időről időre elvonókra járt, de még a mai napig is akadnak problémái.

A fent ismertetett beszámoló emlékeim szerint nagyon is pontos. Azért osztottam meg ezt a személyes történetet, hogy bemutassam micsoda veszélyekkel jár, ha valaki egy ennyire nem biblikus ökumenikus szervezetbe gabalyodik bele. A fent említett két szervezet nagyon hasonló ökumenikus filozófiával és módszertannal dolgozik, és évek óta gyakorlati közösségben állnak pünkösdista és római katolikus karizmatikusok hívőkkel is.

Úgy vélem, hogy a most következő információk megfelelően és precízen mutatják be az ilyen veszélyes szervezetek nem biblikus filozófiáját és tevékenységét egyaránt, de legalább részben választ adnak arra, hogy ilyen szervezetekkel való társulás mit eredményezhet, esetünkben egy kiváló fiatalember tönkremenetelét és családja számára is óriási szívfájdalmat:

“2006 februárja körül futottam össze egy csapat fiatallal, akik épp akkor fejezték be a Youth With A Mission tanítványképző iskolai kurzusát (DTS). Azt mondták, hogy éppen missziós munkát végeznek római katolikusokkal egy a brisbane-i városházán tartott konferencián. Mivel nem értettem, hogy protestáns misszionáriusoknak mi közük lehet egy katolikus evangelizációs konferenciához, kifaggattam őket, mire kiderült, hogy ők is gyakorló katolikusok (és nem ex-katolikusok), akik a YWAM szervezetébe már teljesen beolvadtak, és mindössze csak segédkeztek a konferencián. Határozottan védelmezték a Mária-kultuszt, szentmisét, Szent hagyományt és a római katolicizmus más egyéb tévelygéseit is. Ezeket a gyerekeket egy úgynevezett protestáns missziós szervezet foglalkoztatta. Katolikusként csatlakoztak a YWAM-hez, és a tanítványsági tanfolyam után továbbra is katolikusok maradtak. Nagyon megrázó volt ezeket a gyerekeket a Broad Roadon látni, akik mégiscsak hittek abban, hogy a mi Urunkat szolgálják. Felhívtam ezügyben a YWAM szervezetét, de ők ezt válaszolták: “A katolikusokat mi szívesen látjuk, és az egészben az a szép, hogy nálunk nincs semmilyen konfliktus sem a különböző felekezetek között”. De mióta számít a római katolicizmus keresztyénségnek?” (Mark Alexander, “YWAM’s Ecumenical Error,“, http://www.christianissues.biz/ywam.html).

“Jézus Fesztivál, YWAM Lettország – Az YWAM lettországi szervezete egy 30 kilós tortával ünnepelte 5. jubileumát az ottani legnagyobb, Jézus Fesztivál elnevezésű éves rendezvényén. A Balti-tenger partján fekvő, fesztiváljaiól és koncerteiről jól ismert Liepaja nevű lett városban különböző felekezetekből mintegy 500 hívő gyűlt össze azért, hogy plenáris előadásokon és istentiszteleti, evangelizációs és Szentlélekkel kapcsolatos szemináriumokon olyan előadókat hallgassanak meg, mint Peter Iliyn [a YWAM észak-amerikai igazgatóságából], Tjebbo v.d. Eijkhoff, Maris Dzelzs, Loren Cunningham [a YWAM társalapítója], és felesége Darlene. Egy svédekből és lettekből álló evangelizációs csapat Tjebbo vezetésével több mint 700 jelentkezőt fogadott. Az eseményt az egységtörekvések területén is nagy áttörések jellemezték, hiszen egy katolikus püspök is megjelent, valamint különböző énekkarok léptek fel katolikus és karizmatikus egyházakból egyaránt. A nemzetért és egyházért elmondott imádság és bűnbánat is az egységről tett bizonyságot, a különböző felekezetekből érkező emberek ugyanis együtt imádkoztak az egységért. A nyomtatott sajtó és televízió tudósításai mind nagyon pozitívak voltak.”

(Buddy Smith, szerkesztő, Heads Up! — Néhány évvel ezelőtt egy YWAM-csapat jött Malandába és ott egy általános iskolai hittanórát tartottak meg. Egy karizmatikus hölgy volt az összekötő akkortájt. Ez viszont egyáltalán NEM volt bibliaóra. A “csapatukat” ugyanis sorba állították, és egy ötperces táncot adtak elő a földön helyet foglaló diákok előtt. Amikor befejezték és a vezetőjük felállt, hogy elmondja az YWAM képviseletében megtartott beszédét, az egyik első sorban ülő kisfiú kérdezésre emelte fel kezét, a vezető pedig intett neki, hogy csak tessék. Gyermeki egyszerűséggel ennyit kérdezett: “Mégis mi köze van ennek a táncnak a Bibliához?”. A vezető erre rögtön elnémult. Néhány másodpercig üres tekintettel nézett, zavartan elvigyorodott, majd így válaszolt: “Hát, igazából semmi. Csak megláttuk, hogy Townsville-ben ezt táncolják és igen megtetszett nekünk, és azért tanultuk meg, mert itt Malandában is elő szerettük volna adni“. Emlékszem, hogy az jutott eszembe, mennyivel bölcsebbnek bizonyult egy kissrác a YWAM szervezeti vezetőjénél. Mert még egy kisgyerek is tisztában van azzal, hogy ha valaminek nincs köze a Bibliához, akkor annak nincs is keresnivalója egy hittanóra keretein belül).
Források

[I]: Dangerous Parachurch Organizations; September 26, 2012; Way of Life Literature, P.O. Box 610368, Port Huron, MI 48061; 866-295-4143, fbns@wayoflife.org;

The following by Pastor John White is from Heads Up!, Aug. 3, 2012, smiletex@bigpond.net.au — – David W. Cloud;

https://www.wayoflife.org/reports/dangerous_parachurch_prganizatons.html

A Way of Life Literature engedélyével magyarra fordítva és publikálva: www.wayoflife.org, fbns@wayoflife.org.