Házastárs Segítése A Kegyelemben Való Növekedésben | William Gouge

2021.08.01. Off By neilnejmed

E NGLISH: Purely Presbyterian Perspective – Helping Your Spouse Grow in Grace

William Gouge (1575-1653)

Angol Puritán Lelkész És Író.

1608-Tól 45 Éven Át Volt Lelkész És Prédikátor

A St Ann Blackfriars-Ben,

1643-Tól Tagja A Westminsteri Közgyűlésnek.

William Gouge

A Háztartási Kötelességekről

(Of Domestical Duties)

A férjek és feleségek elősegítik egymást a kegyelemben való növekedésben.

Ehhez hozzá kell tenni társunk növekedésének előmozdítása tekintetében még azt: mi szerint férfinak és feleségének kölcsönösen törekedniük kell arra, hogy hatást gyakoroljanak e tekintetben a másik félre. Az a gondosság, amelyet Elkána évről évre feleségeivel együtt azért tett, hogy ellátogassanak az Úr sátorába (1 Sámuel 1) is megmutatja, hogy legfőbb vágya volt őket Isten félelmében fenntartani: mert bizony, azok az ajándékok és áldozati részek, amelyeket abban az időben nekik is adott, azt a fajta törődést sugallják, amely ösztönzőleg hatott rájuk abban, hogy megtartsák az Úrnak tett szolgálatukat. Kétségtelen, hogy a súnemi asszony fő célja is az volt, hogy szállást biztosítson a prófétának, hogy mind ő, mind férje épülhessenek a kegyelemben (2 Királyok 4, 8).

Ezt a feladatot a következő eszközökkel lehet legjobban teljesíteni:

1. Figyelembe venni kezdettől fogva a kegyelemnek akár a legcsekélyebb munkáját is: és megerősíteni azt.

2. Gyakori beszélgetések olyan kérdésekről, amelyek ugyancsak erre vonatkoznak: kölcsönösen egymás elé terjeszteni kérdéseket erről, és válaszolni is rájuk.

3. Kölcsönös gyakorlatuk és példamutatásuk révén: állítsák magukat egymásnak a kegyességnek mintaképévé.

4. Vallásos gyakorlataik elvégzésével, imádkozásokkal, zsoltárénekeléssel, az Ige olvasásával és ehhez hasonlókkal.

5. Szent és vallásos gyakorlatok fenntartásával a családban. Noha ez a kötelesség különösen a férjre vonatkozik, a feleségnek mégis a férje szeme elé kell állítania, ha ő megfeledkezik erről; és emlékezteti férjét, ha ezek elmaradnának: Így tett a jó súnemi asszony is (2 Királyok 4: 9-10). Senki sem tud úgy befolyással lenni férjére ezen a területen, mint annak tulajdon felesége.

6. Egymásban való tudatosítással, hogy mindig elmenjenek Isten házába, meghallgassák az igehirdetést, részt vegyenek az úrvacsorában, és tudatosan végezzék Isten nyilvános imádatának minden elemét. Nagy szükség van arra, hogy férjek és feleségek törekedjenek a kegyelem növekedésének elősegítésére egymásban, mert mindannyian hajlamosak vagyunk ebből kiesni és elhidegülni, mint a felforralt víz miután a tűz alatta kialszik és nem kap több utánpótlást gyúanyagból. Így minden egyéb emberi kapcsolat közül a férjek és a feleségek lehetnek itt a leghasznosabbak egymás számára, mert a közeli, állandó ismeretségük okán a leghamarabb tudják észrevenni ennek a pusztulásnak a kezdetét.

Forrás

Purely Presbyterian Perspective – Helping Your Spouse Grow in Grace: https://purelypresbyterian.com/2018/01/04/helping-your-spouse-grow-in-grace/