Házastárs segítése a kegyelemben való növekedésben | William Gouge

2021.08.01. Off By neilnejmed

ENGLISH: Purely Presbyterian Perspective – Helping Your Spouse Grow in Grace

William Gouge (1575-1653)

Angol puritán lelkipásztor és író.

1608-tól 45 éven át

A St Ann Blackfriars gyülekezet lelkipásztora,

1643-Tól tagja a westminsteri közgyűlésnek.

William Gouge

A Háztartási Kötelességekről

(Of Domestical Duties)

Azon férjek és feleségek, akik segítik egymás kegyelmi növekedését.

Ehhez hozzá kell tenni a kegyelmi növekedés elősegítését, amit férfinak és feleségnek egymásban kölcsönösen meg kell tenniük. Az a gondoskodás, amellyel Elkána évről évre magával vitte feleségeit az Úr sátrához is megmutatja, hogy szándékában állt őket istenfélelemben fenntartani: mert bizony, az ajándékok és áldozati részek, amelyeket akkoriban adott nekik is utalnak az ő gondoskodására arra nézve, hogy az Úr szolgálatában kitartásra ösztönözze őket. Kétségtelenül ez volt fő célja a súnemi asszonynak is, amit azzal tűzött ki maga elé, hogy szállást biztosított a prófétának, hogy mind ő, mind férje épülhessenek a kegyelemben.

Ezt a feladatot a következő eszközökkel lehet a legjobban teljesíteni:

1. A Kegyelem legkisebb megnyilvánulásainak észrevételével: és azok megerősítésével.

2. Ez ügyben történő gyakori értekezésükkel: ahol kölcsönösen kérdéseket tesznek fel és válaszolnak is egymásnak.

3. Kölcsönös vallásgyakorlataikkal és példájukkal: egymás szemében a vallásosság mintájává téve magukat.

4. Azzal, hogy együtt végzik vallásgyakorlataikat, mint az imádkozást, a zsoltárok éneklését, az Ige olvasását és más hasonlókat is.

5. Azzal, hogy a családban szent és vallásos gyakorlatokat tartanak meg. Bár ez a kötelesség különösen a férjet illeti meg, a feleségnek is emlékeztetnie kell erre férjét, ha ő ebben feledékeny; és fel kell serkentenie rá, ha elmaradna: Így cselekedett a jó súnemi (2Királyok 4:8-10) asszony is. Mert senki sem győzhet meg egy férfit olyan hatékonyan, mint tulajdon felesége.

6. Egymást buzdítva arra, hogy Isten házába menjenek, hallgassák az igét, vegyenek részt a szentségekben, és lelkiismeretesen végezzék el Isten nyilvános istentiszteletének minden egyes elemét.

Nagy szükség van arra, hogy férjek és feleségek igyekezzenek egymásban a kegyelmi növekedést előmozdítani, mert mindnyájunkra igaz, hogy mennyire hajlamosak vagyunk ettől elesni vagy abban kihűlni, mint a melegített víz is, amikor a tűz alatta kezd kialudni, de több tüzifát nem teszünk alá. És mindenki másnál a férjek és feleségek tudnak a leghasznosabbá lenni egymásnak, mert a romlás kezdetét ők észlelik a legkorábban, mivel egymáshoz közelálló személyek, és egy állandó, szoros kapcsolatban is élnek.

Forrás

Purely Presbyterian Perspective – Helping Your Spouse Grow in Grace: https://purelypresbyterian.com/2018/01/04/helping-your-spouse-grow-in-grace/