A Word-Faith avagy a hit-mozgalom: Világi gazdagság, lelki szegénység

2022.01.30. Off By neilnejmed

CPRC – Covenant Protestant Reformed Church

Eredeti cikk : The Word-Faith Movement: Worldly Wealthy but Spiritually Poor

Fontos megjegyezni, hogy a Word-Faith mozgalom teológiájának nagy része közvetlenül az Új Gondolat mozgalom metafizikai szektás tanításaira vezethető vissza. Így a hit-mozgalom teológiájának nagy része még az olyan egyértelműen álkeresztyén szektákban is megtalálható, mint a Religious Science, a Christian Science és az Unity School of Christianity. Több mint egy évszázaddal azelőtt, hogy a hit-mozgalom a keresztyénségen belül egy befolyásos erővé lépett volna elő, Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866) az Új Gondolat mozgalom atyja kezdte azt az elképzelést népszerűsíteni, hogy a jelenlévő betegségek és szenvedések végső soron csak egy helytelen gondolkodásban gyökereznek. Quimby követői úgy vélik, hogy egy ember a pozitív megerősítés (megvallás) erejével saját valóságát is megteremtheti. A metafizika gyakorlói régóta azt tanítják követőiknek, hogy egészséget és gazdagságot vizualizáljanak, majd szájukkal is megerősítsék vagy vallják meg azokat, hogy mindezek a megfoghatatlan képek kézzelfogható valósággá váljanak.

A mozgalom tanításainak és gyakorlatainak egy része a második világháború utáni, egyes pünkösdista körökben működő hitgyógyító és ébredéspárti személyekre vezethető vissza. Kenneth Copeland és Kenneth Hagin egyaránt Isten igaz embereiként tartják számon T. L. Osbornt vagy William Branhamet, mint akik életükre és szolgálatukra egyaránt nagy hatással voltak. Persze maga Osborn E. W. Kenyon Szentírást kiforgató bohózatát is következetesen utánozta, Branham pedig a Szentháromság-tant ítélte el, mint egy magától az ördögtől származó tanítást. A Szentírás kiforgatása, csodák kitalálása, valamint Krisztus meghamisítása mind-mind a hit-mozgalom vezető tanítóinak általános jellemzőjévé vált. Mert bárki világosan láthatja, aki a dolognak csak utánajár, hogy az egész mozgalom Essek William Kenyon metafizikai tanításaival kezdődött.

Essek William Kenyon

Essek William Kenyon tekinthető a modern kori hit-mozgalom igazi atyjának, akinek életére és szolgálatára óriási hatással voltak az olyan szekták, mint a Science of Mind, Unity School of Christianity, Christian Science és az Új Gondolat mozgalom metafizikája. A mai jóléti prédikátorok által népszerűsített mondások közül is számos eredetileg Kenyontól származik: “Amit vallok, azt birtoklom is” mondás is jó példa erre. A következőkben rátérünk arra a Kenneth Hagin-re, aki számos dolgot Kenyontól vett át, többek között a következő kijelentést is: “Minden ember, aki ‘újjászületett’, egy megtestesülés… A hívő ember éppúgy megtestesülés, mint ahogy a názáreti Jézus is az volt”.

Kenneth E. Hagin

Kenneth Hagin a kenyoni romlott teológiát még rosszabbá változtatta. Nemcsak állítólagos mennyei és pokolbeli látogatásaival dicsekszik, hanem beszámolt még számos testen kívüli földi élményről (OBE) is. Egy alkalommal Hagin azt állította, hogy épp egy prédikációja közepén történt meg vele, hogy hirtelen visszautazott az időben. Egy autó hátsó ülésén kötött ki, és végignézte, ahogy egy gyülekezetéből származó fiatal nő a sofőrrel követ el házasságtörést. Az egész élmény körülbelül tizenöt percig tartott, majd Hagin hirtelen újra a gyülekezetben találta magát, ahol imára hívta híveit. Annak ellenére, hogy hajlamos nagy meséket mondani és hamis látomásokat leírni, Hagin gyakorlatilag minden jelentős Hites tanítóra hatást gyakorolt, beleértve Frederick K. C. Price-t és Kenneth Copelandet is.

Kenneth Copeland

Kenneth Copeland Hagin üzeneteinek memorizálása nyomán kezdte meg szolgálatát. Nem telt el sok idő, mire eleget tanult Hagintől saját követőtáborának létrehozásához. Ha csak azt állítanánk, hogy tanításai eretnekségek, az még igen enyhe kifejezés lenne – ezért azokat inkább istenkáromlásnak neveznénk. Copeland szemtelenül kijelenti Istenről, hogy Ő minden idők legnagyobb kudarca, bátran hirdeti, hogy “a Sátán legyőzte Jézust a kereszten”, és a pokolban lévő Krisztust úgy írja le, mint egy “lefogyott, kiüresedett, kicsi, férges szellemet”. Benny Hinn azonban az ilyen kijelentések ellenére is mindenkit megfenyegetve arra figyelmeztetett, hogy “aki Kenneth Copelandet támadja, Isten jelenlétét támadja”!

Benny Hinn

Benny Hinn a hit-mozgalom egyik sztárja. Miközben Hinn állítja, hogy “kenet alatt” áll, a létező legelképesztőbb dolgokat is kijelentette már, többek között a Szentlélek neki tett azon kinyilatkoztatását, miszerint nők eredetileg oldalukon keresztüli szülésre lettek megteremtve. Hinn azt is bevallotta, hogy Kathryn Kuhlman és Aimee Semple McPherson sírját is felkereste, hogy csontjaikból “kenetet” nyerjen. Őnála a fantázia szüleményei gyakran tényként vannak ábrázolva, mint ahogyan a Hinn által állított több ezer “dokumentált” gyógyulás is. Az egyik ilyen eset egy olyan férfiről szólt, aki állítólag vastagbélrákból gyógyult fel. Egy egészségügyileg laikus ember a patológiai jelentését olvasva azt fogja találni, hogy “nyoma sincs rosszindulatú daganatnak”, és el is hiszi, hogy itt valóban gyógyulás történt. Dr. Preston Simpson orvos-tanácsadó vizsgálata azonban elárulta, hogy az adott férfi daganatát valójában műtéti úton távolították el, és nem csodával határos módon gyógyult meg.

Frederick K. C. Price

Fred Price az egyre növekvő számú fekete prosperitási prédikátorok egyik legjelentősebb alakja. Los Angeles-i gyülekezete jelenleg mintegy 16 000 tagot számlál. Országszerte látható a televízióban, és úgy emlegeti magát mint “a “Nevezd meg és követeld meg” legfőbb képviselőjét. Price a hit-mozgalom teológiájának sajátos fordulatot adott azáltal, hogy szerinte Jézus a keresztre feszítése előtt magára vette a Sátán természetét, valamint hogy a Miatyánk nem mai keresztyéneknek szól. Követőinek tett kijelentése ellenére, miszerint otthonába betegségeket nem enged be, Price feleségét medence tájéki rákos megbetegedéssel kezelték. Gazdagságára utalva, Price állítása szerint csak azért jár Rolls Royce-szal, hogy Jézus nyomdokaiba léphessen.

John Avanzini

John Avanzinit Hites hívő társai csak úgy tartják számon, mint a bibliai gazdaságtudomány egy elismert szaktekintélyét. Az igazság azonban az, hogy Avanzini a Szentírás kiforgatásának egy olyan szakértője, aki az Írást szegények kifosztására használja fel. Mesterségét pedig annyira művészien magas szintre fejlesztette, hogy mikor Hites tanítóknak pénzre van szükségük, feltétlenül “John testvérhez” fordulnak. Egy táskányi bibliakiforgató trükkel felfegyverkezve közli a gyanútlan emberekkel, hogy “még a lottónál is nagyobb dolog jött. Az Ő neve Jézus!” Avanzini szerint ha Jézus gazdag volt, nekünk is annak kell lennünk. Így hát Krisztust saját maga tükörképévé formálja át – dizájner ruhákkal, nagy házzal és egy gazdag, jól finanszírozott, előretolt stábbal. Avanzini szerint az ezzel ellenkező hozzáállás a keresztyéneket azon jólétnek a learatását teszi lehetetlenné, amit Isten számukra készített el.

Robert Tilton

Robert Tilton pénzhalászként nagy sikert aratott a Success-N-Life elnevezésű vallási információs reklámfilm kifejlesztésével. Az egész akkor kezdődött, amikor azért utazott Hawaiira, hogy meghallgassa az Urat. Tilton így fogamazott: “Ha már a kereszthez megyek, akkor azt szép helyen teszem. Nem valami koszos helyen, mint amilyen Jeruzsálem. Az a hely csupa salak”. Miközben az egzotikus pusztaságban sínylődött, Tilton “rájött, hogy küldetése szegényeket arra rávenni, hogy adják neki – mint Isten helyettesének -, amit csak tudnak, hogy ők is áldottak lehessenek”. Aztán egy szép napon Tilton bekapcsolta a televíziót, és rátalált Dave Del Dotto ingatlan-infó-reklámjára. A többi innen már történelem. Tilton a látottakat prototípusként használta fel egy olyan birodalom felépítéséhez, ami évente akár 65 millió dollárt is bezsebel. Most azonban úgy tűnik, hogy botrányos hírei és különböző perei közepette Tilton vagyona igen vészesen lecsökkenhet.

Marilyn Hickey

Marilyn Hickey, Tiltonhoz hasonlóan praktikák széles skáláját alkalmazza követőinek manipulálására annak érdekében, hogy azok pénzt küldjenek neki. Számos trükkje között olyan tárgyak szerepelnek, mint felkent imaruhák, szertartásos mellvértek vagy olyan kötelek, amiket kapcsolattartási pontként lehet felhasználni. Hickey egyik felhívásában megígéri, hogy belebújik a szertartásos mellvértbe, valamint hogy “szívemhez szorítom imakérésedet”, és “vállaimra helyezem könyörgéseidet” – természetesen mindezt egy felajánlott adományért cserébe. Üzenetét olyan Hit-zsargonnal fűszerezi, mint amilyenek az “Isten-féle hit”, vagy a “megvallás birtoklással jár”, “befogadást az adakozás követi” kifejezések is.

Paul Yonggi Cho (David Cho)

Paul Yonggi Cho a dél-koreai Szöulban található világ legnagyobb gyülekezetének lelkipásztora, aki állítása szerint magától Jézus Krisztustól nyerte igehirdetésre való elhívását, aki állítólag tűzoltónak öltözve jelent meg neki. Cho hitformuláit a “negyedik dimenzió” címke alá csomagolta be. Tisztában van okkultizmussal való kapcsolatával, és szerinte ha buddhisták és jógázók negyedik dimenziós erők segítségével elérhetik céljaikat, akkor keresztyének is sokkal többre volnának képesek ugyanezekkel az eszközökkel. Nemrég azzal került be a hírekbe, hogy nevét Pálról Dávidra változtatta. Cho elmondása szerint Isten megmutatta neki, hogy Paul Chónak meg kell halnia, és helyette David Chónak kell feltámadnia. Cho szerint új nevét maga Isten adta neki”.

Charles Capps

Charles Capps-t Kenneth Copeland szentelte fel lelkésszé a Hit Gyülekezeteinek és Lelkészeinek Nemzetközi Gyülekezeti Szövetségében (Convention of Faith Churches and Ministers), tanításait pedig közvetlenül Kenneth Hagintől eredezteti. Ez a kombináció arra késztette Capps-t, hogy néhány istenkáromló kijelentést is megfogalmazzon. Capps odáig ment tanításaiban, hogy Jézus Isten pozitív vallomásának terméke volt: “Ez a kulcs a szűztől való születés megértéséhez is. Isten Igéje tele van hittel és szellemi erővel. Isten szólt belőle. Isten ezt a képet átadta Máriának. Ő pedig magába fogadta ezt a képet … a Mária méhében lévő magzat nem volt más, mint Isten Igéje … Ő Isten Igéjét foganta meg”. Capps nemcsak istenkáromlását hirdeti, hanem még nevetséges dolgokat is. Például azt állítja, hogy ha valaki a “meghalok a vágytól” vagy “ez halálra csiklandozott” kifejezéseket kimondja, akkor kijelentései szó szerint is valóra válhatnak (azaz akár meg is halhat). Capps szerint pontosan ez az oka annak, hogy az emberi faj 900 év helyett ma már csak mintegy 70 évig él, nem úgy mint Ádám korában.

Jerry Savelle

Jerry Savelle gyakorlatilag az összes hitoktató lemásolásával szerezte meg vagyonát. A legnagyobb hírnévre azonban alighanem Kenneth Copeland utánzásában tett szert. Valójában Savelle pontosan Copeland hasonmásaként írható le. Savelle a teljes bibliai éleslátás tökéletes hiányáról tesz tanúbizonyságot, mivel a hit-mozgalom gyakorlatilag összes eretnek tévtanítását öklendezi fel egészen elvakult módon. Ami az egészséget illeti, Savelle azzal büszkélkedik hogy betegség vagy fertőzés az ő világába nem léphet be. Ami a gazdagságot illeti, kijelenti hogy az emberi szavak képesek életre kelteni bárkinek a világát.

Morris Cerullo

Morris Cerullo állítása szerint New Jersey kormányzói posztjára való ambícióit adta fel csak azért, hogy az evangélium lelkipásztora lehessen. Állítása szerint először nyolcéves korában találkozott Istennel. Azóta életében egyik megdöbbentő élmény követi a másikat. Állítása szerint a Mennybe transzportálták, ahol szemtől-szembe beszélgetett Istennel, és megmondták neki hogy képes lesz még a jövőt is feltárni. Egy alkalommal Cerullo közölte hallgatóságával: “Önök nem Morris Cerullót nézik, hanem Istent, magát Jézust”. Cerullo nemcsak a szemfényvesztés nagymestere, hanem a manipulációjé is. Egy alkalommal azt állította, hogy Isten közvetlenül általa szólalt meg, hogy megmondja az embereknek, adják át Istennek pénztárcájukat és retiküljüket rajta keresztül.

Paul Crouch

Paul Crouch és felesége, Jan annak a Trinity Broadcasting Network megalapítói, amely napjainkban mintegy félmilliárd dollárra becsült vagyonnal rendelkezik. Ahogy maga Crouch is fogalmaz: “Isten valóban nekünk adta a VILÁG történetének LEGERŐSEBB HANGJÁT”. Crouch a következőket üzeni mindazoknak, akik a hálózatában megjelenő hamis tanítások ellen szót mernek emelni: “Szerintem elkárhozottak és úton vannak a pokol felé; és nem hiszem, hogy van számukra megváltás”. Amikor egy vezető azért találkozott vele, hogy bebizonyítsa, hogy a hit-mozgalom az alapvető keresztyén tanokat kompromittálja, Crouch kijelentette: “Ha kritizálni akarod Ken Copelandet vagy Hagin atyát hitvalló prédikációikért, takarodj a szemem elől! Még csak beszélni sem akarok veled, hallani sem rólad. Látni sem bírom a ronda képed. Takarodj az arcomból, Jézus nevében.” Szomorú tény hogy Crouch a Hit üzenetére úgy hivatkozik, mint “az igazság újjáélesztésére … amit mindössze néhány értékes ember állított helyre”.

Források

[1]: Covenant Protestant Reformed Church – The Word-Faith Movement: Worldly Wealthy but Spiritually Poor