A Word-faith/Hit Gyülekezete mozgalom: Világi gazdagság, lelki szegénység

2022.01.30. Off By neilnejmed

CPRC – Covenant Protestant Reformed Church

Eredeti cikk : The Word-Faith Movement: Worldly Wealthy but Spiritually Poor

Fontos megjegyezni, hogy a Word-Faith Mozgalom teológiájának nagy része közvetlenül az Új Gondolat Mozgalom metafizikai szektás tanításaira vezethető vissza. Így a Hit Mozgalom teológiájának nagy része megtalálható még az olyan egyértelműen álkeresztyén szektákban is, mint a Religious Science, a Christian Science és az Unity School of Christianity. Több mint egy évszázaddal azelőtt, hogy a Hit Mozgalom a keresztyén egyházon belül befolyásos erővé lépett volna elő, Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866) az Új Gondolat Mozgalom atyja azt az elképzelést kezdte népszerűsíteni, hogy a betegségek és szenvedések jelenléte végső soron csak egy helytelen gondolkodásban gyökereznek. Quimby követői úgy vélik, hogy egy ember a pozitív megerősítés (megvallás) erejével saját valóságát is megteremtheti. A metafizika gyakorlói régóta arra tanítják követőiket, hogy egészséget és gazdagságot vizualizáljanak, majd szájukkal is megerősítve vagy vallják meg azokat, hogy ezek a megfoghatatlan képek kézzelfogható valósággá váljanak.

A mozgalom tanításainak és gyakorlatainak egy része a második világháború utáni, egyes pünkösdista körökben működő hitgyógyítókra és ébredéspártiakra vezethető vissza. Kenneth Copeland és Kenneth Hagin egyaránt Isten igaz embereiként tartják számon T. L. Osbornt vagy William Branhamet, mint akik életükre és szolgálatukra egyaránt nagy hatással voltak. Persze maga Osborn E. W. Kenyon Szentírás-kicsavaró bohózatát is következetesen utánozta, Branham pedig a Szentháromság-tant ítélte el, mint egy magától az ördögtől származó tanítást. A Szentírás kiforgatása, csodák kitalálása, valamint Krisztus meghamisítása mind-mind a Hit Mozgalom vezető tanítóinak közös jellemzőjévé vált. Mert bárki világosan láthatja, aki a dolognak csak utánajár, hogy az egész mozgalom Essek William Kenyon metafizikai tanításaival kezdődött.

Essek William Kenyon

Essek William Kenyon tekinthető a modern kori Hit Mozgalom igazi atyjának, akinek életére és szolgálatára óriási hatással voltak az olyan szekták, mint a Science of Mind, Unity School of Christianity, Christian Science és az Új Gondolat Mozgalom metafizikája. A mai jóléti prédikátorok által népszerűsített mondások közül számos eredetileg Kenyontól származik: “Amit vallok, azt birtoklom is” mondás is jó példa erre. A következőkben rátérünk arra a Kenneth Hagin-re, aki számos dolgot Kenyontól vett át, többek között a következő kijelentést is: “Minden ember, aki ‘újjászületett’, egy megtestesülés… A hívő ember éppúgy egy megtestesülés, mint ahogy a názáreti Jézus is az volt”.

Kenneth E. Hagin

Kenneth Hagin a kenyoni romlott teológiát még rosszabbá változtatta. Nemcsak állítólagos mennyei és pokolbeli látogatásaival dicsekszik, hanem beszámolt még számos testen kívüli földi élményről (OBE) is. Egy alkalommal Hagin azt állította, hogy épp egy prédikációja közepén történt meg vele, hogy hirtelen visszautazott az időben. Egy autó hátsó ülésén kötött ki, és végignézte, ahogy egy gyülekezetéből származó fiatal nő a sofőrrel követ el házasságtörést. Az egész élmény körülbelül tizenöt percig tartott, majd Hagin hirtelen újra a gyülekezetben találta magát, ahol imára hívta híveit. Annak ellenére, hogy hajlamos nagy meséket elmondani és hamis látomásokat leírni, Hagin gyakorlatilag minden jelentős Hites tanítóra hatást gyakorolt, beleértve Frederick K. C. Price-t és Kenneth Copelandet is.

Kenneth Copeland

Kenneth Copeland Hagin üzeneteinek memorizálása nyomán kezdte meg szolgálatát. Nem telt el sok idő, mire eleget tanult Hagintől saját követőtáborának létrehozásához. Ha azt állítanánk, hogy tanításai eretnekségek, az még igen enyhe kifejezés lenne – ezért inkább istenkáromlásnak neveznénk. Copeland szemtelenül kijelenti Istenről, hogy Ő minden idők legnagyobb kudarca, bátran hirdeti, hogy “a Sátán legyőzte Jézust a kereszten”, és a pokolban lévő Krisztust úgy írja le, mint egy “lefogyott, kiüresedett, kicsi, férges szellemet”. Benny Hinn azonban az ilyen kijelentések ellenére is mindenkit megfenyegetve arra figyelmeztetett, hogy “aki Kenneth Copelandet támadja, Isten jelenlétét támadja”!

Benny Hinn

Benny Hinn a Hit Mozgalom egyik sztárja. Miközben azt állítja, hogy “kenet alatt” áll, Hinn a létező legelképesztőbb dolgokat is kijelentette már, többek között a Szentlélek neki tett azon kinyilatkoztatását, miszerint a nők eredetileg oldalukon keresztüli szülésre lettek megteremtve. Hinn azt is bevallotta, hogy Kathryn Kuhlman és Aimee Semple McPherson sírját is felkereste, hogy csontjaikból “kenetet” kapjon. Őnála a fantázia szüleményei gyakran tényként vannak ábrázolva, mint ahogyan a Hinn által állított több ezer “dokumentált” gyógyulás is. Az egyik ilyen eset egy olyan férfiről szólt, aki állítólag vastagbélrákból gyógyult fel. Egy egészségügyre nézve laikus ember a patológiai jelentését olvasva azt fogja találni, hogy “nyoma sincs rosszindulatú daganatnak”, és el is hiszi, hogy itt valóban gyógyulás történt. Dr. Preston Simpson orvos-tanácsadó vizsgálata azonban elárulta, hogy a férfi daganatát valójában műtéti úton távolították el, és nem csodával határos módon gyógyult meg.

Frederick K. C. Price

Fred Price az egyre növekvő számú fekete prosperitási prédikátorok egyik legjelentősebb alakja. Los Angeles-i gyülekezete jelenleg mintegy 16 000 tagot számlál. Országszerte látható a televízióban, és úgy emlegeti magát, mint “a “Nevezd meg és követeld meg” legfőbb képviselőjét. Price sajátos fordulatot adott a Hit Mozgalom teológiájának azáltal, hogy szerinte Jézus a keresztre feszítése előtt magára vette a Sátán természetét, valamint hogy a Miatyánk nem a ma keresztyéneinek szól. Annak ellenére, hogy kijelentette követőinek, hogy otthonába betegségeket nem enged be, Price feleségét medencetájéki rákos megbetegedéssel kezelték. Gazdagságára utalva, Price állítása szerint csak azért jár Rolls Royce-szal, hogy Jézus nyomdokaiba léphessen.

John Avanzini

John Avanzinit a Hites hívő társai csak úgy tartják számon, mint a bibliai gazdaságtudomány elismert szaktekintélyét. Az igazság azonban az, hogy Avanzini a Szentírás kiforgatásának egy olyan szakértője, aki a Szentírást szegények zsebeinek kifosztására használja fel. Mesterségét pedig annyira magas művészeti szintre fejlesztette, hogy amikor a Hites tanítóknak pénzre van szükségük, mindenképpen “John testvérhez” fordulnak. Egy táskányi Biblia-kiforgató trükkel felfegyverkezve közli a gyanútlanokkal, hogy “a lottónál is nagyobb dolog jött. Az Ő neve Jézus!” Avanzini szerint, ha Jézus gazdag volt, nekünk is annak kell lennünk. Így hát Krisztust saját maga tükörképévé formálja át – dizájner ruhákkal, nagy házzal és egy gazdag, jól finanszírozott, előretolt stáb-csapattal. Avanzini szerint az ezzel ellentétes gondolkodás megakadályozza a keresztyéneket annak a jólétnek a learatásában, amit Isten számukra készített el.

Robert Tilton

Robert Tilton pénzhalászként nagy sikert aratott a Success-N-Life elnevezésű vallási információs reklámfilm kifejlesztésével. Az egész akkor kezdődött, amikor Hawaiira utazott azért, hogy meghallgassa az Urat. Tilton így fogamazott: “Ha már a kereszthez megyek, akkor azt szép helyen teszem. És nem egy olyan koszos helyen, mint Jeruzsálem. Az a hely csupa salak”. Miközben az egzotikus pusztaságban sínylődött, Tilton “rájött, hogy küldetése a szegényeket rávenni arra, hogy adják neki – Isten helyettesének -, amit csak tudnak, hogy ők is áldottak lehessenek”. Aztán egy szép napon Tilton bekapcsolta a televíziót, és rátalált Dave Del Dotto ingatlan-infó-reklámjára. A többi innen már történelem. Tilton a látottakat prototípusként használta fel egy olyan birodalom felépítéséhez, amely évente akár 65 millió dollárt is bezsebel. Most azonban úgy tűnik, hogy a botrányokról szóló hírek és a különböző perek közepette Tilton vagyona igen vészesen lecsökkenhet.

Marilyn Hickey

Marilyn Hickey, Tiltonhoz hasonlóan a praktikák széles skáláját alkalmazza követői manipulálására annak érdekében, hogy azok pénzt küldjenek neki. Számos trükkje között olyan tárgyak szerepelnek, mint a felkent imaruhák, szertartásos mellvértek és olyan kötelek, amiket kapcsolattartási pontként lehet felhasználni. Hickey egyik felhívásában megígéri, hogy belebújik a szertartásos mellvértbe, valamint hogy “a szívemhez szorítom imakérésedet”, és “a vállaimra helyezem könyörgéseidet” – természetesen mindezt egy felajánlott adományért cserébe. Üzenetét olyan Hit-zsargonnal fűszerezi, mint amilyenek az “Isten-féle hit”, vagy a “megvallás birtoklással jár”, “befogadást az adakozás követi” kifejezések is.

Paul Yonggi Cho (David Cho)

Paul Yonggi Cho a dél-koreai Szöulban található világ legnagyobb gyülekezetének lelkipásztora, aki azt állítja, hogy magától Jézus Krisztustól nyerte igehirdetésre való elhívását, aki állítólag tűzoltónak öltözve jelent meg neki. Cho hitformuláit a “negyedik dimenzió” címke alá csomagolta be. Tisztában van okkultizmussal való kapcsolatával, és azt tartja, hogy amennyiben buddhisták és jógázók negyedik dimenziós erők segítségével érhetik el céljaikat, akkor a keresztyének is sokkal többre volnának képesek ugyanezekkel az eszközökkel. Nemrég azzal került be a hírekbe, hogy nevét Pálról Dávidra változtatta. Cho elmondása szerint Isten megmutatta neki, hogy Paul Chónak meg kell halnia, és helyette David Chónak kell feltámadnia. Cho szerint maga Isten adta neki új nevét”.

Charles Capps

Charles Capps-t Kenneth Copeland szentelte fel lelkésszé a Hit Gyülekezeteinek és Lelkészeinek Nemzetközi Gyülekezeti Szövetségében (Convention of Faith Churches and Ministers), tanításait pedig közvetlenül Kenneth Hagintől eredezteti. Ez a kombináció arra késztette Capps-t, hogy néhány istenkáromló kijelentést is megfogalmazzon. Capps odáig ment tanításaiban, hogy Jézus Isten pozitív vallomásának terméke volt: “Ez a kulcs a szűztől való születés megértéséhez is. Isten Igéje tele van hittel és szellemi erővel. Isten szólt belőle. Isten ezt a képet átadta Máriának. Ő pedig magába fogadta ezt a képet … a Mária méhében lévő magzat nem volt más, mint Isten Igéje … Ő Isten Igéjét foganta meg”. Capps nemcsak istenkáromlását hirdeti, hanem még nevetséges dolgokat is. Például azt állítja, hogy ha valaki a “Meghalok a vágytól” vagy “Ez halálra csiklandozott” kifejezéseket kimondja, akkor kijelentései szó szerint is valóra válhatnak (azaz akár meg is halhat). Capps szerint pontosan ez az oka annak, hogy az emberi faj 900 év helyett ma már csak mintegy 70 évig él, nem úgy mint Ádám korában.

Jerry Savelle

Jerry Savelle gyakorlatilag az összes hitoktató lemásolásával szerezte meg vagyonát. A legnagyobb hírnévre azonban alighanem Kenneth Copeland utánzásában tett szert. Valójában Savelle pontosan Copeland hasonmásaként írható le. Savelle a teljes bibliai éleslátás tökéletes hiányáról tesz tanúbizonyságot, mivel a Hit Mozgalom gyakorlatilag összes eretnek tévtanítását öklendezi fel egészen elvakult módon. Ami az egészséget illeti, Savelle azzal büszkélkedik, hogy betegség és fertőzés az ő világába nem léphet be. Ami a gazdagságot illeti, kijelenti, hogy az emberi szavak képesek életre kelteni bárkinek a világát.

Morris Cerullo

Morris Cerullo állítása szerint New Jersey kormányzói posztjára való ambícióit adta fel csak azért, hogy az evangélium lelkipásztora lehessen. Állítása szerint először nyolcéves korában találkozott Istennel. Azóta életében egyik megdöbbentő élmény követi a másikat. Azt állítja, hogy a Mennybe transzportálták, ahol szemtől-szembe beszélgetett Istennel, és megmondták neki, hogy képes lesz még a jövőt is feltárni. Egy alkalommal Cerullo közölte hallgatóságával: “Önök nem Morris Cerullót nézik, hanem Istent, magát Jézust”. Cerullo nemcsak a szemfényvesztés nagymestere, hanem a manipulációjé is. Egy alkalommal azt állította, hogy Isten közvetlenül általa szólalt meg, hogy megmondja az embereknek, adják át pénztárcájukat és retiküljüket rajta keresztül Istennek.

Paul Crouch

Paul Crouch és felesége, Jan a Trinity Broadcasting Network megalapítói, amely napjainkban mintegy félmilliárd dollárra becsült vagyonnal rendelkezik. Ahogy maga Crouch is fogalmaz: “Isten valóban nekünk adta a VILÁG történetének LEGERŐSEBB HANGJÁT”. Crouch a következőket üzeni mindazoknak, akik a hálózatában megjelenő hamis tanítások ellen mernek szót emelni: “Szerintem elkárhozottak és úton vannak a pokol felé; és nem hiszem, hogy van számukra megváltás”. Amikor egy vezető azért találkozott vele, hogy bebizonyítsa, hogy a Hit Mozgalom kompromittálja az alapvető keresztyén tanokat, Crouch kijelentette: “Ha kritizálni akarod Ken Copelandet vagy Hagin atyát hitvalló prédikációikért, takarodj a szemem elől! Még csak beszélni sem akarok veled, hallani sem akarok rólad. Látni sem bírom a ronda képed. Takarodj az arcomból, Jézus nevében.” Szomorú tény, hogy Crouch a Hit üzenetére úgy hivatkozik, mint “az igazság újjáélesztésére … amit mindössze néhány értékes ember állított helyre”.

Források

[1]: Covenant Protestant Reformed Church – The Word-Faith Movement: Worldly Wealthy but Spiritually Poor

https://cprc.co.uk/articles/healthandwealth/