Arthur W. Pink A Születésszabályozásról

2021.09.21. Off By neilnejmed

Arthur Walkington Pink (1886. április 1. – 1952. július 15.),

Partikuláris Baptista

Angol Bibliatanár Volt, Aki Megújult Érdeklődést Váltott Ki A Kálvinizmus Vagy Református Teológia Kifejtése Iránt.

A Saját Életében Kevéssé Ismert Pink “a Huszadik Század Második Felének Egyik Legbefolyásosabb Evangéliumi Szerzőjévé Vált”.

Minden olyan tanítás, amely arra készteti a férfiakat és nőket, hogy a házassági köteléket a rabság jelének és minden függetlenség feláldozásának vegyék, hogy a feleségséget és anyaságot a munkának és a nő valamiféle magasabb rendeltetésének akadályaként tekintsék, és minden olyan közhangulat, amely a cölibátust kívánatosabbnak és tiszteletreméltóbbnak tartja, vagy a házasságot és az otthont bármi mással helyettesítené, nemcsak Isten rendelését sérti, hanem ajtót nyit a névtelen bűnöknek is és a társadalmat alapjaiban fenyegeti.

Most már világos, hogy a házasság kinevezésének különleges okai kell, hogy legyenek. A Szentírás három okot ad meg. Először is a gyermeknemzés miatt. Ez a nyilvánvaló és normális célja. “Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.” (1Móz 1 :27) – nem kettő férfit vagy kettő nőt, hanem egy férfit és egy nőt; és hogy ennek célját félreérthetetlenül világossá tegye, Isten azt is hozzáteszi: “Szaporodjatok és sokasodjatok”. Ezért nevezik tehát a házasságot “matrimóniának”, ami anyaságot jelent, mert ennek eredményeként a szűz nők anyává válnak. Ezért kívánatos az is, hogy a házasságot fiatal korban kössék meg, még mielőtt az élet virágkora letelik: kétszer olvashatunk a Szentírásban “ifjúságod feleségéről” (Péld 5:18; Malakiás 2:15). Rámutattunk hát arra, hogy a gyermeknemzés a házasságnak “normális” célja; mégis lehetnek olyan különleges, akut “nyomorúságos” időszakok, amikor az 1Korinthus 7:29 válik érvényessé.

És most egy utolsó szó a textusunkról. “Tisztességes minden tekintetben a házasság”, akik erre hivatottak, a személyek egyik csoportját sem zárja ki. Ez ugyanakkor világosan megcáfolja Róma ártalmas tanítását a papság cölibátusáról, ahogyan az 1Timóteus 3:2 stb. is. Továbbá “a szeplőtelen házaságy” nemcsak a házassági fogadalomhoz való hűséget jelenti (1Thessz 4:4), hanem azt is, hogy a házastársi közösülést tilos beszennyezni: mert Ádámnak és Évának bukás nélküli állapotukban mondták azt, hogy “szaporodjatok”, mégis itt is, mint mindenben a mértékletességnek és józanságnak kell érvényesülnie. Nem hiszünk tehát abban, amit “születésszabályozásnak” neveznek, de komolyan sürgetjük az önuralmat, különösen a férj részéről: “a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.” Ez a legkomolyabb figyelmeztetés a hűtlenséggel szemben: hogy aki megtérés nélkül él és hal meg e bűnökben, az örökre elkárhozik (Ef 5:5).

Források

Arthur W. Pink; An Exposition of Hebrews, Chapter 108. Providence Baptist Ministries