Születésszabályozás a Biblia fényében (1931) | J. H. Gauss

2021.08.07. Off By neilnejmed

J. H. Gauss tiszteletes

D.O. dékán, Brookes Biblia Intézet, St. Louis, Mo.

A Birth Control in the Light of the Bible c. cikke

a Christianity Today című folyóiratban jelent meg, a PCA (Presbyterian Church of America) gondozásában található

1931. május

Nyilvánosságra hozták az Egyházak Szövetsége (Federation of Churches) által a születés-szabályozási kérdéssel foglalkozó bizottság jelentését. A többségi jelentést látva kétségtelen, hogy józan gondolkodású emberek ezrei jöttek most zavarba, lettek szomorúak, vagy háborodtak fel jogosan, mivel az jóváhagyta a “fogamzásgátló szerekkel” való élést a házaséletben; ugyancsak kétségtelen, hogy további ezreket pedig arra bátorítanak, hogy ilyen eszközök alkalmazásához folyamodjanak, hogy házasság nélkül, vagy ha házasok, a gyermekvállalás terhe nélkül élhessék ki érzéki vágyaikat. Mert a többségi jelentés arra hivatkozik, hogy az egyház és a Biblia “hallgat a témáról” és azt is sugallja, hogy ez a hallgatás jóváhagyást is jelent, de tilalmat legalábbis biztosan nem. A Bibliára való hivatkozás viszont meglehetősen félrevezető, bár kétségtelenül nem szándékos módon. Mert a Biblia nem olyan néma ebben a kérdésben, mint ahogyan a jelentés azt sugallja: hiszen az 1Móz 1 :26 kijelenti, hogy “szaporodjatok”, és az özönvíz után is hasonlóan, 1Móz 9 :1-ben is ugyanígy, “szaporodjatok”; I. Krónika. 4 :27 leírja JÚDA felsőbbrendűségét SIMEON-nal szemben, SIMEON törzsi családja azonban nem nagyon szaporodott (“nem volt oly népes”); Zsolt 127 :3-5, a sok gyermek ténye egy örömteli dolog, ami Isten kegyelmének megnyilvánulása; Péld 31 :28-ben a “derék asszony” “házanépe” “férjből” és “gyermekeiből” áll; I. Sám. 2 :21 imádságra adott válaszként írja le Sámuel megszületését; de őt követi a “három fiú és két leány” is. A Zak. 8:5 megígéri, hogy Jeruzsálem utcái egy napon tele lesznek játszadozó fiúkkal és lányokkal. Az I Tim. 3 :4 a püspöki tisztségre való alkalmasságot úgy határozza meg, hogy az illető legyen “egy feleségű” és “gyermekeknek apja”; I Tim. 5 :10 meg feltételként szabja, hogy egy idős özvegyasszony az egyháztól segítséget kapjon, amennyiben “gyermeket nevelt”; I. Kor. 5 :10 és 14. vers pedig előírja, hogy “a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.”; 7 :14 verse kijelenti ISTEN kitüntetett figyelmét a keresztyén gyermekek iránt; Ef 6 :4 megparancsolja az apáknak, hogy neveljék azokat „az Úr tanítása és intése szerint”, Márk 10 :14 feljegyzi, hogy népünk Megváltója szívesen fogadja a gyermekeket az Ő áldására, és ők jelentős helyet foglalnak el ISTEN országában. Bizony a pogány asszonyok a legszebben fejezték ki magukat a keresztyén misszionáriusnak, amikor így szóltak: “Olyan ISTEN a tiéd, aki törődik a kisgyermekekkel”. ISTEN a házasságot – éspedig gyermekszületés céljából – az emberben létrehozott természeti törvények szerint alkotta meg; nem pedig az önző vágyak kielégítésének eszközeként, amely az anya vagy gyermeke egészségére nézve túl gyakori szülésekhez is vezethet; de nem is a gyermekszülés kikerülése céljából, “fogamzásgátló módszerek” alkalmazásával, amivel elkerülhetnék azokat. A születésmegtagadás nem születésszabályozás, hanem bűnös, önző elutasítása annak, hogy beteljesítsük ISTEN céljait a házasságon belül. Az igaz „születésszabályozás” vagy önmegtartóztatás csak az ISTEN-félő, házastársi önuralom, ahogyan azt I. Kor. 7 :5-ből is megtanulhatjuk. Mert nem egy gyermek, hanem “gyermekek” szükségesek ISTEN ideális földi családjában. Az ilyen ideális családok létfontosságúak népünknek, de minden más országnak is, a nemzetünknek, és JÉZUS KRISZTUS egyházának. Ne éljünk az állatoknál is alantasabb módon, hanem éljünk emberekhez méltóan, hiszen olyan lelkek vagyunk, akiket ISTEN “képmására” teremtettek, és testünk ISTEN “hasonlatosságára” készült. “Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.”. I. Kor. 6 :20. ” és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi URUNK JÉZUS KRISZTUS eljövetelére. Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.” I. Thessz. 5 :23, 24.

Forrás

A Presbyterian Journal Devoted to Stating, Defending and Furthering the Gospel in the Modern World.” Samuel G. Craig, Editor, H. McAllister Griffiths, Managing Editor Published monthly byTHE PRESBYTERIAN AND REFORMED PUBLISHING CO. 501 Witherspoon Bldg., Phila. Pa. May, 1931

https://www.pcahistory.org/HCLibrary/periodicals/CT/1931-32/02-01-May.pdf

oreformatus.hu | oreformatus@mail.hu