Fogamzásgátlás III. rész: Meddőség, Időskor, Természetes Családtervezés (NFP)

2021.06.01. 2 By neilnejmed

ENGLISH:

https://purelypresbyterian.com/2015/08/07/contraception-pt-3-barrenness-the-elderly-the-rhythm-method/

A sorozatunk első cikke  a magzatelhajtókat, az egészségügyi kockázatokat, a társadalmi következményeket, valamint a fogamzásgátlás rövid történetét vizsgálta meg. A második rész  az Uralmi Mandátumról szólt, mint ami a „szaporodjatok és sokasodjatok” parancsban is megjelenik, továbbá arról, hogy a gyermekvállalás a házasság egyik alapvető célja. Ez felvet néhány kérdést és lehetséges ellenvetést is, amelyeket sorozatunk harmadik bejegyzésében fogunk itt megvizsgálni. Mert mi a helyzet akkor a meddő és idős emberekkel? Ha a szaporodás a házasság alapvető célja, akkor ez azt is jelenti, hogy nekik nem lehetne innentől törvényes a házasságuk? Mi a helyzet a természetes családtervezéssel? Valamint milyen törvényes okai lehetnek annak, amikor a férj és felesége tartózkodnak az együttléttől?

Meddők és Szépkorúak.

Azért hogy megelőzhessük a jellemző ellenvetéseket, és még egy szükséges pontosítást is beékelhessünk, térjünk vissza még William Gouge-hoz. Az, hogy a gyermeknemzés a házasság kötelessége és célja, még nem jelenti azt, hogy meddő vagy idős párok nem köthetnek házasságot, és a házasságkötés után a meddőség sem tesz törvényszerűen semmissé egy házasságot. Mert amennyiben a házasság bármely célja (a férj és a feleség egysége, a szaporodás, az erkölcstelenség megakadályozása, vö. WCF 24:2) ellen cselekednek, akkor sértik meg a házassági aktus természetét, ami magát a közösülés aktusát teszi természetellenessé, ahogyan a homoszexuális aktus is az (amihez az onanizmust hasonlítják, vö. 4. rész). Ezért minden olyan cselekedet, amely a házassági aktusban a gyermek fogantatása ellen irányul, természetellenes. Tehát ha van is olyan rendellenesség, amelyre nem lehetnek ráhatással, amikor meddő vagy idős emberek házasságkötésük pillanatában, még akkor is összhangban maradhatnak Isten házasságra vonatkozó terveivel. Emberi szemszögből nézve a terhesség lehetősége hiányozhat, de a házasság semmiféle célja ellen nem cselekszenek, sem akaratukban, sem külső cselekedeteik által.

Gouge ugyanis különbséget tesz impotens és meddő között. Az impotenseknek szerinte nem szabad férjhez menniük, ellenben a meddő embereknek igen, de ha valaki házasságkötés után válik impotenssé, az viszont még nem tesz semmissé egy házasságot. Így a saját szavaival:

3. Olyan Impotens Személyekről, Akiknek Illene Nem Házasságra Lépniük.

2. Azokat kell impotensnek tekinteni, és ebben a tekintetben képtelennek a házasság alapvető kötelességeinek teljesítésére, akik (a Szentírás kifejezésével élve) eunuchnak születtek anyjuk méhétől fogva (Mt 19,12), vagy bármilyen véletlen esemény miatt váltak azzá: mint azok, akiknek a nemi szerveik hibásak vagy méheik bezáródtak, vagy gyógyíthatatlan bénulásban szenvedtek, vagy frigiditásban leledzenek, vagy más hasonló fogyatékossággal küzdenek.

Ezeknek nem szabad házasságra törekedniük; mert Isten a tehetetlenség e jeleivel azt mutatja meg, hogy egyedülálló életre hívja őket.

Isten akaratának e kinyilatkoztatásával szemben vétkeznek azok, akik impotenciájukat eltitkolva házasságot kötnek, amivel meghiúsítják a házasság egyik fő célját, a gyermeknemzést; és így tesznek rosszat annak, akivel összeházasodnak, mivel soha nem lesznek képesek abban társuknak elégséges örömet nyújtani.

4. Meddőség, Amely Nem Gátolja A Házasságot.

Na ez már kihívás. Olyanokat, mint aki meddők az impotens személyek közé soroljunk-e? A válaszom nem, mert impotencia és meddőség között nagy különbség van.

1. Az impotencia külső észlelhető jelek révén ismerhető meg, a meddőséggel viszont nem ez a helyzet: nem észlelhető, kizárólag a gyermekáldás hiánya által.

2. Az impotens személyek nem adhatják meg a kölcsönös jóakaratot házastársuknak [nemi kapcsolatot]: a meddő személyek viszont igen.

3. Az impotencia gyógyíthatatlan: de a meddőség nem feltétlenül az. Sokan, miután hosszú ideig meddők voltak, termékennyé váltak: és ez nem csak Isten rendkívüli, a természet menetét meghaladó munkája által [mint Sára (1Móz 18,11) és Erzsébet (Lk 1: 7), akiknél a koruk miatt megszűnt az asszonyok szokása szerint lenni], hanem olyan áldás által is, amely a természet rendje mellett állhatott, és amelyet imádsággal nyertek el [mint Rebeka (1Móz 25:21) és Anna (1Sám 1:5,20)], amiről a mindennapi tapasztalat is sok jó bizonyítékkal szolgál: mert sokan 10, 15, 20 és még több év meddőség után is tudtak még gyermeket szülni.

Ezen okok miatt sok szent, aki meddő volt, megházasodhatott, e gyakorlatukat nem tiltották meg, és házasságukat sem bontották fel. Mert bár a gyermeknemzés a házasság egyik célja, de nem ez az egyetlen célja; és a házassági kötelék oly sérthetetlen, hogy ha a gyermekek kedvéért köttetett is, a gyermekek hiánya miatt még nem lehet azt felbontani.

. . . .

Ahol nincs olyan jogos akadály, mint az előbb említettek, ott mindenféle ember számára, bármilyen hivatású, vagy állapotú legyen is, törvényes lesz a házasságkötés. Mert Tisztességes minden tekintetben a házasság, nevezetesen mindenféle emberekben, mindenféle emberek között (Zsid 13,4); ezen túl már a gonosz lelkek tanítójának számítanak azok, akik tiltják a házasságot (1Tim 4,1.3). Mert ez Isten igéjével ellenkező tanítás, mégpedig olyan doktrína, amely sok belső lángolást és külső beszennyeződést okoz, és így testüket, amelynek a Szentlélek templomának kellene lennie, az ördögök istállójává teszi.

Of Domesticall Duties, Második értekezés, 1. rész.

A Szexuális Tartózkodás Legitim Okai.

A célok tekintetében rendellenesség lép fel a vágyakra nézve, amikor az emberben felgerjedő, ilyen irányultságú vágyak nem gyermekáldásra, vagy a paráznaság megakadályozásának törvényes céljaihoz vezetnek, hanem kizárólag az aktus élvezetére, és a szív cselekedeteinek érzéki mozzanatait elégítik ki minden további felhajtás nélkül. Mert felszínre kerül bennük az állatias módon tomboló ösztönlény énjük, akik nem képesek felfogni cselekedeteik célját, egyfajta erőszakos, erőteljes hajtóerő hozza fel ezt bennük, amelyben érzékeik öröme uralkodik felettük, de az ember nem lehet annyira érzéki, bizony nem, mert vágyait akarata alá kell tudni rendelnie, és azt tudni és megfontolni illene, hogy miért is vágyik ő bárminemű dologra, továbbá ügyelnie kellene arra, hogy vágyait csakis helyes indítékok és ösztönök kormányozhassák.”

(Edward Leigh, Body of Divinity, p. 844).

A szándék mindig elsődleges fontosságú különböző etikai helyzetekben, ezért meg kell különböztetnünk a finis operis-t (a cselekmény célját) és a finis operantis-t (a cselekvő célját). vö. Református skolasztika: A célok megkülönböztetése.  Reformed Scholasticism: Distinguishing Ends. A nemi együttléttől való tartózkodás önmagában nem bűnös, de függhet a tartózkodás szándékától. Következő bejegyzésünkben az onanizmus bűnéről fogunk beszélni, amelynek cselekménye (finis operis) a cselekvő szándékától függetlenül bűnös. Először azonban a házasságon belüli nemi aktusból való tartózkodás törvényes és törvénytelen okait vizsgáljuk meg.

A fogamzásgátlás naptár módszere vagy a természetes családtervezés, nem vétkes ugyanazon okból, mint az onanizmus. A naptár módszer „olyan fogamzásgátló módszer, amelyben a pár abban az időszakban tartózkodik a nemi aktusoktól, amikor a peteérés a legvalószínűbb”. A nő termékenységi periódusának ismerete felhasználható a teherbeesés elkerülésére, viszont a fogamzás megakadályozásának céljából való tartózkodás az Isten házasságra szabott céljaival való szembeszegülés. A szándékainknak éppúgy nem szabad Isten házasságra és szexre vonatkozó terve ellen hatnia, mint ahogy a cselekedeteinknek sem. Mert férj és feleség önmegtartóztatásának lehetnek olyan törvényes okai, amelyek nem sértik ezt az elvet. Isten Igéjének jó és szükséges következménye négy olyan okot ad, amelyek miatt elfogadható a szexuális együttléttől való önkéntes és átmeneti tartózkodás. Viszont ezek egyike sem kifejezetten a fogamzás megakadályozását célozza.

1) Kegyesség; mint imádság és böjt. 5Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.(1Kor 7: 5; vö. Jóel 2:16).

2) Könyörületesség; mint amikor a Bibliában valaki leprás vagy más fertőző betegségben szenved (3Móz 13:46), vagy az egyik házastársa testi sérülést szenved, vagy lebetegszik, vagy az asszony gyermekszülés után egy ideig nem tud egészségesen még házaséletet élni. Amikor az élet veszélyben forog (WLC 136.), vagy nagy eséllyel másokat is kitennénk veszélyes fertőzéseknek, illetve amikor kapcsolatteremtés súlyosbítaná a sérülést, vagy betegséget, ekkor a nemi együttléttől való tartózkodás könyörületes cselekedetnek számít. Greg Price még ezt is hozzáteszi:

Továbbá, amikor egy orvosi eljárás konkrét célja nem a gyermek fogantatásának megakadályozása, hanem néhány rákos szövetnek az eltávolítása, vagy az anya, apa testi rendellenességeinek kijavítása, és ezen orvosi eljárás során, az anya vagy apa szaporodási képességét akadályozzák vagy megszüntetik, akkor állítom, hogy egy ilyen eljárás nem bűnös. A műtét kifejezett célja a könyörületesség volt az élet fenntartásában, nem pedig a kegyetlenség az élet megakadályozásában. Istenünk örömét leli az irgalmasságban, és arra hív minket, hogy mások szenvedéseit minimalizáljuk (minden törvényes körülmények között), ne pedig fokozzuk azokat (Máté 12: 7).  Birth Control—The Biblical And Historic Protestant Position.

Ezért a sterilizációs műtét vagy a méheltávolítás jogszerű lehet az ilyen esetekben. Azonban nem lenne bölcs dolog, ha az apa vazektómia műtétet végeztetne el magán, amikor nem ő aki egészségügyi porblémákal küzd. Mert ne adj Isten megtörténhet, hogy az anya meghaljon, vagy valamikor később törvényes válásra kerüljön sor, és az apa újra megnősülvén ne tudjon többé gyermekáldásban részesülni.*

3) Szemérmesség; például a menstruáció alatti tartózkodás: „19Asszonyhoz ne közelgess, az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét. (3Móz 18:19). Az ideiglenes tartózkodás ebben az esetben nem a fogantatás megakadályozását szolgálja, hanem inkább annak a természetellenes és utálatos tettektől való tartózkodást, amely miatt az Úr kiűzte a pogány népeket Izrael földjéről (3Móz 18: 24-30).

Mert mi is várható egy ilyen szennyezett közösülésből, ha nem valami leprás és gyűlöletes nemzedék? Ez a fajta mértéktelenség kifejezetten megtiltott (3Móz 18:19); és halálbüntetést róttak ki azokra, akik ezt megsértették (3Mózes 20:18). Az ilyenkor való önmegtartóztatás azon följegyzések között szerepel, amelyek az embert igaznak nyilvánítják (3Móz 7:20); és az ezzel ellenkező, korlátlan mértéktelenség került bele olyan utálatosságok sorába, amelyek arra késztették Istent, hogy kihányja a kánaánitákat földjükről (3Móz 18:28); és elveszítsék saját örökségüket (Ezékiel 22:10). ” (Gouge, Of Domesticall Duties, 223. o.).

4) Szükséghelyzet; például „amikor egy jogszerű elhívás megköveteli, hogy a férj hosszabb ideig eltávolodjon feleségétől, ilyen például a katonáskodás háború idején, vagy gyülekezeti szolgáló üldöztetése hitehagyás idején” (Price, uo.). Például szolgálhat itt, amikor a hettita Uriás nem ment be feleségéhez, mielőtt Dávid cselszövése miatt elvitték őt az ütközet helyszínéről (2Sám 11: 9-11).

A közösüléstől való tartózkodás a fogamzás elkerülése céljából egy olyan felfogásból származik, amely ellentétes Isten házassági rendelésével; szándékában bűnös (finis operantis). Isten valóban szuverén, és semmi sem akadályozhatja meg a kezét abban, amit elhatározott, de nem szabad ezt engedményként felhasználnunk arra, hogy az általa létrehozott rendben ne engedelmeskedjünk házassági örök tervének. Mert Isten dönthet úgy, hogy megáld valakit gyermekekkel annak ellenére is, hogy ő fogamzásgátlással él, akár sorsszerű meddőség ellenére is, viszont ez még nem jelenti azt, hogy erkölcsileg helyes megkísérelni a fogamzásnak megakadályozását.

Vagy nézzük a következő analógiát. Ahogyan nyilvánvalóan erkölcsi gonoszság szándékosan megakadályozni a SZELLEMI ÉLET (mint egy Krisztusban új ember) megfoganását, amelyet Isten az evangélium magjának útján teremt, ugyanúgy azt állítom, hogy erkölcsi gonoszság szándékosan megakadályozni a A FIZIKAI ÉLET (azaz Ádámban új ember) megfoganását, amelyet szintén Isten teremt, de a testi együttlét magjából. Egyrészt, ahogyan a hatodik parancsolat megsértése, ha szándékosan megakadályozzuk az evangélium magjának hirdetését annak kifejezett célja érdekében, hogy meggátoljuk egy új ember születését Krisztusban (mert egy új ember Isten alkotása), megújulva Isten képmására, ugyanúgy a hatodik parancsolat megsértése az ember magjának szándékos megakadályozása a nő petesejtjével való egyesülésben azzal a kifejezett céllal, hogy megakadályozza az új ember születését Ádámban (mert a férfi Isten teremtménye, Isten képmására teremtve). Másfelől, ahogyan nem sérti a hatodik parancsolatot az evangélium magjának hirdetését kifejezetten más parancsolt kötelességek (személyes, háztartási és állampolgári) teljesítése céljából, ugyanúgy nem sérti a hatodik parancsolatot az ember magjának szexuális úton történő átadás elkerülése sem kifejezetten más megparancsolt kötelességek (kegyesség, szemérmesség, könyörületesség és szükséghelyzet) teljesítése céljából. Mert az élet, legyen az akár testi, akár lelki, Istennek nagyszerű alkotása. Ugyanis ha az ember szándékosan akadályozza az élet létrejöttét saját érdekeire nézve, az az élet Teremtőjének előjogát bitorolja” (Greg Price, uo.).

A Szentírás nemcsak a házasságon belüli gyermeknemzés pozitív kötelességeiről és áldásairól, valamint a közösüléstől való tartózkodás törvényes okairól tanít, hanem részletezi számunkra Onán esetét és bűnét is, amelyet idővel onanizmusnak neveztek el. Ezt a Szentírás fényében és a keresztyén egyház (beleértve a református hagyományt is) értelmezés-történetében fogjuk majd megnézni e sorozatunk utolsó bejegyzésében.

[ez a pont egy kicsit véleményes – a ford.]

Forrás

Purely Presbterian Perspective blog: Contraception pt. 3: Barrenness, the Elderly, Natural Family Planning

https://purelypresbyterian.com/2015/08/07/contraception-pt-3-barrenness-the-elderly-the-rhythm-method/