A Deformált Lutheranizmus És A Reformálatlan Róma Együtt Ünnepli A Reformációt

2021.12.31. Off By neilnejmed

A CPRC (Covenant Protestant Reformed Church) északír gyülekezetének honlapjáról.

Az eredeti cikk címe: Deformed Lutheranism and Unreformed Rome Commemorating the Reformation Together

A deformált lutheranizmus és a reformálatlan Róma együtt ünnepli a reformációt

Angus Stewart tiszteletes

megjelent a Belfast News Letter folyóiratban, 2016. január 29-én.

A News Letter folyóiratban (2016. január 23.) a reformáció 500. évfordulójának 2017-es közös lutheránus és római katolikus “megemlékezéséről” szóló cikkének címe megkívánja az első szó kezdőbetűjének megváltoztatását. “A reformáció összehozza az egyházakat” helyett a lutheranizmus “deformációja” az, ami Rómával közös imádkozásra egyesíti őket.

Róma még mindig azt a teológiát vallja, amely ellen Luther Márton is mennydörgött – ezek a bűnbocsánat, a tisztítótűz, a pápaság, a szentekhez való imádkozás, a Mária-tisztelet, a mise stb. dogmái. Róma szerint az üdvösség a hit és emberi érdemek együttese által lehetséges, ahol az ember akarata (nem Istené) a legfőbb tényező, így közvetlen, isteni kinyilatkoztatás nélkül senki sem lehet biztos üdvösségében, mert Isten igaz gyermekei a hittől elszakadhatnak és el is kárhozhatnak!

Luther Márton és a történelmi lutheranizmus számára azonban a megigazulás egyedül Krisztusba vetett hit által történik, egyedül kegyelemből, csakis Isten dicsőségére, és csak a Szentírás szerint. A modern lutheranizmus nagy része azonban elvetette az Úr Lelkét a korszellemért, és félredobta biblikus és hitvallásos tanítását Isten Igéjéről, a teremtésről, a házasságról, az eredendő bűnről, Jézus Krisztus egyedüli közbenjárásáról, az üdvösségről, az igaz és a hamis egyházról stb.

Mintegy 500 évvel Luther evangéliumi áttörése után a deformált lutheranizmus a reformációról emlékezik meg, amelyben már nem is hisz, a reformálatlan Rómával közösen, amely a reformátor megölésére törekedett, és a reformációnak véget akar vetni!

Luther Márton a római egyházról

“Mivel a pápista egyház nemcsak megveti Krisztus parancsát, hanem még a népet is arra kényszeríti, hogy azt figyelmen kívül hagyja és az ellen cselekedjék, bizonyos, hogy nem Krisztus egyháza, hanem a Sátán zsinagógája, amely előírja a bűnt és megtiltja az igazságot. Ebből világosan és vitathatatlanul következik, hogy az Antikrisztus utálatosságának és az ördög őrjöngő paráznájának kell lennie”.

“De akkor mégis miféle egyház a pápa egyháza? Egy bizonytalan, ingadozó és tántorgó egyház. Sőt, egy csalárd, hazug, kételkedő és hitetlen, Isten Igéje nélküli egyház. Mert a pápa a rossz kulcsaival arra tanítja egyházát, hogy kételkedjen és bizonytalanságban legyen. Ha ez egy ingadozó egyház, akkor nem lehet a hit egyháza, mert ez utóbbi kősziklán van felépítve, és a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalmat (Mt 16,18). Ha viszont nem a hit egyháza, akkor nem is keresztény egyház, hanem egy kereszténytelen, anti-keresztény és hitetlen egyháznak kell lennie, amely csak lerombolja és tönkreteszi az igaz, szent, keresztény egyházat.”

Forrás

Deformed Lutheranism and Unreformed Rome Commemorating the Reformation Together | Rev. Angus Stewart

https://cprc.co.uk/articles/lutheransromereformation/