Nyomorult keresztyének? | E Trevor Kirkland

2021.08.16. Off By neilnejmed

English: Rev E Trevor Kirkland – Miserable Christians?

Trevor Kirkland (1958-) – Presbiteriánus lelkipásztor a
The Free Church Of Scotland (Continuing)
egyházban

Depresszió, melankólia és fekete epe. Sok keresztyénnek volt, van vagy lesz ehhez hasonló az állapota, és úgy tűnik, hogy ez egyre rosszabb válik, ha csak abból indulunk ki hányan vallják, hogy “stressztől”, vagy stresszel kapcsolatos betegségektől szenvednek. Tényleg egyre rosszabb a helyzet? Vagy most már nagyobb tudatában vagyunk mindezeknek? Az elmúlt generációk között az emberek nyugodtabbak és elégedettebbek voltak? Vagy a társadalom egy olyan nemzedéket nevelt ki magából, ami már önmagával és az életével sem ért egyet?

Mindez rendszeresen beigazolódik, amikor nekünk más hívőkkel kell foglalkozunk. A hitbuzgóság elvesztése csak egy dolog, de a kétségbeesés feketeségébe zuhanás már ettől különböző. Anélkül, hogy elmerülnénk az agyzsibbasztó pszichológiában vagy terápiákban, ami úgy tűnik, generációnk számos prédikációinak fő forrása, két dologról bizonyosan elmondható, hogy mindig tud segítséget nyújtani.

Először is, Illésnek a példája.

Itt volt valaki ugyanis, aki elkedvetlenedett a kudarcok sokaságai miatt, amit ő bukások egész sorának tartott. Saját kudarca volt az ítélet elmaradásának látványa, Isten felé érzett látszólagos kudarca pedig, hogy Ő nem tartja be ígéreteit és szavát. Ez pedig már túl sok volt neki.

Másodszor, a 88. zsoltár.

Milyen gyakran érkezik az Úr népe a kegyelem nyilvános eszközeihez csüggedten, de képtelen ezt mások elcsüggesztése nélkül közölni. Belül ugyan fájdalmuk van, de mégis mosolyognak. Fájdalmat éreznek, mégis hallgatnak. Túl gyakran sok helyen csak arra érkeznek meg, hogy küszködve énekeljék a banális, ismétlődő, irreális, mazochista dicséretnek minősülő dicshimnuszokat.

Mit énekeljenek hát a nyomorult keresztyének?

Ezt a kérdést Carl Trueman tette fel, aki az alábbiakban szerkesztett és összefoglalt formában számos hasznos észrevételt tett.

Először is, ott van a kortárs istentisztelet nyelvezete. A szüntelenül vidám kórusok és énekek diétája elkerülhetetlenül egy olyan irreális várakozási horizontot teremt, ami a normatív keresztyén életet egyetlen hosszú, diadalmas utcabálnak tekinti! Az egészség, gazdagság és a boldogság témái megfertőzték az istentiszteletek tartalmát.

Másodszor, a zsoltárosok tapasztalatainak és reménységeinek kizárása az egyházat megnyomorította, a keresztyéneket pedig lelki tündérekké változtatta. Azzal, hogy az egyház kizárta istentiszteletéből a magány, megfosztottság és sivárság kiáltásait, gyakorlatilag elhallgattatta és kizárta azokat is, akik maguk is magányosak és elhagyatottak.

Harmadszor, a zsoltárok kizárásával hallgatólagosan jóváhagyták a fogyasztói társadalom közönséges törekvéseit, ezzel egy ízléstelen, triviális és irreális keresztyénséget létrehozva, és megerősítve továbbá azt, hogy az egyház az önelégültek klubja legyen.

Micsoda megkönnyebbülés egy nehéz helyzetben lévő hívő ember számára, ha kinyithatja Isten énekeskönyvét és azt énekelheti, ami valóban a szívünkben van. Ahogy Trueman mondja, tanuljunk meg újra a zsoltárok szókincsével, nyelvtanával és szintaxisával siránkozni. Ez megadja nekünk az erőforrásokat, hogy megbirkózzunk a szenvedés, kétségbeesés és szívfájdalmaink idején, és hogy a legsötétebb napokon keresztül is tudjunk imádkozni és bízni.

Továbbá, nagyobb megértést fogsz táplálni keresztyén társaid iránt, akiknek gyötrelmei miatt nehezükre esik, hogy ezt énekelve táncikáljanak – “Jézus engem akar napsugárnak”. Akkor is hitelesebb dolgokat tudsz majd mondani megtépázott és megtört egyéneknek.

A zsoltáréneklés elhagyásának ára azt eredményezte, hogy a vérszegény, a komolytalan, a szintetikus és a hétköznapi lett a norma. A lelki óriások helyébe lelki tündérek léptek. De nincs minden veszve. Éppen ellenkezőleg, a keresztyének szemlélete és törekvése így fejeződik ki

Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő orczáját rajtunk. Szela. Hogy megismerjék e földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat. Zsoltárok 67

Forrás

Rev E Trevor Kirkland – Miserable Christians?

https://www.freechurchcontinuing.org/publications-and-links/articles/item/miserable-christians