Az Etióp Eunuchot Vajon Bemerítették? | Brian Crossett

2021.12.29. Off By neilnejmed

A CPRC gyülekezet honlapjáról.

Az eredeti cikk címe: Was the Ethiopian Eunuch Immersed? By Brian Crossett

Egy baptista szívesen beszélgetett velem a bemerítéses keresztségről. Teljesen meg volt győződve arról, hogy az általa előadott érvek vízhatlanok, és mivel úgy vélte, én is igaz keresztyén vagyok, nekilátott érvei ismertetéséhez.

“Az etiópiai eunuch Fülöp általi megkeresztelkedésénél azt olvassuk, hogy őt leöntéssel, meghintéssel keresztelik meg?” – kérdezte.

Azt válaszoltam: “Ez az a példa, ami alapján nálatok a keresztséget a gyülekezetben kiszolgáltatják?”. Kifejtette, hogy leszámítva a lényegtelen részleteket, mint például a helyszínt és azt a tényt, hogy nem voltak jelen tanúk, igen.

Megkérdeztem tőle, hogy nem találja furcsának, hogy lelkipásztora is minden alkalommal megkeresztelkedik, amikor csak keresztelnie kell valakit? Kissé zavartan kijelentette, hogy a lelkipásztora egyáltalán nem keresztelkedik meg minden alkalommal; csak a felnőtt hívő keresztelkedik meg. Erre én azt válaszoltam: “De akkor az nem bemerítéses keresztelés”. “Így van” – hangzott a válasza – “hiszen a lelkész nem merül alá minden egyes kereszteléskor, csak akinek kiszolgáltatja a rendelést“.

Erre megkérdeztem: “Miért került akkor víz alá Fülöp az eunuch-kal egyetemben, ha arra nem volt semmi szüksége?”. Némi habozás után azt válaszolta, hogy Fülöp bizony nem merült víz alá, csak az eunuch.

Idéztem az ApCsel 8:38-at: “… és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt“.

Vegyük észre a fentiekből azt a hibás olvasatot, hogy a vízbe való leszállást bemerítésként értelmezik, ugyanis az esetünkben kettős alámerülést jelentene. A helyes értelmezés ugyanis az, hogy a keresztelés nem a vízbe szállással együtt történt meg, hanem közvetlenül azután, hogy leszálltak. Ezt jelzi az “… és” kötőszó is: “… és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt“.

Forrás

Was the Ethiopian Eunuch Immersed?

https://cprc.co.uk/articles/baptistquestion2/