Házasság, válás, újraházasodás | Ronald Hanko

2021.11.01. Off By neilnejmed

Ronald Hanko

A Cikk a Covenant Protestant Reformed Church honlapján megtalálható a magyar fordítások között.

A CPRC Válásról és újraházasodásról szóló tana nem megegyező a Westminsteri hitvallásban vagy a II. Helvét Hitvallásban lévő tétellel. Azonos viszont Augustinus által kidolgozott, a reformáció előtti egyetemes (katolikus) konszenzussal, valamint az Anglikán, Brethren, CPRC, valamint több presbiteriánus, kongregacionalista, holland református és baptista egyházak nézeteivel.

 

A házasság intézménye napjainkban egyre erőteljesebb támadás alatt áll nemcsak a világban, de az egyházban is. Egyre több családot érint a válás, és az egyház is minden okból megengedi a válást (vö. Máté 19:3 skk.). Az egyházi tisztviselők „kijelentik”, hogy a házasság nem szükséges többé, és a házasság nélküli együttélés nem bűn. A homoszexualitást és egyéb elhajlott viselkedéseket szintén törvényes szintre emelték.

Ez a támadás a házasság ellen minden irányból jön. Elég sok okunk van tehát arra figyelni, mit mond Isten Igéje a házasságról, és emlékezni arra, hogy az Ő Igéje a mi egyedüli biztos vezetőnk, lábunknak szövétneke és ösvényünknek világossága (Zsoltárok 119:105).

Isten Igéje azt mondja, hogy a házasságot Ő rendelte és alapította a kezdetekben, amikor mindent megteremtett. Ő az az Egy, aki felállítja a házasság szabályait, nem mi. Ezeket a szabályok Isten Igéjében, a Bibliában adja elénk. Nem lehetünk tehát biztonságban, ha félretesszük az Ő szabályait, és saját kedvünk szerint cselekszünk.

A Biblia egyik legfontosabb tanítása a házasságról, hogy Isten a férfit és a nőt a házasságban kapcsolja össze. Csak úgy, mint Ádám és Éva esetében, minden férfinak megadja a saját feleségét és minden asszonynak a saját férjét. Jézus mondja: „Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Máté 19:6). A házastársunk tehát az az egy valaki, akit Isten adott nekünk. Milyen fontos erre emlékezni akkor, amikor a dolgok nem mennek túl jól!

A Biblia azt is tanítja, hogy mivel Isten kötötte össze a férfit és a nőt a házasságban, ezért a házasság egy élethosszig tartó kötelék közöttük, olyan kötelék, amit csak a halál törhet meg. A házasság egy férfi és egy nő között egy életen át tart. Ezt valljuk meg a házassági eskü szavaival is: „holtomiglan-holtodiglan”, de ezt sokan nem veszik figyelembe.

Jézus azt mondja: „Amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Máté 19:6). Isten ezt az Igéjét megerősíti a Róma 7:2-ben is: „Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint [és ez így van fordítva is], de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.” Csak a halál törheti meg a házasság kötelékét.

Nem meglepő, hogy a hitetlen férfiak és nők nem figyelnek arra, amit Isten mond. Egyáltalán nem figyelnek semmire sem, amit Ő mond. Ami meglepő, hogy az egyház sem figyel Rá. Az egyház, aminek Isten Igéjét mellvédként kellene állítania a gonosz áradat ellen, amely ma is fenyegeti a házasságot és a családot, ehelyett kinyitja az ajtókat, és beengedi a gonoszt. Milyen szomorú!

Az egyháznak azt kellene tanítania, hogy egy férfi vagy egy nő csak akkor hagyhatja el házastársát, ha az paráználkodott (Máté 19:9), és még ekkor sem szakad meg a házasság köteléke (Máté 19:9, Róma 7:2-3, I Korinthus 7:10-11). Ez az egyház küldetése, hogy azt tanítsa, hogy a válás és újraházasodás bármilyen formája tiltott Isten Igéje szerint, ahelyett, hogy Isten Igéjét félreállítja, és megengedi a férfiaknak és nőknek, hogy kedvük szerint cselekedjenek.

A házasság a társadalom és az emberi élet egyik alapköve. A házasság lerombolása a társadalom és az egyház romlásához vezet. Bár Isten az Ő kegyelméből újra hűségre hívná az egyházat, és azt és minden tagját újra hűségessé tenné az Ő Igéjéhez a házasság intézményére való tekintettel! Bár újra mellvéddé formálná azt a házasságot fenyegető gonosz ellen, hogy a családok ne menjenek teljesen tönkre, mert „Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz?” (Zsoltárok 11:3).

[ 57]

Forrás

Covenant Protestant Reformed Church: Házasság, Ronald Hanko: https://cprc.co.uk/languages/hungarian_marriage/