Dávid Visszaköveteli Mikált | Kommentárok

2021.11.01. Off By neilnejmed

Matthew Henry és Matthew Poole kommentárjai a 2Sámuel 3:14 versről.

A CPRC Válásról és újraházasodásról szóló tana nem azonos a Westminsteri hitvallásban vagy a II. Helvét Hitvallásban lévő tétellel. Azonos viszont Augustinus által kidolgozott, a reformáció előtti egyetemes (katolikus) konszenzussal, valamint az Anglikán, Brethren, CPRC, valamint több presbiteriánus, kongregacionalista, holland református és baptista egyházak nézeteivel. Ez a csokor kommentár a régi konszenzus szemszögéből (is) nyújthat hasznos elmélkedést a kérdés fölött.

14És követeket külde Dávid Isbósethez, a Saul fiához, kik ezt mondják: Add vissza az én feleségemet, Mikált, kit én száz Filiszteus előbőrével jegyeztem el magamnak. (2 Sámuel 3:14)

Matthew Henry kommentárja a teljes bibliához

III. Dávid szerződést köt Abnerrel, de csak azzal a feltétellel, hogy az visszaszerzi neki a feleségét, Mikált (13. v.). Ezáltal 1. Dávid kimutatta első és legtörvényesebb felesége iránti házastársi szeretetének őszinteségét, akit sem az a tény, hogy ő már más felesége, sem hogy ő is elvett már mást, nem idegenítette el tőle. Sok víz sem tudta eloltani ezt a szerelmet. 2. Bizonyságot tett Saul háza iránti tiszteletéről is. Annyira távol állt tőle, hogy a mostani elesett állapotában rátaposson a házára, hogy még az ő felemelkedésében sem becsülte le az őhozzá való viszonyát. Nem is tudna örülni a trón kitüntetéseinek, hacsak nem osztozik abban Mikál, Saul lánya is, ennyire távol állt attól is, hogy ellensége családjával szemben bármilyen rosszindulatot tápláljon. Abner üzenetet küldött neki, hogy forduljon Isbósethez, amit meg is tett (14. v.), arra hivatkozva, hogy drágán szerezte meg az asszonyt, és jogtalanul vették el tőle. Isbóset pedig nem merte megtagadni követelését, főképp most, hogy Abner, sem állt volna ki mellette, hanem elvette őt Páltieltől, akinek Saul őt feleségül adta (15. v.), ezután Abner elvezette őt Dávidhoz nem kételkedve abban, hogy akkor kétszeresen is szívesen fogadja majd őt, ha az egyik kezében a feleségét, a másikban meg koronát hoz neki. A legutóbbi férje azonban nem akart elválni tőle, sírva követvén őt (16. v.), de nem volt már ellenszer: csak magának köszönheti az egészet, mert amikor magához vette, tudhatta, hogy egy másik férfinak van joga fölötte. A bitorlóknak mindig számolniuk kell a lemondásnak lehetőségével. Senki ne irányítsa tehát szívét semmire, ami felett nincs neki joga. Ha bármilyen nézeteltérés következtében pedig egy férjnek és feleségének el kellett válniuk egymástól, amennyiben Isten áldását várják, béküljenek hát ki és térjenek újra együvé; minden korábbi viszályt felejtsenek el és éljenek együtt szeretetben, az Isten szent rendelése szerint.

Matthew Poole kommentárja

Isbóset beleegyezésére volt szükség ahhoz, hogy elszakítsa őt jelenlegi férjétől, és rávegye arra, hogy visszatérjen Dávidhoz. Ezáltal Dávid megnyitotta előtte a megbékélés reményének ajtaját is, nehogy kétségbeesésében megakadályozza Abnert jelenlegi tervének végrehajtásában.

Az én feleségemet, Mikált; akit ugyan erőszakkal vettek el tőlem és arra kényszerítették, hogy máshoz menjen feleségül (1Sám 25,44), de ő mégis az én törvényes feleségem. Dávid visszaköveteli őt, részben azért a szeretetért, amelyet korábban érzett iránta és amelyet még mindig fenntartott; részben meg azért, hogy megszabadítsa őt a házasságtörés bűnétől és gyalázatától, amelyet egy másik férfival való házasságtörésben gyakorolt, aki jog és törvény szerint nem is volt a férje, bár annak hívták és annak is tartották; részben pedig politikai megfontolásból kifolyólag, hogy megerősítse a királysághoz való jogát és jogcímét.

Forrás

Matthew Henry and Matthew Poole kommentárjai a 2Sámuel 3:14-ről: https://biblehub.com/commentaries/2_samuel/3-14.htm