Hogy Azt Tegyék Ami Nem Illik | John Gill

2021.10.16. Off By neilnejmed

John Gill

(1697. November 23. – 1771. Október 14.)

Angol baptista lelkész, bibliatudós és teológus, aki szilárd református szoteriológiát vallott.

Kommentár a római levél 1. Fejezetéhez

Róma 1:24

24Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét.

Ezért kiszolgáltatta őket… a tisztátalanságnak, ….. Nem olyan módon, hogy beléjük helyezte azt, hanem azáltal, hogy természetük szennyezettségében hagyta őket; megvonta tőlük gondviselésének korlátozásait és átadta őket a törvényszerű megkeményedésnek:

szívük vágyaiban. Az ember szíve minden gonoszság forrása; az ott lakozó kívánságok sokfélék, és ezek hajlamosak a tisztátalanság egyik vagy másik fajtájára: ez alatt itt különösen a testi tisztátalanság értendő, mivel azt mondják, hogy saját testük meggyalázására adta őket egymás között; akár egymagukban, akár másokkal együtt; mert ahogyan megváltoztatták Isten dicsőségét, és meggyalázták őt, úgy engedte át őket saját maguk meggyalázására is azáltal, hogy ezeket az emberi természetre nézve is gyalázatos és botrányos dolgokat cselekedjék.

Róma 1:25

25Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.

Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel,…. Nem az evangélium igazságát, amelyet nem ismertek, hanem azt, amit Istenről igaznak lehetett tudni és amit a természet világossága által is tudhattak; vagy magát az igaz Istent, akit “hazugsággal cserélték fel”; azáltal, hogy hamis istenségeknek, amelyek hazug hiábavalóságok voltak, tulajdonították azokat a dolgokat, amelyeket Istenről ismertek, és azokat imádták Isten helyett; ők ugyanis

a Teremtő helyett a teremtményt imádták és szolgálták; vagy “fölötte” vagy “ellene”, vele szemben, vagy “mellette”, másokat is ővele együtt; vagy pedig csak elhanyagolták őt és egyáltalán nem is imádták; súlyosbító tényező itt, hogy amit imádtak az egy teremtmény volt, akár az övék, akár Isten egyik teremtménye, akit pedig elhanyagoltak az volt a Teremtőjük:

aki áldott mindörökké, Ámen; áldott önmagában és minden áldás forrása az Ő teremtményei számára; ami olyan nyilvánvaló igazság, hogy mindenkinek ki kellene jelentenie vagy rá kellene mondania az “Ámen”-t.

Róma 1:26

26Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek: mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel,

Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek,…. Bálványimádó szokásaik miatt Isten súlyosan gyalázatos cselekedetekre, szodomita aktusokra adta át őket, a férfiak és asszonyok népeit egyaránt:

mert még az asszonyok is a természetes használatot természetellenesre változtatták; vagy azzal, hogy férfiak “szodomita” ölelésére prostituálták le magukat, és ahhoz oly módon igazodtak, ami természetellenes cselekedet (h); vagy azzal, hogy olyan eszközökkel és módszerekkel éltek önmagukon vagy más asszonyokkal együtt bujaságuk kielégítése céljából, amiket és amelyeket a természet nem ilyen célra szánt: az efféle elvetemült asszonyokról és szokásaikról Seneca (i) is ír, amikor azt mondja,

“libidine veto nec maribus quidem cedunt, pati natae; Dii illas Deoeque, male perdant; adeo perversum commentae, genus impudicitiae, viros ineunt:” [“Megtiltom a bujálkodást; még a férfiak sem engedik meg a nőknek az effélék elszenvedését; az istenek és az Isten pusztítsa el őket keményen; ezek a perverz csalások, amolyan mértéktelenségként terjednek férfi körökben.]

Clemens Alexandrinus (k) is tekintettel van az ilyenekre, mondván,

“gunaikev andrizontai para fusin, gamou men ai te kai. [Az asszonyok a természet ellenére férfiakká válnak, a házassághoz ehhez nem sok köze van]

és ilyenek voltak a zsidók között, akiket úgy hívnak (l), és akiket a papoknak tilos volt feleségül venniük.

(h) Vid. R. Sol Jarchi a Genezis 24.16-ban. (i) Epist. 95. (k) Paedagog. l. 3. l. 226. o. (l) T. Bab. Sabbat, fol. 65. 2. Piske Tosaph. ib. artic. 266. Yevamot, fol. 76. 1. & Piske Tosaph. ib. art. 141. Maimonidész a Misn. Sanhedrin, c. 7. szekció. 4. & Hilchot Issure Bia, c. 21. szekció. 8, 9.

Róma 1:27

27ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban.

ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést,…. Épp a “szodómia” bűne van itt megjelölve, amelyet Sodomáról neveztek el így, arról a helyről, ahol először hallunk róla az 1Mózes 19:5-ben, amely hely férfiai mivel bujaságukban egymás iránt égtek, ahogy ezek a pogányok is állítólag cselekedtek, Isten tüzet és kénkövet zúdított rájuk az égből: Rendkívül nagy bűn hát ez, természetellenes, gyalázatos az emberi természetre nézve és botránykő egy nép vagy nemzet számára amely körében ez eluralkodik, mint ahogyan a pogány világban és legnagyobb filozófusaik között is nagyon sok ilyen ember volt; mert még azok is vádolhatók ezekkel, akik a legnevezetesebbek voltak erkölcsi erényeikről, mint Szókratész, Platón, Zénón és sokan mások is (m): ez olyan bűn, amely általában ott is érvényesül, ahol a bálványimádás és hitetlenség uralkodik, mint a régi pogányoknál, vagy a pápisták és mohamedánok között napjainkban; és soha nem volt még olyan burjánzó minálunk, mielőtt a deizmus és a hitetlenség más cselszövései ilyen nagy fogadtatásra találtak volna népünknél. Így Isten, mivel az emberek meggyalázzák őt gonosz eszméikkel vagy gyakorlataikkal, megengedi nekik, hogy saját természetüket is meggyalázzák és saját testüket megszentségtelenítsék:

férfiak férfiakkal fajtalankodnak, és amihez hasonlót nem lehet megfigyelni az állatvilágban sem:

de el is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban: Isten a bűnt bűntettel torolja meg; mert ahogy a zsidók mondják (n), ahogyan

“egyik parancsolat megtartása vonja magára a másikat, úgy vonja egyik vétek is maga után a másikat; mert a parancsolat-megtartás jutalma a parancsolatok megtartása, a bűn jutalma pedig a vétek”.

(m) A. Gellius Noct. Attic. l. 2. c. 18. l. Laert. Vit. Philosoph. l. 2. in Vit. Socrat. & l. 3. in Vit. Platón. (n) Pirke Abot, c. 4. rész. 2.

Forrás

Gill’s Exposition: https://biblehub.com/commentaries/gill/romans/1.htm