“… mind a te házadnépe!”

2022.02.26. Off By neilnejmed

A CPRC (Covenant Protestant Reformed Church) északír gyülekezetének honlapjáról.

Az eredeti cikk címe: “… and Thy House”

Sokan idézik az ApCsel 16:31-et így: “Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz“, mintha Pál csak ennyit mondott volna a filippi börtönőrnek. Az ApCsel 16:31-ben azonban az evangélium ígérete nemcsak arról szól, hogy Isten megmenti a hívő családfőket (mint például a filippi börtönőrt is), hanem arról is, hogy megmenti családjukat is: “Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!“. Ez az a rész, amelyet oly gyakran kihagynak ennél a versnél.

De mit jelent az a kifejezés, hogy Isten megígéri a hívők gyermekeinek megmentését? Megmenti a hívők minden gyermekét egytől egyig? Pál ezt így magyarázza meg: “Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul…. hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon” (Róma 9:8, 11). Isten tehát megígéri, hogy a hívők minden választott gyermekét megmenti, akiket Krisztusban kiválasztott a világ teremtetése előtt (Ef 1:4). Hitetlen családfők, igyekezzetek a mennyek országába, szem előtt tartva Isten nagy ígéretét, hogy “idvezülsz mind te, mind a te házadnépe”! Hívő szülők, íme egy “igen nagy és becses” ígéret (II. Péter 1:4) számotokra: Isten megváltja a ti kiválasztott utódaitokat!

Isten megmentette Ádám és Éva, Noé, Józsué, a filippi börtönőr és sok ezer hozzájuk hasonló kiválasztott házanépét. De miért éppen családokat üdvözít Isten? Mert Ő egy családot alkotó Isten, mint Atya, Fiú és Szentlélek. Ezért köt szövetséget családokkal. Ábrahámnak ezt így jelentette ki: “És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.” (1Móz 17:7). Mivel Ábrahám minden hívő atyja, akár zsidó legyen az illető, akár pogány, mind az Ó-, mind az Újszövetségben (Róm 4:11) egyaránt, Isten örök szövetsége a mivelünk és az utánunk következő ivadékainkkal megkötött szövetség.

Mivel Isten ígérete szerint a hívők gyermekeit megváltja (ApCsel 16:31), a mi gyermekeink “szentek” (I Kor 7:14), és az Isten országának tagjai (Márk 10:15). Ezért, ahogy a Westminsteri Hitvallás is fogalmaz: “egyik vagy mindkét hívő szülő gyermekét is meg kell keresztelni.”, mert “nagy bűn megvetni vagy elhanyagolni e rendelést” (28:4-5). Ez a hívőknek tett ígéret, hogy “idvezülsz mind te, mind a te házadnépe” (ApCsel 16,31), létfontosságú napjainkban, a féktelen individualizmus korában, mivel ez az ami meg tudja óvni a református egyházakat a baptista teológiába és fundamentalizmusba való belecsúszástól.

Forrás

“… and Thy House” | Rev. Angus Stewart

https://cprc.co.uk/articles/andthyhouse/