A leggyakoribb baptista kérdés

2022.02.26. Off By neilnejmed

A CPRC (Covenant Protestant Reformed Church) északír gyülekezetének honlapjáról.

Az eredeti cikk címe: The Most Common Baptist Question

Mi a leggyakoribb kérdés, amit egy baptista hívő feltehet egy pedobaptistának (olyan embernek, akik szerint a hívők gyermekeit meg kell keresztelni)?

Bizonyára ez: “Mutass nekem bárhol egy olyan újszövetségi szentírási helyet, ahol csecsemőket kereszteltek meg”. Erre a válasz az I. Korinthus 10:1-2: “Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben“.

A baptista testvér erre azzal válaszol, hogy csecsemőket nem említ meg ez a szakasz. Elismerem, hogy a csecsemők nincsenek megemlítve külön kifejezéssel. Azonban bolondság lenne azt gondolni, hogy Izrael mintegy 600 000 férfit számláló (4Mózes 1:46), “húsz esztendőstől fogva és azon feljebb“, “a ki hadba mehet” (4Mózes 1:3) egész seregéből egy apának sem voltak csecsemőkorú gyermekei.

A baptisták ezután kijelentik: “De a keresztség nem az Ószövetséghez, hanem csakis az Újszövetséghez tartozik”. A válaszunk erre az, hogy ez az újszövetségi igehely nevezi ezt megkeresztelkedésnek, noha az Ószövetségben történt eseményre utal.

Mire ők így felelnek: Izrael ószövetségi keresztsége az újszövetségi keresztség tükörképe. A mi válaszunk az, hogy “ez rendben van, na és voltak csecsemők ebben a leírásban?”.

Erre azt felelhetik, hogy Izrael gyermekei nem is voltak tudatában a Vörös tengernél történt megkeresztelkedésüknek. Mi azt válaszoljuk erre hogy: “Igen, ahogyan egyetlen kisgyermek sincs tudatában megkeresztelésének, sőt még a gyermeki állapotában lévő egyház sem”.

Ezen a ponton a baptista testvérünk esetleg megváltoztatja taktikáját eképpen: “A keresztséget viszont csak alámerítéssel szabad kiszolgáltatni” – mondja. Mi azt válaszoljuk erre, hogy: “De ha Izrael fiai is mind alámerültek volna, akkor a fáraóval és annak seregével együtt pusztultak volna el. A fáraó és a serege ugyanis elmerültek, de nem keresztelkedtek meg; Izrael fiai megkeresztelkedtek, viszont nem merültek el. Sőt, a keresztségük valójában annak függvénye volt, hogy nem merülnek alá. Ezért a keresztség és a bemerítés két teljesen különböző dolog”.

Ugyanez az érv áll Noé és családja tekintetében az özönvíznek napjaiban is (I. Péter 3:20-21). Ha az alámerülésnek van bármi célja, akkor az nem az üdvösséget, hanem inkább a kárhozatot hivatott megjeleníteni. Ezt bizonyítja a fáraó odaveszett seregének elmerülése, az gonosz világnak özönvízben való elvesztése, és az elkárhozottak végső büntetése a tűz tavában való elmerüléssel együtt.

Forrás

The Most Common Baptist Question | Brian Crossett

https://cprc.co.uk/articles/baptistquestion/