Mielőtt Fogamzásgátlót Használ, Fontolja Meg… | James W. Scott

2021.09.22. Off By neilnejmed

Az Ortodox Presbiteriánus Egyház Lelkésze

Dr. Scott Tagja A Trinity OPC Gyülekezetnek Hatboróban (PA)

Újranyomtatva a New Horizons 1996. Decemberi Számából.

Before You Use Birth Control, Consider … James W. Scott, Orthodox Presbyterian Church

Miért is beszélünk a “születésszabályozásról”, mint kifejezésről? Hiszen ez a kifejezés egy kozmetikázás, amelyet Margaret Sanger a születésszabályozási mozgalom vezetője és a Planned Parenthood alapítója adott nekünk 1914-ben. A téma valódi elnevezése itt a fogamzásmegakadályozás – vagyis a fogamzásmegelőzés.

Sajnos nincs itt elegendő terjedelmünk arra, hogy házasságról, szexualitásról, gyermeknemzésről és az emberi felelősségről szóló, a fogamzásgátlással kapcsolatos teológiai érveket sorra vegyük. De a Bibliában több olyan textus is szerepel, amely közvetlenül is megcímezheti a fogamzásgátlás tárgykörét.

Mi Volt Onán Bűne?

Az első textus az 1Mózes 38:6-10. Onán vállalta, hogy szexuális kapcsolatot létesít elhunyt testvére feleségével Támárral, hogy utódokat neveljen neki. Onán azonban megakadályozta a fogamzást azzal, hogy az utolsó pillanatban elhúzódott tőle. De “amit tett”, azzal magára haragította Istent, aki ezért megölte őt.

Mi volt tehát Onán bűne? Egyesek szerint azzal vétkezett, hogy nem volt hajlandó teljesíteni a testvérével szembeni kötelességét. De ez a “kötelesség” csupán egy társadalmi szokás volt (amit levirátusi házasságnak neveztek) és nem volt része Isten törvényének. Még a mózesi törvények alapján is megtagadhatta valaki e szokás teljesítését és legfeljebb rossz hírnévvel távozhatott (5Mózes 25:5-10). Ha tehát Onán szimplán megtagadta volna, hogy bármi köze is volna Tamárhoz, Isten még nem ölte volna meg őt.

Onán azonban nagyon is hajlandó volt Támárral közösülni. Ez rendben is lett volna, ha nem akadályozta volna meg, hogy a nő teherbe essen. A fogamzás megakadályozásával – Isten emberi szexualitásra vonatkozó tervének semmibe vételével – bűnössé tette a Támárral való szexuális kapcsolatát.

Mi A Pharmakeia?

Az első század görög-római világában az érzékiség, a perverzió és az általános dekadencia uralkodott (gyakran a hamis istenek imádatával párhuzamosan). Ennek eredményeképpen a fogamzásgátlás (általában bájitalok fogyasztása az átmeneti sterilitás elérése érdekében), az abortusz (beleértve a magzatok elpusztítására szolgáló főzetek fogyasztását is), sőt a gyermekgyilkosság (“kitéve” a csecsemőket az időjárásnak és a vadállatoknak, vízbe fojtva őket stb.) széles körben elterjedt volt és kevés erkölcsi kifogás merült fel ezekkel szemben.

Pál apostol elítélte korának erkölcstelenségét, de furcsa módon hallgatott – legalábbis úgy tűnik – a fogamzásgátlás, az abortusz és a gyermekgyilkosság témájában. Ennek a látszólagos hallgatásnak az lehet az oka, hogy ezek a konkrét gyakorlatok tágabb kategóriák keretébe foglaltatnak. Bizonyára a gyermekgyilkosság és legalábbis a késői abortusz is szerepel a gyilkosság elítélésében. A fogamzásgátlás hasonlóképpen egy tágabb kategóriába sorolható?

Ebben a tekintetben újra kell gondolnunk Pál apostolnak a pharmakeia gyakorlatának elítélését a Galata 5:20-ban. A legtöbb bibliatudós bírálat nélkül feltételezte, hogy ez a görög szó “varázslást” vagy “boszorkányságot” jelent (ahogyan az angol Bibliákban fordítják). De a pharmakeia (innen származik a mi gyógyszertár [Pharmacy] szavunk is) eredetileg a bájitalok, gyógyszerek és gyakran mérgek használatára utalt, általában gonosz célokra. Mivel ezekről a főzetekről gyakran azt gondolták, hogy mágikus tulajdonságokkal rendelkeznek, a szónak kialakult a “mágia” (vagy varázslás, bűbájosság, boszorkányság – a ford.) mellékjelentése is. Pál korában mindkét jelentés használatos volt; melyik illik jobban erre a szövegre?

A Galata 5:19-21 hosszú listát ad a ” testi cselekedetekről”. Ezek olyan sajátos erkölcstelenségek, amelyek az átlagemberek körében mindennaposak voltak. A bűbájosság azonban a varázslók mestersége volt, és nem igazán egy általánosan elterjedt személyes jellegű bűn. A bájitalok és kábítószerek gonosz célokra való használata azonban széles körben elterjedt volt. Több értelme van annak, hogy az ilyesfajta “kábítószerrel, készítménnyel való visszaélés” olyan dolgok mellett szerepeljen, mint az erkölcstelenség, a bálványimádás, az irigység és az iszákosság, mint hogy a puszta varázslás szerepeljen egy ilyen listán.

Ezt a nézetet erősíti a pharmakeia szerepeltetése a felsorolásban. A szexuális bűnök (19. vers) és a viszálykodással járó bűnök (20. vers) között találjuk a “bálványimádást” és a pharmakeiát is. Mivel a pogány templomokban a “szakrális” prostitúció is jelen volt, a “bálványimádás”-t a bűnök első csoportjához csatolva kell értelmeznünk.

Így már csak a pharmakeia marad hátra. Nyilvánvalóan nem tartozik a viszálykodással járó bűnök közé, azonban ezt is ésszerűen az első csoporthoz lehet rendelni. Amiről ez esetben szó lehet, az a bájitalok és kábítószerek gonosz használata, különösen a szexuális gyakorlatokkal kapcsolatban. Ez pedig a fogamzás megakadályozására és a magzatok elpusztítására használt bájitalokra és drogokra vonatkozna.

Érdekes módon a harmadik század eleji teológus, Hippolütosz, a fogamzásgátlásra vonatkozó első egyértelmű utalásában, amelyet egy keresztyén tett egy fennmaradt művében, elítél bizonyos asszonyokat, akiket “hívőknek neveznek”, és mégis “meddőséget előidéző szereket” (atokiois pharmakois, in: The Refutation of All Heresies), 9.12.25) használnak.

Ugyanezt a kifejezést használja a második század eleji efezusi orvos, Soranosz a Nőgyógyászat című könyvében a fogamzásgátló és az abortív italokra egyaránt. Az első századi életrajzíró, Plutarkhosz pedig (mindenféle minősítés nélkül) megemlíti a pharmakeiát más praktikák (a titkos gyermekcsere és a házasságtörés) mellett, amelyekkel egy nő meghiúsíthatja férje törvényes utódszerzésének lehetőségét (Romulus, 22.3).

Így alapos okunk van azt gondolni, hogy a Gal 5,20-ban a pharmakeia a bájitalok és vegyszerek, különösen a fogamzásgátló és magzatelhajtó szerek gonosz használatára utal.

Hasonlóképpen jó okunk van arra, hogy a Jelenések 9:21-ben, 21:8-ban és 22:15-ben is megtaláljuk a fogamzásgátlás (és az abortusz) elítélését. A 9:20-21-ben azt mondják, hogy az emberek nem tértek meg bálványimádásukból, gyilkosságaikból (beleértve az abortuszt és a gyermekgyilkosságot is), a pharmakeiából, az erkölcstelenségből és a lopásból. A pharmakeia ismét a szexuális erkölcstelenség köré összpontosuló népi gonoszságok listáján található. És ismét mondjuk, ebbe vitathatatlanul beletartozik a fogamzásgátló készítmények használata is. Ugyanezt az elemzést végeznénk a 21:8 és a 22:15 esetében is. (A 18:23-ban valószínűleg a varázslásra történik utalás, mivel a szakasz nem személyes erkölcstelenségeket sorol fel, hanem “Babilon” gonosz befolyását írja le a világ felett; vö. Ézs. 47:9, 12.)

Mit Tanított Az Egyház?

Isten tanította egyházát az évszázadokon keresztül. Nemzedékről nemzedékre bölcsességgel ruházta fel népét. Ezért tiszteletben kell tartanunk keresztyén örökségünk régóta fennálló bölcsességét. Csak akkor térjünk el tőle, ha a Szentírás valóban erre kényszerít bennünket.

Ezért rendkívül jelentős, hogy az egyház az évszázadok során – az ortodoxok, a katolikusok és a protestánsok egyaránt – egészen a közelmúltig figyelemre méltó egységességgel képviselt egy nézetet a fogamzásgátlásról. Határozottan elítélték, és a fogamzásgátlást gyakran bűncselekménynek minősítették.

A Westminsteri Standardok nem foglalkoznak a kérdéssel, de a presbiteriánus Skócia korai törvényei halálbüntetéssel sújtották “az abortuszt előidéző bájitalok fogyasztását”, és ugyancsak büntették “az olyan eszközök használatát … amelyekkel megakadályozzák a fogamzást”.

Az egyre inkább elfajuló világi kultúra hatására azonban a nagyrészt hitehagyó protestáns fővonalbeli egyházak fokozatosan elfogadták a fogamzásgátlást, különösen e század második felében. Ez nem elszigetelt fejlemény volt. A születésszabályozási mozgalom szerves része volt egy általános kulturális mozgalomnak, amely eltávolodott a hagyományos keresztyén erkölcsiségtől. A következmények nélküli élvezetek hajszolásában a fogamzásgátlással, az abortusszal, a homoszexualitással stb. szembeni erkölcsi ellenérzéseknek el kellett tűnniük.

Ez a történelmi kontextus önmagában nem bizonyítja, hogy a fogamzásgátlás elítélendő. Várhatjuk-e azonban, hogy egy erkölcstelen és hedonista társadalom valódi erkölcsi felismerésekkel álljon elő a közel két évezredes következetes keresztyén tanítással szemben?

Dr. Scott a Trinity OPC tagja Hatboróban, Pa-ban. Újranyomtatva a New Horizons 1996. decemberi számából.

Forrás

Before You Use Birth Control, Consider … James W. Scott, Orthodox Presbyterian Church

https://www.opc.org/nh.html?article_id=471&pfriendly=Y&ret=L25oLmh0bWw/YXJ0aWNsZV9pZD00NzE=

oreformatus.hu | oreformatus@mail.hu