Fogamzásgátlás: Az Anglikán Fordulat (1908-1958)

2021.08.07. Off By neilnejmed

A Lambeth-Konferencia Az Anglikán Közösség Püspökeinek Tízévente Megrendezésre Kerülő Gyűlése, Amelyet A Canterbury-I Érsek Hív Össze. Az Első Ilyen Konferenciára 1867-Ben Került Sor Lambeth-Ben.

Mivel Az Anglikán Közösség Autonóm Nemzeti És Regionális Egyházak Nemzetközi Szövetsége És Nem Irányító Testület, A Lambeth-Konferenciák Együttműködési És Konzultációs Funkciót Töltenek Be, És “a Közösség Véleményét” Fejezik Ki Az Aktuális Kérdésekben.

A Lambeth-Konferencia Által Elfogadott Határozatoknak Nincs Jogi Hatásuk, De Ennek Ellenére Befolyásosnak Tekinthetők. Így Bár A Konferenciák Határozatai Nem Rendelkeznek Törvényhozói Hatalommal, “nagy Erkölcsi És Lelki Tekintélyt Hordoznak.” “A Szociális Kérdésekkel Kapcsolatos Állásfoglalásai Befolyásolták Az Egyházak Egyházpolitikáját”.

Ezek a konferenciák alkotják a közösség négy “közösségi eszközének”[1] egyikét.

Az Anglikán Egyház 1908-as Lambeth-konferenciájának 41. határozata

A konferencia aggodalommal tekint a család mesterséges korlátozására irányuló, egyre népszerűbb gyakorlatra, és nyomatékosan felszólít minden keresztyén embert, hogy utasítsa el a családméret korlátozásának minden mesterséges eszközét, mivel az demoralizálja a jellemet és ellenséges a társadalmi jólétre nézve. [2]

Az Anglikán Egyház 1920-as Lambeth-konferenciájának 68. határozata

A házasság és a szexuális erkölcs problémái

A konferencia, bár nem kíván olyan szabályokat megállapítani, amelyek minden rendkívüli eset szükségleteire megfelelnek, komoly aggodalommal tekint a családdal szembeni ellenséges nézetek és gyakorlatok elterjedésére a modern társadalomban. Nyomatékosan figyelmeztetünk a fogamzás megakadályozására szolgáló természetellenes eszközök használata ellen, az ezzel járó súlyos – fizikai, erkölcsi és vallási – veszélyekre, valamint azokra a veszedelmekre, amelyek az ilyen eszközök használatának kiterjesztésével az emberiséget veszélyeztetik. Azzal a tanítással szemben, amely a tudomány és vallás nevében a házas embereket a nemi egyesülésnek mint önmagában vett célnak a szándékos ápolására buzdít, szilárdan kiállunk amellett, amit mindig is a keresztyén házasság irányadó szempontjainak kell tekinteni. Az egyik az elsődleges cél, amiért a házasság létezik, nevezetesen a faj megmaradása a gyermekek ajándéka és öröksége révén; a másik pedig a tudatos és átgondolt önuralom kiemelkedő fontossága a házaséletben. Ünnepélyesen szeretnénk az elmondottakat a keresztyéneknek és mindazoknak ajánlani, akik ezt meghallják. [3]

Az Anglikán Egyház 1930-as Lambeth-konferenciájának 15. határozata

A Keresztény Közösség élete és tanúságtétele – Házasság és nemi élet

Ahol egyértelműen erkölcsi kötelességnek érezzük a szülővé válás korlátozását vagy elkerülését, ott a módszert keresztyén elvek alapján kell eldönteni. Az elsődleges és kézenfekvő módszer a közösüléstől való teljes tartózkodás (amennyire csak szükséges), a Szentlélek erejében megélt fegyelmezett és önuralomra törekvő élet. Mindazonáltal azokban az esetekben, amikor ilyen egyértelműen érzett erkölcsi kötelezettség van a szülői viszony korlátozására vagy elkerülésére, és ha morálisan megalapozott okuk van a teljes absztinencia elkerülésére, a konferencia egyetért abban, hogy más módszerek is alkalmazhatók, feltéve, hogy ez megtörténik ugyanazon keresztyén elvek tükrében. A Konferencia határozottan elítéli a fogamzásgátlás bármely módszerének önző, fényűző vagy pusztán kényelmi okokból történő alkalmazását. [4]

Szavazás: Mellette 193; ellene 67.

Az Anglikán Egyház 1958-as Lambeth-konferenciájának 115. határozata

A Család a Mai Társadalomban – Házasság

A konferencia úgy véli, hogy a gyermekek számáról és gyakoriságáról való döntés felelősségét Isten mindenütt a szülők lelkiismeretére bízta; hogy ez a családtervezés – olyan módon, amely a férj és a feleség számára kölcsönösen elfogadható a keresztyén lelkiismeret szerint – helyes és fontos tényező a keresztyén családi életben, és az Isten előtti pozitív döntés eredménye kell, hogy legyen. Az ilyen felelős szülői magatartás, amely a házasság minden kötelességének való engedelmességre épül, megköveteli a család erőforrásaival és képességeivel való bölcs gazdálkodást, a társadalom változó népesedési szükségleteinek és problémáinak, valamint a jövő nemzedékek igényeinek átgondolt figyelembevételét. [5]

Konklúzió

Tehát először az 1908-as állásfoglalás nyomatékosan felszólít minden keresztyén embert, hogy utasítsa el a családméret korlátozásának minden mesterséges eszközét, mivel az erkölcsrombolóan hat a jellemre és ellenségesen hat a társadalmi jólétre, majd 1920-ban nyomatékosan figyelmeztetnek a fogamzás elkerülésére szolgáló természetellenes eszközök használatára. Később, ha erkölcsileg megalapozott ok van a teljes önmegtartóztatás elkerülésére, akkor más módszerek is alkalmazhatók, feltéve, hogy ez ugyanazon keresztyén elvek fényében történik (1930). 1958-ban pedig azzal fejezik be a kérdést, hogy kijelentik, hogy a gyermekek számáról és születésük gyakoriságáról való döntés felelősségét Isten mindenhol a szülők lelkiismeretére ruházta.

Források

[1]: Wikipedia – Lambeth Conference

https://en.wikipedia.org/wiki/Lambeth_Conference

[2]: Resolution 41 – Index of Resolutions from 1908 – Lambeth Conference Resolutions Archive Index of Resolutions from 1908

https://www.anglicancommunion.org/media/127728/1908.pdf

[3]: Resolution 68 – Index of Resolutions from 1920 – Lambeth Conference Resolutions Archive Index of Resolutions from 1920

https://www.anglicancommunion.org/media/127731/1920.pdf

[4]: Resolution 15 – Index of Resolutions from 1930 – Lambeth Conference Resolutions Archive Index of Resolutions from 1930

https://www.anglicancommunion.org/media/127734/1930.pdf

[5]: Resolution 115 – Index of Resolutions from 1958 – Lambeth Conference Resolutions Archive Index of Resolutions from 1958

https://www.anglicancommunion.org/media/127740/1958.pdf