Pénzügyi Kifogások Házasság És Gyermekvállalás Ellen | Luther Márton

2021.08.01. Off By neilnejmed

ENGLISH: Purely Presbyterian Perspective: Financial Objections to Marriage and Child Bearing

Martin Luther

(magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder),

1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.)

a protestáns reformáció szellemi atyja,

lelkész, reformátor

Pénzügyi Kifogások Házasság és Gyermekvállalás ellen

Martin Luther, The Estate of Marriage (1522)

című írásából

Végül pedig egy nagy, határozott kifogás áll előttünk. Mert bizony sokan mondják, hogy jó dolog lenne megházasodni, de hogyan fogom eltartani magam? Nincs semmim; Hogy vegyek feleséget és éljek meg így stb. Kétségtelen, hogy ma ez a házasság legnagyobb akadálya; valamint ez mindenekelőtt az, ami megakadályoz vagy szétver egy házasságot, és végül még ez a paráznaság legfőbb ürügye is. Mit is mondhatnék erre a kifogásra? Ez pontosan a hit hiányát, az Isten jóságában és igazságában való kételkedést mutatja fel. Ezért nem csoda, hogy ahol a hitnek híjával vannak, ott csak a paráznaságnak és a mindenféle szerencsétlenség következményét látjuk. Ebben vannak ők híján, mert először az anyagi erőforrásaikban akarnak biztosra menni, hogy hol szerezzék be az ételüket, italukat és ruházatukat [Máté. 6:31]. Igen, ők ki akarják húzni a fejüket az 1 Mózes 3:19 kelepcéjéből: „19Orczád verítékével egyed a te kenyeredet ” Lusták, kapzsi gazemberek akarnak lenni, akiknek nem kell dolgozniuk. Ezért csak akkor házasodnak meg, ha gazdag, szép, jámbor, és kedves feleségeket szerezhetnek, sőt, várjunk csak, csak azt, ha a róluk megrajzolt tökéletes képpel találkoznak.

Engedjünk útjukra az ilyen pogányokat; nem vitatkozunk velük. Ha lenne olyan szerencséjük, hogy ilyen feleségeket szerezzenek, a házasságaik továbbra is keresztyénség és hit nélkül valók lesznek. Bíznak Istenben, amíg tudják, hogy nincs szükségük rá és jól el vannak látva mindennel. Aki keresztyénként köt házasságot, nem szabad szégyellnie, ha szegény, megvetett vagy jelentéktelen munkát végez. Meg kell elégednie ezzel: először is azzal, hogy állapota és foglalkozása Istennek tetsző; másodszor, hogy Isten egészen biztosan gondoskodik róla, ha a legjobb tudása szerint végzi munkáját, és hogy ha nem lehet földesúr vagy herceg, akkor szolgálóként vagy cselédként. Valóban, Isten igen jól megmutatta az 1 Mózes első fejezetében, hogyan gondoskodik rólunk. Először mindent megteremtett és előkészített a Mennyben és a Földön, a vadállatokkal és minden növénnyel együtt, mielőtt életre hívta volna az embert. Ezáltal megmutatta, hogyan biztosított mindig számunkra elegendő mennyiségű élelmiszert és ruházatot, még mielőtt elkértük volna Tőle. Csak annyit kell tennünk, hogy dolgozzunk és kerüljük a tétlenséget; akkor biztosan megetet és felruház minket. De micsoda szánalmas hitetlenség az, mikor ezt valaki nem hajlandó beismerni. A hitetlen ember ugyanúgy látja, megérti és érzi, hogy még ha halálra is aggasztja magát ezek miatt, hogy bizony egyetlen búzaszemet sem termelhet, sem tarthat életben a földeken. Sőt még azt is tudja, hogy annak ellenére, hogy minden raktára tele volt zsúfolásig, egyetlen darabkát vagy szálat sem tud hasznosítani, hacsak Isten nem tartja fenn azokat egészséges élő növényként, vagy nem őrzi meg neki minden vagyonát. Ennek azonban hatástalan marad rá nézve.

Összegezve a kérdést: aki alkalmatlannak találja magát a cölibátusi életre, azonnal eszébe kell vennie, hogy van tennivalója és dolgoznia kell még magán; törjön ki az Úr nevében és menjen férjhez. Egy fiatal férfinak legkésőbb húszéves korában, egy fiatal nőnek tizenöt-tizennyolc évesen kell házasságot kötnie; ekkor még jó egészségben vannak és a legalkalmasabbak a házasságra. Engedjék át Istennek az azon való aggódást, hogy miként fogják majd magukat és gyermekeiket is táplálni. Isten aki gyermekeket teremt; egészen biztosan táplálni is fogja majd őket. Ha elmulaszt majd magas pozícióba emelni téged és őket itt a földön, akkor is elégedett kell legyél azzal, hogy keresztyén házasságot adott neked, és tudd meg, hogy odaát majd téged nem felejt el felmagasztalni; és hálás légy Őneki ajándékaiért és kegyeiért.

Forrás

Purely Presbyterian Perspective – Pénzügyi Kifogások Házasság és Gyermekvállalás ellen | Luther Márton

https://purelypresbyterian.com/2016/11/16/martin-luther-on-financial-objections-to-marriage-and-child-bearing/

Martin Luther, The Estate of Marriage (1522).