Pénzügyi kifogások házasság és gyermekvállalás ellen | Luther Márton

2021.08.01. Off By neilnejmed

ENGLISH: Purely Presbyterian Perspective: Financial Objections to Marriage and Child Bearing

Martin Luther

1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.)

a protestáns reformáció szellemi atyja,

lelkész, reformátor

Pénzügyi kifogások házasság és gyermekvállalás ellen

Martin Luther, The Estate of Marriage (1522)

című írásából

Végül pedig egy nagy és határozott kifogás áll előttünk. Mert bizony sokan mondják, hogy jó dolog volna megházasodni, de hogyan fogom eltartani magam? Nincs semmim; Hogy vegyek feleséget és éljek meg így stb. Kétségtelen, hogy ma ez a házasság legnagyobb akadálya; valamint mindenekelőtt ez az, ami megakadályoz vagy szétver egy házasságot, és végül még a legfőbb kifogás is a paráznaságra. Mit is mondjak erre a kifogásra? Ez pontosan a hit hiányát, az Isten jóságában és igazságában való kételkedést mutatja meg. Ezért nem csoda, hogy ahol a hitnek híjával vannak, ott csak paráznaságot és mindenféle szerencsétlen következményeket tapasztalunk. Ebben vannak ők híján, mert először az anyagi erőforrásaikban akarnak biztosra menni, hogy hol szerezzék be az ételüket, italukat és ruházatukat [Máté. 6:31]. Igen, ők ki akarják húzni fejüket az 1 Mózes 3:19 kelepcéjéből: „Orczád verítékével egyed a te kenyeredet ” Lusták, kapzsi gazemberek akarnak lenni, akiknek nem kell dolgozniuk. Ezért csak akkor házasodnak meg, ha gazdag, szép, jámbor és kedves feleséget szerezhetnek maguknak, sőt, várjunk csak, vagy csakis akkor, ha a róluk megrajzolt tökéletes képpel van dolguk.

Engedjünk útjukra az ilyen pogányokat; nem vitatkozunk velük. Ha lenne olyan szerencséjük, hogy ilyen feleséget szerezzenek, a házasságuk továbbra is keresztyénség és hit nélkül való marad. Bíznak Istenben amíg tudják, hogy nincs szükségük rá, és jól el vannak látva mindennel. Aki azonban keresztyénként köt házasságot, nem szabad szégyellnie hogy szegény, megvetett vagy jelentéktelen munkát végez. Meg kell elégednie vele: először is azzal, hogy állapota és foglalkozása Istennek tetsző; másodszor, hogy Isten egészen biztosan gondoskodik majd róla, ha legjobb tudása szerint végzi munkáját, és ha nem lehet földesúr vagy herceg, akkor szolgálóként vagy cselédként teszi ezt. Valóban, mert Isten igen jól megmutatta az 1 Mózes első fejezetében, hogy hogyan gondoskodik rólunk. Először mindent megteremtett és előkészített Mennyen és Földön, a vadállatokkal és minden növénnyel együtt, mielőtt életre hívta volna az embert. Ezáltal megmutatta, hogyan biztosított mindenkor számunkra elegendő mennyiségű élelmiszert vagy ruházatot, még mielőtt azt kértük volna Tőle. Csak annyit kell tennünk, hogy dolgozzunk és kerüljük a tétlenséget; akkor biztosan megetet és felruház majd minket. De micsoda szánalmas hitetlenség az, mikor ezt valaki nem hajlandó beismerni. A hitetlen ember ugyanúgy látja, megérti és érzi, hogy még ha halálra is aggasztja magát ezek miatt, bizony akkor sem növeszthet vagy éltethet egyetlen búzaszemet sem a földeken. Sőt még azt is tudja, hogy annak ellenére hogy minden raktára telve zsúfolásig, onnan egyetlen darabot vagy szálacskát sem tud hasznosítani, hacsak Isten azokat egészséges élő növényként nem tartja fenn, vagy nem őrzi meg minden vagyonát. Mindez azonban hatástalan marad rá nézve.

Összegezve a kérdést: aki alkalmatlannak találja magát a cölibátusi életre, azonnal eszébe vegye, hogy teendője akad és dolgozzon magán: törjön ki az Úr nevében és lépjen házasságra. Egy fiatal férfinak legkésőbb húszéves korában, egy fiatal nőnek tizenöt-tizennyolc évesen kell házasságra lépnie; ekkor még jó egészségben vannak és a legalkalmasabbak is a házasságra. Engedjék át Istennek az azon való aggódást, hogy miként fogják majd magukat és gyermekeiket táplálni. Isten aki gyermekeket teremt; egészen biztosan táplálni is fogja majd őket. Ha elmulaszt majd téged és őket is magas pozícióba emelni itt a földön, akkor is legyél megelégedve annyival, hogy keresztyén házasságot adott neked, és tudd meg, hogy odaát téged nem fog elfelejteni felmagasztalni; és hálás légy még Őneki minden ajándékáért és kegyéért.

Forrás

Purely Presbyterian Perspective – Pénzügyi Kifogások Házasság és Gyermekvállalás ellen | Luther Márton

https://purelypresbyterian.com/2016/11/16/martin-luther-on-financial-objections-to-marriage-and-child-bearing/

Martin Luther, The Estate of Marriage (1522).