Az Úrért Öltözködni II – Szégyellősség Tisztaság És A Divat | David Cloud

2021.08.01. Off By neilnejmed

David Cloud

független generál-baptista lelkipásztor és prédikátor.

az Way of Life Literature alapítója és igazgatója.

A szerkesztő nyilatkozata

Vannak olyan esetek, amikor nem református írásokat vagy tanításokat teszünk közzé a mostani időkből. Ennek két oka lehet : 1. Úgy gondoljuk, hogy ezek összhangban vannak a régi hithű református tanításokkal. 2. Lehet, hogy történelmileg vagy doktrinálisan fontos dokumentumról van szó.

Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.” (1 Tim 2:9-10).

“A lényeg az, hogy nem pusztán a ruházat típusa ejtheti megbotlásba a férfiakat; sokkal inkább a ruha testhezállósági mértéke és szintje.”

A szűk nadrágokat Calvin Klein biszexuális divattervező alkotta meg. Amikor 1974-ben megjelent a rendkívül szűkre szabott nadrágja, már az első héten 200 000 darab elkelt belőle.

A nadrágként viselhető harisnyákat Gianni Versace, egy homoszexuális divattervező hozta be a divatba, akit 1997-ben egy másik homoszexuális meg is gyilkolt.

Az istenfélő nők, akik megértették, hogy a szűk szabású ruha mekkora kísértést jelenthet férfiak számára, óvakodni fognak attól, hogy magukévá tegyék ez az öltözködési módot.

Mert az istenfélő zarándok asszonyok, akik a fent említett dolgokra a szeretetükkel koncentrálnak, elutasítják az e világhoz való igazodást, és nem követik annak mocskos, lázadó divatját sem.

A bibliai szerénység alapja a szív beállítottsága és a nő erkölcsi karaktere. Ezt hangsúlyozza az 1Timóteus 2:9-10. Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.”

Hiszen a keresztyén nő szemérmességének belülről kifelé kell fakadnia. Mert ez józan és szégyenlős lélekből ered. A szíve állapota, a lelkének jelleme, ami számottevő és alapvető kérdés…

Szégyenlősség” jellemzi

A “szégyenlősség” a görög “aidos” szóból van lefordítva, ami “lesütött szemet”,  “szemérmességet takar, azaz (az emberek felé) szerénységet vagy (Isten felé való) félelmet” is jelent (Strong). Ez “az illendőség határainak átlépésétől való visszariadást” (William Hendrickson, New Testament Commentary) is jelenti.

A szégyenlősség az alázatosság, az Istennek való engedelmesség, Isten akaratának, az Ő teremtési rendjének való engedelmesség értelmében vett szégyenlősség. A szemérmesség pedig a “a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt” (1Pét 3,3-4). A szégyenlős nő eképpen szereti Istent, és elkötelezetté válik az Ő Igéjének való engedelmesség mellett, ez tükröződik az arcán és életének minden területén, beleértve a ruházatát is. Valamint képes lemondani “az életnek kérkedéséről”, amely e bukott világ egyik fő jellemzője (1Ján 2,16).

A szégyenlős keresztyén nőnek tehát nem olyan lázadó jellegű magatartása, amely így szól: “Ne mondd meg te nekem, hogy hogyan öltözködjek, mert úgy öltözöm, ahogy nekem tetszik!”. Nem lesz ilyen csökönyös vagy szemtelen. Nem mondja majd hogy: “Nem érdekel, hogy néhány régimódi férfi mit mond arról, hogyan öltözködöm; az az ő problémájuk; én nem leszek gyogyós!”.

Ez pontosan ennek az eltévelyedett világnak a szellemisége, és az a tény, hogy a “bibliahívő” gyülekezetekben oly sok nő épp ezt a szellemiséget képviseli, egyértelműen a hitehagyásnak bizonyítéka. Pál egyébként úgy jellemezte a hitehagyás állapotát, mint egy olyan keresztyénséget, amely a saját kívánságai szerint él (2Ti 4:3-4).

A szégyenlősség pontosan az ellentéte tehát annak a huncut, szemtelen, büszke, arcátlan, pimasz, komolytalan, érzéki, magamutogató, engedetlen magatartásnak, amelyet a világ is kialakítani igyekszik a mai nőkben, és amelyet a hollywoodi sztárocskák, és a rock & roll királynők is mintáznak.

Mértékletesség” jellemzi

A “mértékletesség” szót a görög sophrosune szóból fordítjuk, amelyet “józanságnak” is fordítanak (ApCsel 26:25). Azt jelenti: “az elme józansága, önkontroll” (Strong), “megszokott belső önkontroll” (Trench), “az elme kiegyensúlyozott állapota, amely a megszokott önmérsékletből ered” (Ellicott), “a vágyak és szenvedélyek mértéktartása, szemben minden könnyelműséggel, és a szenvedélyek minden indokolatlan gerjedelmével” (Barnes).

A józanság azt jelenti, hogy nem részegedünk meg, sem alkoholtartalmú italoktól, sem kábítószertől, sem más dologtól. Sok magát keresztyénnek valló tizenéves lány és fiatal nő megrészegül a világ divatjától, hóbortjaitól és szokásaitól. Megrészegülnek a televíziótól, a hollywoodi filmektől, az érzéki magazinoktól, a popzenétől, a YouTube-tól, és a közösségi médiától. A Biblia és Krisztus dolgai már nem izgatják őket, de megszédülnek attól, hogy mit visel vagy csinál egy világi filmsztár vagy popénekes, és a legújabb hiú divattól vagy frizurától vagy kozmetikumtól, vagy attól, hogy mit csinálnak és mondanak a barátaik. A józanság a bolondság, a butaság, a komolytalanság, a gondtalanság, a mámor, a felszínesség, a világiasság és a hiúság ellentéte. Ez ellentétes a modern popkultúra szellemiségével.

Egy szerény, szégyenlős, józan nő nem fog illetlenül felöltözni. Nem fog érzéki módon úgy öltözködni, hogy magára irányítsa a férfiak kívánságait. Jézus így figyelmeztetett: “Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Mt 5:28). Ez a figyelmeztetés a férfiaknak szól, viszont egy szemérmes nő nem úgy fog öltözködni, hogy a férfiak elcsábulhassanak.

Egy szemérmes, szégyenlős és józan nő nem fog olyan ruházatot viselni sem, amely felfedi azon testrészeit, melyek különösen vonzóak szexuálisan. Isten Ádám és Éva kötényét bőrruhára cserélte (1Móz 3:21). Ezt a héber szót (kethôneth) az Ézsaiás 22:21-ben “köntösnek” (öltözetnek, palástnak) fordítják. A 2Sámuel 13:18-ban Támár tarka köntösét írja le. Mivel az ember szíve már bukott és romlott volt, a férfit meg különösen a szeme csalogatja szexuális értelemben (Préd 6:25; Mt 5:28), a megfelelő öltözködés az eltakarást jelenti. Mivel a férfiak meg nagyon kívánatosnak tartják a hölgyek kebleit (Préd 5:19), egy nőnek különös gondot kell fordítania arra, hogy megfelelően eltakarja e vonzó testrészét. Ugyanis az a ruha, amelyet Isten készített Éva számára, kétségtelenül a lábát és combját is eltakarta. Az Ézsaiás 47:2-3-ban azt találjuk, hogy a lábszárnak és comboknak fedetlenül hagyása Isten mércéje szerint meztelenségnek számít. A testet helytelenül kitakaró ruhadarabok közé tartoznak a rövid szoknyák és rövid dresszek, a rövidnadrágok, a hasított szoknyák (ami egy kihívó trend), az alul dekoltált blúzok, a rövid blúzok, amelyek a derekat takarják ki, a mély V-nyakú ruhák, a hát nélküli ruhák, a vállpántos felsők, az ujjatlan blúzok, és bármilyen modern mai fürdőruha.

Egy szemérmes, szégyenlős, józanul viselkedő nő elkerüli az olyan ruhákat, amelyekkel érzékien kihangsúlyozzák testét. A szűk, feszesen illeszkedő öltözék pedig ugyanolyan szemérmetlen, mint egy lenge ruha, mert a nő alakját kihangsúlyozza és kiemeli, a férfi gondolatait meg arra irányítja, ami a házasságon kívül megtiltott. Az erkölcstelen ruhaipar bizony nagyon is jól érti ezeket a dolgokat, és arra törekszik, hogy a nőket inkább csábítóan, mint szemérmesen öltöztesse.

Divat és Nadrág

DIVAT. Az öltözködés egy nyelv. Társadalmi üzenet, divatnyilatkozat, “egy uralkodó kifejezésmód”. Rachel Zoe amerikai divattervező ezt így fogalmazta meg: “A divat egy jó módja annak, hogy elmondd, ki vagy, anélkül, hogy beszélned kellene” (goodreads.com).

A modern divattervezők nem pusztán ruhákat árulnak, hanem életfilozófiát. Vivienne Westwood, a rock punk megjelenés megteremtője azt mondta: “Szerintem a divat a legerősebb kommunikációs forma, ami létezik. … Számomra csak akkor érdekes, ha felforgató””. (Jon Savage, Time Travel: Pop, média és szexualitás 1976-96, 119. o.). A modern kor nyugati társadalmaiban a nőkre szabott nadrágok három alapvető bibliai alapelvet sértettek meg:

Először is, a női nadrágviselés lebontotta a nemek közötti különbséget. Uniszex divatként jött létre. A nadrágkosztümöt a homoszexuális divattervező, Yves Saint Laurent alkotta meg 1966-ban a lázadó rock & roll kultúra részeként (“How Yves Saint Laurent Revolutionized Women’s Fashion”, Business Insider, 2011. augusztus 8.). Laurent-et úgy ismerik, mint “a férfit, aki a nőket nadrágba bújtatta” (“Celebrating Yves Saint Laurent”, Daily Mail, 2008. június 2.). Az általa megalkotott stílust “kihívónak”, “tiszteletlennek”, “merésznek” és “androgünnek” nevezték (Business Insider, uo.). A modellek úgy népszerűsítették a divatot, hogy “hátrasimított hajjal és férfias testtartással” jelentek meg. A feminista Linda Grant találóan jegyezte meg, hogy a nadrágkosztüm “a nőket a férfiakkal azonos öltözködési alapokra helyezte”, és “ez az, amit a feminizmus a divattól kapott” (“Feminism Was Built on the Trouser Suit“, The Guardian, 2008. június 3.).

Másodszor, a női nadrágviselés erkölcstelen, érzéki módon kiemeli alakjukat, és minél szűkebb egy nadrág, annál nagyobb lesz az érzékiség vagy “dögösség” faktor. A bőnadrágokat a hölgyek számára a feminista tervező, Coco Chanel találta ki a második világháború idején, amikor az asszonyok elhagyták az otthonaikat, hogy a gyárakban dolgozhassanak. A szűk nadrágokat pedig Calvin Klein, egy biszexuális divattervező alkotta meg. [Ahogyan fent is említettük] amikor 1974-ben megjelent a nadrágja, az első héten 200 000 darabot adtak el belőle (“Calvin Klein: A Stylish Obsession”, Entrepreneur, 2008. október 10.). A nadrágként viselt harisnyanadrágot (leggings) Gianni Versace, egy homoszexuális divattervező alkotta meg, akit 1997-ben egy szintén homoszexuális férfi meg is gyilkolt.

Harmadszor, a női nadrágviselés szokása megsemmisíti szégyenlősségüket (1 Ti 2:9). A szégyenlősség-érzet ellentéte annak a szemtelen, pimasz, arcátlan, szeleburdi, engedetlen magatartásnak, amelyet a világ ma a nőkben igyekszik kialakítani. Manapság maga a szégyenlősség fogalma is gúny tárgyává válik. Képzeljük el, hogy ezt az igeszakaszt nyilvánosan felolvassuk bárhol a mai társadalmunkban (pl. egy bevásárlóközpontban, focimeccsen, rockkoncerten, állami iskolában, sőt akár a templomok túlnyomó többségében). 2019-ben a londoni Victoria & Albert Múzeumban nagyszabású kiállítás nyílt Mary Quantról, a Beatles-korszak forradalmi divattervezőjéről. Ő találta fel a miniszoknyát és a forrónadrágot. Ő maga a forradalomról, a bibliai szexuális erkölcsök alóli felszabadulásról, a nemek közötti határok lebontásáról (uniszex, androgün) beszélt. Az alábbiakban néhány idézet a kiállításról: “a divatot a társadalmi hierarchiák és nemi szabályok megkérdőjelezésére használta”; ez egy “lázadó megközelítés a bevett nemi normákra nézve”; “a vallás kigúnyolása”; “a férfiruha felforgatása”; “a nadrágot nem tartották nőknek valónak [de] Quant bárhol viseli, ahol csak akarja”; “androgün stílus”; “független stílus”; “önkifejezés”; “szabadság”. ” A miniszoknya a nők felszabadításának nemzetközi szimbólumává vált.” A kiállítás elismeri, hogy az uniszex ruházat a homoszexuálisok jogainak egyik fő mozzanata volt. “[Quant] provokatív stílusa a társadalom egyre lazább hozzáállását tükrözte a szexualitás minden formájához, amit a homoszexualitás 1967-es dekriminalizálása jogilag is megerősített.” Miért voltak Quant divatjai olyan népszerűek? Mert mindezek csakis kizárólag ÉNRÓLAM szólnak!

Ez pedig a 2 Timóteus 3:2-ben is megjövendölt “magukat szeretők” nemzedéke.

Források

Részletek David W. Cloud internetes cikkjeiből.

Fordítás a Way of Life Literature engedélyével történt, www.wayoflife.org, fbns@wayoflife.org.

[1]: Christian Dress and 1Timothy 2 – Way of Life Literature

https://www.wayoflife.org/reports/christian-dress-and-1-timothy-2.php

[2]: Tight Clothing and Modesty – Way of Life Literature

https://www.wayoflife.org/reports/tight-clothing-and-modesty.php

[3]: Cultural Factors in the Weakening of Churches – Way of Life Literature

https://www.wayoflife.org/reports/cultural-factors-in-the-weakening-of-churches.php

[4]: Plain Clothing – Way of Life Literature

https://www.wayoflife.org/reports/plain_clothing.html